0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Kody PKWiU i CN na fakturze - jak ustawić?

Choć podawanie kodów PKWiU i CN na fakturze nie jest obowiązkowe, wciąż mogą one być pomocne. W artykule pomocy wyjaśniamy, czym są te kody, jak je ustalić i jak umieszczać je w systemie wFirma.pl na fakturze sprzedaży!

23 lutego 2024

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur za usługi cykliczne w systemie wFirma

Wystawianie faktur za usługi cykliczne może usprawnić pracę biura rachunkowego. W systemie wFirma.pl użytkownik ma możliwość wystawiania masowych faktur za usługi cykliczne swoim klientom. Dowiedz się więcej!

29 stycznia 2024

Wystawianie faktur

Zawiadomienie ZAW-FA - jak wygenerować i uzupełnić druk?

Dowiedz się, kto powinien wygenerować formularz ZAW-FA, do czego on służy oraz jak złożyć zawiadomienie ZAW-FA w urzędzie! Sprawdź, jak korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur w przypadku gdy podmiotem jest spółka z o.o. lub spółka akcyjna!

26 stycznia 2024

Wystawianie faktur

Faktura VAT marża - jak należy ją wystawić?

System umożliwia wystawienie faktury VAT marża przez biura podróży oraz podmioty dokonujące sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, antyków oraz przedmiotów kolekcjonerskich. Sprawdź w jaki sposób faktura VAT marża powinna zostać wystawiona.

2 stycznia 2024

Wystawianie faktur

Faktura VAT OSS - jak wystawić?

Twój klient prowadzi zagraniczną sprzedaż wysyłkową lub świadczy usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne i dokonał rejestracji do procedury VAT OSS? Sprawdź, jak poprawnie powinna być wystawiona faktura VAT OSS w systemie!

13 listopada 2023

Wystawianie faktur

Anulowanie wystawionej faktury w wFirma.pl

System wfirma.pl oferuję możliwość anulowania błędnie wystawionej faktury sprzedażowej (jeśli nie trafiła do obrotu prawnego). Nie jest ona wówczas księgowana w ewidencjach. Dowiedz się, jak we właściwy sposób przeprowadzić anulowanie wystawionej faktury!

30 maja 2023

Wystawianie faktur

Faktura VAT - jak wystawić?

W systemie można wystawiać faktury sprzedaży w oparciu o aktualne przepisy ustawy o VAT. Dane kontrahentów można pobrać z bazy GUS a samą fakturę można wystawić również w walucie lub języku obcym. Dowiedz się jak faktura VAT jest wystawiana w systemie.

24 kwietnia 2023

Wystawianie faktur

Paragon fiskalny - jak wystawić?

Użytkownik może wystawiać paragony fiskalne wprost z systemu wfirma, po instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze. System jest zintegrowany z wieloma popularnymi drukarkami fiskalnymi. Paragon fiskalny może być również automatycznie księgowany.

25 czerwca 2022

Wystawianie faktur

Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić?

Faktura korygująca dane formalne jest konieczna, jeśli popełniono błąd w adresie, numerze NIP czy nazwie kontrahenta. Nie pływa na wysokość zobowiązania podatkowego. Zobacz, w jaki sposób sprzedawca może wystawić fakturę korygującą dane formalne!

18 maja 2022

Wystawianie faktur

Faktura cykliczna - jak wystawić?

Faktura cykliczna usprawnia działania w firmie, gdy na rzecz kontrahenta świadczona jest w sposób powtarzalny dostawa towarów albo usługa. Wystarczy, zapisać schemat wystawiania faktury cyklicznej oraz wskazać okres jej obowiązywania.

23 czerwca 2022

Wystawianie faktur

Sprzedaż wysyłkowa do UE - jak wystawić fakturę?

Od 1 lipca 2021 roku sprzedaż wysyłkową do UE, czyli WSTO obejmuje jeden limit który wynosi 42 000 zł dla całej Unii Europejskiej. Sprawdź, jak powinna zostać udokumentowana sprzedaż WSTO (towary) i TBE (usługi) przed i po przekroczeniu tego limitu!

21 grudnia 2021

Wystawianie faktur

Faktura VAT OSS - jak wystawić?

System umożliwia wystawienie faktury sprzedaży w procedurze OSS (One Stop Shop). Na czym polega system OSS oraz jak wystawić fakturę w procedurze VAT OSS w systemie wFirma? Przedstawiamy, jak powinna być wystawiona faktura VAT OSS w nowej procedurze!

20 kwietnia 2022

Wystawianie faktur

Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?

Obowiązek podzielonej płatności, inaczej split payment zobowiązuje podatników do wystawiania faktur z adnotacją “mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli spełniają wymogi jego zastosowania. Sprawdź, jak poprawnie wystawić fakturę z tą adnotacją.

13 września 2021

Wystawianie faktur

Otrzymanie zaliczki przez nievatowca - jak dokumentować w wFirma ?

Jak w systemie wFirma należy udokumentować otrzymanie zaliczki przez nievatowca?

1 lipca 2021

Wystawianie faktur

Faktury z obowiązkiem podatkowym VAT w dacie wystawienia

Czy wiesz, kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT w dacie wystawienia faktury i jak wystawić taki dokument w systemie? Dowiedz się, jak zastosować odpowiedni schemat księgowy, aby prawidłowo wykazać przychód w KPIR oraz Rejestrze sprzedaży VAT!

29 maja 2021

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów