0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl można wystawiać faktury - zwykłe faktury VAT, faktury zaliczkowe i faktury końcowe dotyczące sprzedaży objętej obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

Obowiązek zastosowania podzielonej płatności przy sprzedaży

Mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy od 1 listopada 2019 r. przy krajowej sprzedaży spełniającej łącznie warunki:

 1. co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta jest w załączniku nr 15 ustawy o VAT (dotyczy dostawy towarów i świadczenia usług, do których przed 1 listopada 2019 r. miało zastosowanie odwrotne obciążenie),
 2. wartość brutto sprzedaży wynosi co najmniej 15.000 zł,
 3. sprzedaż dokonywana jest między podatnikami - B2B (niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony),
 4. obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury ma miejsce nie wcześniej niż 1 listopada 2019 r.

Dokumentując sprzedaż spełniającą powyższe wymogi sprzedawca ma obowiązek umieszczenia na wystawianej fakturze odpowiedniej adnotacji o treści: "mechanizm podzielonej płatności”.

Więcej informacji o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności można przeczytać w artykule: Obowiązkowy split payment - jak się przygotować?

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek oznaczania faktur objętych obowiązkiem mechanizmem podzielonej płatności kodem MPP w części ewidencyjnej JPK_V7. Oznaczenie MPP zostanie nadane automatycznie jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki:

 • kwota brutto wynosi minimum 15.000 zł
 • sprzedaż zostaje dokonana na rzecz innej firmy
 • jako schemat księgowy została wybrana opcja:
  • PODZIELONA PŁATNOŚĆ - w przypadku sprzedaży towarów,
  • USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY - w przypadku sprzedaży usług.

Po zmianie przepisów od 1 lipca 2021 zostało usunięte oznaczenie MPP stosowane w części ewidencyjnej JPK_V7. Dlatego w przypadku faktur dla których data sprzedaży przypada po 30 czerwca 2021 roku system nie nada oznaczenia MPP. Na fakturze natomiast nadal będzie zamieszczana adnotacja "mechanizm podzielonej płatności".
Dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek stosować na potrzeby nowego JPK_V7:

Wystawienie faktury z adnotacją mechanizm podzielonej płatności w systemie

W systemie wfirma.pl czynny podatnik VAT może wystawić faktury z adnotacją “mechanizm podzielonej płatności”. Dotyczy to zwykłych faktur VAT oraz pro form, na podstawie których wystawiane są z tą adnotacją również faktury zaliczkowe i końcowe.

Aby wystawić fakturę VAT w mechanizmie podzielonej płatności należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie należy uzupełnić podstawowe dane dotyczące sprzedaży, w tym wartość i właściwą stawkę VAT oraz nadać kod GTU, gdy przedmiot sprzedaży został objęty obowiązkowym oznaczeniem.

Mechanizm podzielonej płatności

Następnie w podzakładce KSIĘGOWE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy zaznaczyć opcję PODZIELONA PŁATNOŚĆ.

Mechanizm podzielonej płatności

Zastosowanie tego schematu księgowego spowoduje automatyczne pojawienie się na wydruku faktury adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" pod tabelą.

Po zapisaniu faktura zostanie zaksięgowana do KPiR w kolumnie 7 - Sprzedaż towarów i usług lub Ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowca) oraz u czynnego podatnika VAT zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży.

Wystawienie faktury ze schematem księgowym PODZIELONA PŁATNOŚĆ powoduje również nadanie oznaczenia MPP w strukturze JPK_V7 w przypadku faktur gdzie data sprzedaży przypada na okres sprzed 1 lipca 2021 roku. Oznaczenie 1 wskazuje, że w danym okresie, za który składana jest część ewidencyjna JPK_V7, została wystawiona faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności.

Usługi budowlane a mechanizm podzielonej płatności

W przypadku sprzedaży usług budowlanych, dla których obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dacie wystawienia faktury oraz sprzedaż podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności (Patrz: Obowiązek zastosowania podzielonej płatności przy sprzedaży) należy dokonać wystawienia faktury przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W oknie wystawienia faktury należy uzupełnić podstawowe informacje a następnie w podzakładce KSIĘGOWE wybrać SCHEMAT KSIĘGOWY jako USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.

Mechanizm podzielonej płatności

Po zapisaniu przychód zostanie wykazany w kolumnie 7 (Sprzedaż towarów lub usług) KPiR lub Ewidencji przychodów oraz w rejestrze VAT sprzedaży zgodnie z datą wystawienia faktury. Natomiast na wydruku faktury, który można wyświetlić po kliknięciu na numer faktury i przejściu w wyświetlonym oknie do podzakładki PODGLĄD FAKTURY pojawi się adnotacja “mechanizm podzielonej płatności”.

Wystawienie faktury ze schematem księgowym USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY powoduje również nadanie oznaczenia MPP w strukturze JPK_V7 w przypadku faktur gdzie data sprzedaży przypada na okres sprzed 1 lipca 2021 roku. Oznaczenie 1 wskazuje, że w danym okresie, za który składana jest część ewidencyjna JPK_V7, została wystawiona faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności.

Wystawienie pro formy z adnotacją podzielona płatność

Jeżeli przed dostawą towaru lub świadczeniem usługi sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty to ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jeżeli sprzedaż będzie podlegała obowiązkowi podzielonej płatności to również na fakturze zaliczkowej oraz końcowej należy umieścić adnotację “mechanizm podzielonej płatności”.

W systemie wfirma.pl fakturę zaliczkową i końcową można wystawić na podstawie pro formy. Jeżeli sprzedaż podlegać będzie podzielonej płatności to już na pro formie należy dokonać oznaczenie odpowiedniego schematu księgowego, aby na fakturze zaliczkowej pojawiła się adnotacja o podzielonej płatności.

Na całą wartość zamówienia w pierwszej kolejności należy wystawić pro formę przez zakładkę PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE, gdzie należy wypełnić podstawowe informacje.

Jeżeli przedmiot sprzedaży został objęty obowiązkowym oznaczeniem, kod GTU należy nadać dla te pozycji już podczas generowania proformy. 

Mechanizm podzielonej płatności

Wystawiając pro formę na sprzedaż towarów lub usług, którą będzie obejmował mechanizm podzielonej płatności należy dodatkowo w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY zaznaczyć opcję PODZIELONA PŁATNOŚĆ lub USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.

Mechanizm podzielonej płatności

Na podstawie pro formy można dokonać wystawienia faktury zaliczkowej, która powinna być wystawiona po otrzymaniu zapłaty oraz faktury końcowej, której wystawienia należy dokonać po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi. Jeżeli na zamówienie została wystawiona tylko jedna faktura zaliczkowa na 100% wartości zamówienia to nie ma obowiązku wystawienia faktury końcowej.

Szczegóły wystawienia faktury zaliczkowej i końcowej w systemie wyjaśniają artykuły:

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów