0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak sporządzić spis z natury?

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność handlową i wiem, że na koniec roku muszę zrobić remanent, jak mogę w łatwy sposób zrobić to na waszym serwisie? 

 

Spis z natury sporządza się na koniec/początek roku lub okresu rozliczeniowego. Powinny się znaleźć w nim wszystkie składniki majątku, które zostały zaksięgowane jako towary handlowe i materiały - kolumna 10 w KPiR. Nawet jeżeli przedsiębiorca nie posiada towarów, należy w takiej sytuacji sporządzić zerowy remanent.

Spis z natury - co powinien zawierać?

Spis z natury powinien być sporządzony ręcznie oraz zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),

  2. datę sporządzenia spisu,

  3. numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,

  4. szczegółowe określenie towaru (i wyposażenia w przypadku likwidacji),

  5. jednostkę miary,

  6. ilość stwierdzoną w czasie spisu,

  7. cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

  8. wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,

  9. łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",

  10. podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Spis z natury - arkusz

Ważne jest, że przedsiębiorcy będący płatnikami VAT w spisie z natury wyceniają towary oraz materiały wg cen zakupu netto. W pozostałych przypadkach (nievatowcy) bierze się pod uwagę ceny brutto.

Spis z natury - zestawienie z magazynu w systemie wfirma.pl

W przypadku użytkowników, którzy są podatnikami VAT i mają aktywny magazyn, można automatycznie wygenerować zestawienie poprzez zakładkę MAGAZYN » PRODUKTY » DRUKUJ » ZESTAWIENIE STANÓW (PDF) lub ZESTAWIENIE STANÓW (XLSX) i porównać je z otrzymanymi w ręcznym spisie z natury wynikami.


Spis z natury - zestawienie z magazynu

Wygenerowany w systemie remanent nie zastępuje sporządzonego ręcznie spisu z natury. Służy jedynie do ewidencjonowania stanów magazynowych uwzględnionych w systemie i porównania ich ze stanem faktycznym (braki lub nadwyżki)

Spis z natury - dodawanie remanentu

Remanent do systemu wprowadza się następująco: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT »  REMANENT POCZĄTKOWY/KOŃCOWY

Spis z natury - dodawanie remanentu

W przypadku remanentu końcowego system automatycznie przeksięguje go jako remanent początkowy, nie należy go więc wprowadzać do systemu ręcznie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów