Jak sporządzić spis z natury?

Prowadzę działalność handlową i wiem, że na koniec roku muszę zrobić remanent, jak mogę w łatwy sposób zrobić to na waszym serwisie? 

 

Spis z natury sporządza się na koniec/początek roku lub okresu rozliczeniowego. Powinny się znaleźć w nim wszystkie składniki majątku, które zostały zaksięgowane jako towary handlowe i materiały - kolumna 10 w KPiR. Nawet jeżeli przedsiębiorca nie posiada towarów, należy w takiej sytuacji sporządzić zerowy remanent.

Spis z natury - co powinien zawierać?

Spis z natury powinien być sporządzony ręcznie oraz zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),

 2. datę sporządzenia spisu,

 3. numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,

 4. szczegółowe określenie towaru (i wyposażenia w przypadku likwidacji),

 5. jednostkę miary,

 6. ilość stwierdzoną w czasie spisu,

 7. cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

 8. wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,

 9. łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",

 10. podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Spis z natury - arkusz

Ważne jest, że przedsiębiorcy będący płatnikami VAT w spisie z natury wyceniają towary oraz materiały wg cen zakupu netto. W pozostałych przypadkach (nievatowcy) bierze się pod uwagę ceny brutto.

Spis z natury - zestawienie z magazynu w systemie wfirma.pl

W przypadku użytkowników, którzy są podatnikami VAT i mają aktywny magazyn, można automatycznie wygenerować zestawienie poprzez zakładkę MAGAZYN » PRODUKTY » DRUKUJ » ZESTAWIENIE STANÓW (PDF) lub ZESTAWIENIE STANÓW (XLSX) i porównać je z otrzymanymi w ręcznym spisie z natury wynikami.


Spis z natury - zestawienie z magazynu

Wygenerowany w systemie remanent nie zastępuje sporządzonego ręcznie spisu z natury. Służy jedynie do ewidencjonowania stanów magazynowych uwzględnionych w systemie i porównania ich ze stanem faktycznym (braki lub nadwyżki)

Spis z natury - dodawanie remanentu

Remanent do systemu wprowadza się następująco: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT »  REMANENT POCZĄTKOWY/KOŃCOWY

Spis z natury - dodawanie remanentu

W przypadku remanentu końcowego system automatycznie przeksięguje go jako remanent początkowy, nie należy go więc wprowadzać do systemu ręcznie.

FAQ
 • Po co robi się remanent?
  Sporządzenie remanentu ma wpływ na wyliczenie podatku na koniec roku poprzez tzw. różnicę remanentów. Dlatego ważne jest jego poprawne sporządzenie i wykazanie.
  Głównym celem sporządzania spisu z natury jest ustalenie faktycznego dochodu. Przy prowadzeniu ewidencji podatkowej w postaci KPiR dochód bowiem:

  - powiększa się o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego, a początkowego, jeżeli:
  wartość remanentu końcowego > wartość remanentu początkowego;
  - obniża się o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego, a końcowego, jeżeli:
  wartość remanentu końcowego < wartość remanentu początkowego.

  W ryczałcie remanent nie ma wpływu na wysokość podatku.
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska