Deklaracja VAT 26 - zgłoszenie pojazdu do urzędu

Zgłoszenie pojazdu do urzędu na VAT-26 - przepisy

Od 1 kwietnia 2014 r. użytkownicy m.in. samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 tony z homologacją, motocykli oraz innych pojazdów poniżej 3,5 tony, które nie zostały wymienione w ustawie jako konstrukcyjnie przeznaczone wyłącznie do działalności, w celu odliczenia 100% podatku VAT od ich nabycia oraz wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych - są zobowiązani do zgłoszenia ich w urzędzie.

Zawiadomienie składa się na druku VAT-26, który stanowi informację o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Jak wygenerować zgłoszenie VAT-26 w systemie wfirma.pl

Aby przygotować powyższy dokument należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT 26.

Dane Użytkownika na 1 stronie dokumentu uzupełniane są automatycznie. W części A do wyboru pozostaje oznaczenie celu składania formularza: złożenie informacji lub jej aktualizacja.

Na stronie drugiej formularza należy uzupełnić:

 • markę, model, numer rejestracyjny oraz rok produkcji pojazdu,

 • datę nabycia pojazdu - w przypadku:

  • importu należy wskazać datę importu,

  • oddania do używania po wytworzeniu pojazdu - datę oddania do używania,

  • używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - datę przyjęcia w używanie,

 • datę poniesienia pierwszego wydatku - wydatek związany z nabyciem pojazdu lub eksploatacyjny, poniesiony po 1 kwietnia 2014, od którego podatnik chce uzyskać prawo do 100% odliczenia VAT,

 • data zmiany wykorzystania - uzupełnia się w przypadku zaprzestania użytkowania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej (aktualizacji formularza VAT-26),

 • imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy podatnika lub osoby reprezentującej,

 • datę wypełnienia,

 • podpis - należy uzupełnić własnoręcznie po wydrukowaniu formularza.

Informację VAT-26 należy wydrukować i złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, w terminie:

 • 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem - w przypadku złożenia informacji o rozpoczęciu użytkowania wyłącznie w działalności,

 • najpóźniej przed dniem, w którym podatnik dokonuje tej zmiany - w przypadku aktualizacji informacji.

Oprócz zgłoszenia pojazdu do urzędu, należy prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu. Więcej na ten temat w punkcie Kilometrówka dla VAT.