0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracja VAT-26 - zgłoszenie pojazdu do urzędu

 • vat-26

Wielkość tekstu:

Zgłoszenie pojazdu do urzędu na VAT-26 - przepisy 

Użytkownicy m.in. samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 tony z homologacją, motocykli oraz innych pojazdów poniżej 3,5 tony, które nie zostały wymienione w ustawie jako konstrukcyjnie przeznaczone wyłącznie do działalności, w celu odliczenia 100% podatku VAT od ich nabycia oraz wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych - są zobowiązani do zgłoszenia ich w urzędzie.

Zawiadomienie składa się na druku VAT-26, który stanowi informację o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wydatki eksploatacyjne (np. paliwo, części do samochodu) związane z pojazdami osobowymi oraz tymi które nie są konstrukcyjnie przeznaczone wyłącznie do działalności, także będą podlegały limitowi ujęcia w kosztach uzyskania przychodów. 
Odliczenie 100% kosztów od tych pojazdów będzie możliwe jedynie, gdy pojazdy te będą wykorzystywane wyłącznie w celach działalności oraz ich użytkowanie będzie potwierdzone ewidencją przebiegu taką jak do VAT. Takie pojazdy podlegają również zgłoszeniu do urzędu na druku VAT-26.
Dla pojazdów firmowych (stanowiących środek trwały, użytkowany na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu operacyjnego), do których nie będzie prowadzona kilometrówka, koszty będą odliczane w wysokości 75%. Natomiast dla pojazdów prywatnych wykorzystywanych w działalności koszty będą podlegały limitowi 20%.

Jak wygenerować zgłoszenie VAT-26?

Aby przygotować powyższy dokument należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT 26.

VAT-26 - dodawanie deklaracji

Dane Użytkownika na 1 stronie dokumentu uzupełniane są automatycznie. W części A do wyboru pozostaje oznaczenie celu składania formularza: ZŁOŻENIE INFORMACJI lub AKTUALIZACJA.

VAT-26 - cel złożenia

Na stronie drugiej formularza, w części C, należy uzupełnić:

 • markę, model, numer rejestracyjny oraz rok produkcji pojazdu,

 • datę nabycia pojazdu - w przypadku:

  • importu należy wskazać datę importu,

  • oddania do używania po wytworzeniu pojazdu - datę oddania do używania,

  • używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - datę przyjęcia w używanie,

 • datę poniesienia pierwszego wydatku - wydatek związany z nabyciem pojazdu lub eksploatacyjny, poniesiony po 1 kwietnia 2014, od którego podatnik chce uzyskać prawo do 100% odliczenia VAT,

 • data zmiany wykorzystania - uzupełnia się w przypadku zaprzestania użytkowania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej (aktualizacji formularza VAT-26),

 • imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy podatnika lub osoby reprezentującej,

 • datę wypełnienia,

VAT-26 - informacje o pojeździe

W części D należy własnoręcznie uzupełnić podpis po wydrukowaniu formularza.

VAT-26 - podpis

Informację VAT-26 należy wydrukować i złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, w terminie:

- do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z pojazdem, jednak nie później niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7 - w przypadku złożenia informacji o rozpoczęciu użytkowania wyłącznie w działalności,

- do końca miesiąca - w przypadku aktualizacji informacji.

Oprócz zgłoszenia pojazdu do urzędu, należy prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu. Więcej na ten temat w artykule: Kilometrówka - jak prowadzić w systemie?

Informacja VAT-26 - wysyłka do urzędu skarbowego

Aby wysłać informację VAT-26 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT. Następnie należy oznaczyć informację VAT-26 i skorzystać z funkcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Vat-26 - wyślij do urzędu

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

 • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego składanego za rok poprzedni).
 • części WŁASNY PODPIS - w przypadku osób fizycznych czy podmiotów niebędących osobą fizyczną, którzy posiadają własny podpis kwalifikowany,
 • części UPL-1 wfirma - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, którzy chcą skorzystać z podpisów należących do przedstawicieli wfirma.pl i mają odblokowaną usługę e-deklaracji (złożyli 3 druki UPL-1, dokonali weryfikacji firmy i złożyli oświadczenie wraz z akceptacją regulaminu).

Vat-26 - wysyłka

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów