0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Środek trwały w budowie - ujęcie wydatków w ewidencjach

Wielkość tekstu:

W sytuacji gdy składnik majątku jest dopiero w fazie budowy, jego wprowadzenie do środków trwałych firmy możliwe jest po zakończeniu budowy. W takim wypadku będzie on stanowił dla podatnika tzw. środek trwały w budowie. Na bieżąco z faktur można odliczać podatek VAT, w celu wprowadzenia środka po zakończeniu budowy należy przechowywać wszystkie faktury składające się na wartość środka trwałego.

Środek trwały w budowie na KPiR oraz w Ewidencji przychodów

Sposoby wyceny środków trwałych zostały omówione w artykule: Środek trwały w budowie - Ustalenie wartości początkowej

Środek trwały w budowie - księgowanie podatku VAT

Podatek VAT naliczony od wydatków poniesionych na środek trwały w budowie można odliczyć w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Fakturę należy zaksięgować bezpośrednio w rejestrze VAT zakupu poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS.

Środek trwały w budowie

Po uzupełnieniu podstawowych danych należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i zaznaczyć funkcję “Środek trwały”. Dzięki czemu system ujmie podatek VAT w odpowiedniej pozycji w JPK V7.

Środek trwały w budowie

Wprowadzenie środka trwałego po zakończeniu budowy do majątku firmy

Po zakończeniu inwestycji należy zsumować wartość wydatków składających się na wartość początkową środka trwałego i dodać środek trwały do ewidencji środków trwałych poprzez zakładkę: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Środek trwały w budowie - dodawanie środka trwałegoW oknie, które się pojawi uzupełniamy informacje dotyczące środka trwałego. Po uzupełnieniu Kategorii (KŚT) system automatycznie dopasuje Stawkę amortyzacji.

Generowanie dokumentu OT

Po dodaniu środka trwałego do ewidencji środków trwałych system automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w nazwę środka trwałego i w pojawiającym się oknie przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. Pod wydruk trzeba podpiąć kopie dokumentów potwierdzających wartość początkową środka trwałego.

Środek trwały w budowie - drukuj dokumenty majątkowe

Środek trwały w budowie a amortyzacja

Do KPiR będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który znajduje się w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE. W celu wydrukowania amortyzacji należy z górnego paska menu wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ PLAN AMORTYZACJI ŚT.

Środek trwały w budowie - drukuj plan amortyzacji

Środek trwały w budowie a pełne księgi rachunkowe

Księgowanie wydatków związanych ze środkiem trwałym w budowie

W przypadku pełnych ksiąg rachunkowych funkcja księgowania środków trwałych w budowie została w pełni zautomatyzowana by ułatwić proces księgowania. W przypadku korzystania z wzorcowego planu kont faktury jakie składać się będą na wartość początkową środka trwałego księgowane powinny być schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA BEZ VAT» WYDATEK ZWIĄZANY ZE ŚRODKIEM TRWAŁYM W BUDOWIE. Księgując pierwszy taki wydatek należy zdefiniować środek trwały (który budujemy bądź gdy na jego wartość początkową składa się kilka faktur) poprzez opcję DODAJ ŚRODEK TRWAŁY i przypisać go do wydatku:

Środek trwały w budowie można również dodać z poziomu zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY zaznaczając okienko ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE wówczas będzie on podpowiadał się podczas księgowania kosztów z poziomu wydatków na liście środków trwałych w budowie z jakimi można powiązać faktury zakupowe.

Oznaczone jako środki trwałe w budowie składniki majątku firmy nie podlegają amortyzacji aż do momentu zakończenia budowy i oddania środka trwałego do używania w firmie. Do tego czasu księgowane wydatki trafiają do REJESTRU ZAKUPÓW VAT oznaczone jako związane ze ŚRODKAMI TRWAŁYMI w pliku JPKV7 oraz na konto 080 (przy wzorcowym planie kont). Zdefiniowanie schematu księgowania wydatków związanych ze środkiem trwałym w budowie widnieje w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE » ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE.

Zestawienie faktur związanych ze środkiem trwałym w budowie

Środki trwałe w budowie w łatwy sposób można odnaleźć na liście w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE dzięki filtrowi STATUS w prawym dolnym rogu. Filtr - W BUDOWIE.

Klikając na nazwę środka trwałego w budowie pojawi się okno, w którym można przejść do podzakładki WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ŚT i sprawdzić zestawienie wydatków powiązanych ze środkiem trwałym. Również z tego poziomu można pobrać zestawienie do EXCEL czy użyć funkcji DRUKOWANIE TABELI.

Zakończenie budowy środka trwałego - oddanie do użytku

W momencie zakończenia budowy środka trwałego aby wnieść go do firmy i oddać środek trwały do użytku należy skorzystać z funkcji ZAKOŃCZ BUDOWĘ dostępnej w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE:

Użycie tej funkcji wywoła okno z ostatecznymi danymi jakie będą miały wpływ na księgowanie i amortyzację środka trwałego. Ważne by uzupełnić pole data wprowadzania - od niego bowiem zależy rozpoczęcie amortyzacji (amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następującym po tym, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania). Po zapisaniu przy użyciu wzorcowych schematów następuje przeksięgowanie wartości z konta 080 na odpowiednie według KŚT konto z grupy 01 i rozpoczęcie amortyzacji.

Zdefiniowanie schematu księgowania wydatków związanych ze środkiem trwałym w budowie widnieje w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE » Wniesienie środka trwałego w budowie - zakończenie budowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów