Integracja z bankiem Alior Bank

Integracja z bankiem Alior Bank i systemu wFirma.pl umożliwia pobieranie wyciągów oraz eksport wydatków bezpośrednio do koszyka przelewów.

Ustawienia początkowe

W zakładce USTAWIENIA w sekcji DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE, w nowo otwartym oknie należy wybrać zakładkę Rachunki bankowe a następnie Dodaj rachunek. Użytkownik będzie mógł dodać numer własnego rachunku banku Alior Bank.

 integracja z bankiem

Następnie należy przejść do modułu integracji z bankiem, które znajduje się w zakładce USTAWIENIA w sekcji INTEGRACJE » Bank i płatności. W nowo otwartym oknie proszę wybrać zakładkę Alior Bank, w kolejnym kroku należy wgrać plik z certyfikatem pobranym z konta banku, następnie podać hasło, wskazać numer rachunku bankowego banku Alior Bank, metodę płatności i na koniec podane informacje zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

integracja z bankiem

Warunkiem integracji z Alior Bankiem jest, posiadanie dostępu do systemu BusinessPro (dawny system BusinessNet). Certyfikat połączeniowy może wygenerować klient, u którego została uaktywniona ww. usługa i należy go wygenerować po stronie konta bankowego. Szczegóły dostępne są na stronie Alior banku pod adresem: System bankowości internetowej dla Klientów Banku.

Certyfikat połączeniowy może wygenerować klient, u którego została uaktywniona ww. usługa i należy go wygenerować po stronie konta bankowego.

Eksport danych

Po poprawnym przeprowadzeniu integracji z bankiem Alior Bank można z systemu do banku eksportować dane takie jak:

  • rozliczeniowe ZUS,

  • podatek dochodowy,

  • podatek za pracownika,

  • podatek VAT,

  • wydatki,

  • listy płac i rachunki.

Aby eksportować dane (np. wydatki), należy je zaznaczyć, wybrać akcję Eksportuj do banku, wskazać bank Alior Bank i przełączyć opcję na Eksportu do banku.

integracja z bankiem

Import danych

Aby zaimportować przelewy przychodzące i wychodzące z banku, należy przejść do zakładki START » BANK » ZAIMPORTUJ TRANSAKCJE i wybrać akcję Importuj z Alior Banku.

 integracja z bankiem

Po zaimportowaniu danych pojawi się lista z poprawnie zdefiniowanymi przelewami zawierającymi datę, tytuł, odbiorcę i kwotę. Przelewy wychodzące są w kolorze pomarańczowym, natomiast przychodzące w kolorze zielonym.

Integracja z bankiem Alior Bank

Saldo konta i ostatnie transakcje

W zakładce START »  STRONA GŁÓWNA można za pomocą przycisku Dodaj nowy moduł dodać Saldo Alior Banku i ostatnie transakcje.

integracja z bankiem

W module tym wyświetlać się będą ostatnie transakcje z banku oraz aktualny stan konta.

 Integracja z bankiem Alior Bank

W celu uaktualnienia danych należy skorzystać z przycisku Odśwież.