0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy w systemie dostępna jest pełna księgowość czyli możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Wielkość tekstu:

Prowadzę spółkę z o.o., czy mogę skorzystać z systemu wfirma.pl przy prowadzeniu pełnej księgowości? Czy pełna księgowość jest dostępna w pakietach dla przedsiębiorców?

Tak. Od stycznia 2023 roku pakiet księga rachunkowa (pełna księgowość) w systemie wfirma.pl dostępny jest dla indywidualnych przedsiębiorców, którzy posiadają własną księgową. Dla biur rachunkowych moduł pełnej księgowości dostępny jest już od roku, o czym więcej: Pełna księgowość w systemie wfirma dla biur rachunkowych. Funkcja pełna księgowość udostępniona została w fazie beta co oznacza że był on obecnie rozwijany by w roku 2023 mógł być również udostępniony w pakietach indywidualnych.

Jak uruchomić pełną księgowość?

Funkcja pełnej księgowości dostępna jest od 01.01.2023 roku w pakiecie "Księgi rachunkowe" na nowo dodanych firmach oraz firmach, które do tej pory używały pakietów Fakturowanie i sprzedaż lub Kadry, płace i ubezpieczenia. Jeśli używany był pakiet księgowość online aby uruchomić pakiet księgi rachunkowe koncie jest dodanie nowej firmy do konta.

Aby uruchomić księgi rachunkowe należy podczas rejestracji wybrać pakiet księgi rachunkowe a w zakładce USTAWIENIA » PODATKI  » EWIDENCJA KSIĘGOWA upewnić się czy jest wybrana jest opcja KSIĘGI RACHUNKOWE oraz wybrana forma zapłaty zaliczki na CIT: miesięczna lub kwartalna.

Pełna księgowość czyli księgi rachunkowe w ssytemie wfirma.pl

W sytuacji gdy przenoszona jest firma w trakcie roku należy postąpić zgodnie z artykułem pomocy: Przeniesienie pełnej księgowości z innego systemu.

W systemie możliwe jest prowadzenie księgowości spółek kapitałowych oraz osobowych jak również rozliczanie NGO/OPP i prowadzenie księgowości pełnej dla osób fizycznych.

Pierwsze kroki pełna księgowość 

Start z pełną księgowością wymaga wyboru odpowiednich ustawień konta. Na automatyzację pozwalają wzorcowe schematy, natomiast jest możliwość również ich indywidualnego tworzona.

Zdefiniowanie roku obrotowego

Rok obrotowy dodaje się w zakładce USTAWIENIA » ROK OBROTOWY I OKRESY KSIĘGOWE » ROK OBROTOWY » DODAJ.

pełna księgowość

W oknie, jakie się pojawi należy wybrać zakres dat rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego; wskazać symbol roku który będzie później używany przy filtrach. Z tego poziomu możliwe jest również zdefiniowanie planu kont:

  • zastosuj wzorcowy plan kont - wybranie tej opcji spowoduje utworzenie się wzorcowego planu kont oraz wzorcowych schematów księgowych; (bardzo wygodne rozwiązanie, skorzystanie z tej funkcji daje możliwość szybkiego startu w systemie z możliwością dopisania kont np. analitycznych jakie będą dodatkowo potrzebne),
  • utwórz własny plan kont - po wybraniu tej opcji możesz zaimportować lub utworzyć własny plan kont. Wybranie tej opcji nie spowoduje utworzenia ani przeniesienia schematów księgowych - musisz utworzyć je sam.

Pole RODZAJ FIRMY pomaga przy wyborze wzorcowego planu kont na zdefiniowanie właściwych dla rodzaju spółki kont.

W serwisie wFirma możesz uruchomić rozliczenie za pomocą Estońskiego CIT - znajdziesz tu wzorcowy plan kont, dedykowane schematy z uwzględnieniem limitów z estońskiego CIT - zobacz jak to zrobić!

Aby rozliczać firmę na zasadach estońskiego CIT należy w polu SPOSÓB WYLICZANIA PODATKU wskazać opcję RYCZAŁT - CIT ESTOŃSKI. Warto mieć na uwadze, że w przypadku osób fizycznych na pełnej księgowości opcja estońskiego CIT nie jest dostępna.

Plan kont

W przypadku wyboru własnego planu kont lub chęci uzupełnienia wzorcowego o dodatkowe konta należy przejść do USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE. 

pełna księgowość

Więcej na temat tworzenia planu kont w artykule pomocy: Plan kont w systemie wfirma.

Kartoteki - słowniki, konta słownikowe

Uzupełnieniem planu kont są kartoteki. Każda ze zdefiniowanych kartotek ma swoje miejsce w systemie gdzie jest tworzona.

  • kontrahenci - aby ją uzupełnić przejść do CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA
  • środki trwałe - aby ją uzupełnić przejść do EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY
  • bank - aby ją uzupełnić przejść do USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » RACHUNKI BANKOWE
  • kasa -  USTAWIENIA » INNE » KASA 
  • magazyny - USTAWIENIA » INNE » MAGAZYNY.

Uzupełnienie kartotek ma wpływ na konta, które się pojawią m.in. w bilansie otwarcia.

Schematy księgowe

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE istnieje możliwość podglądu domyślnie zdefiniowanych przy wzorcowym planie kont schematów księgowych jak i tworzenia własnych. 

Pełna księgowość czyli księgi rachunkowe w ssytemie wfirma.pl

Utworzony schemat księgowy dla danego roku podatkowego można powielić na kolejny rok podatkowy poprzez zaznaczenie schematu i skorzystanie z akcji MODYFIKUJ » POWIEL.

pełna księgowość

Bilans otwarcia

W celu wprowadzenia bilansu otwarcie należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » BILANS OTWARCIA » DODAJ:

  • utwórz nowy - otwiera okno, w którym wprowadzamy wartości bilansu ręcznie
  • przenieś z roku poprzedniego - jeżeli zachowana będzie ciągłość działania w systemie BO można pobrać z danych bilansu zamknięcia poprzedniego roku obrotowego
  • zaimportuj z pliku - możliwość pobrania BO z zewnętrznego systemu [funkcja w przygotowaniu]

Pełna księgowość czyli księgi rachunkowe w ssytemie wfirma.pl

Przed dodaniem BO należy pamiętać o uzupełnieniu kartotek i planu kont z tymi kontami jakie mają widnieć na BO.
 

Aby wprowadzić wartości bilansu należy kliknąć ikonkę ołówka i wprowadzić wpis. Dane wprowadzone przez BO pojawią się w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD.

Pełna księgowość czyli księgi rachunkowe w ssytemie wfirma.pl

Dokumenty wystawiane i księgowane w systemie

W systemie mogą być generowane/wprowadzane dokumenty m.in.:

Jak zautomatyzować pracę na pełnej księgowości?

System wFirma dla biur rachunkowych pozwala księgowym zautomatyzować swoją pracę poprzez funkcje:

Pakiet księga rachunkowa

W pakiecie ksiąg rachunkowych znajduje się Menedżer sprzedaży przeznaczonym do obsługi sprzedaży istnieje możliwość m.in.:

oraz ewidencje księgowe opisane w artykule niezbędne przy prowadzeniu pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Dodatkowe pakiety uzupełniające pakiet księgi rachunkowej

Moduł Magazyn służący do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej umożliwia m.in.

Moduł Kadry, płace i ubezpieczenia w pełni pozwala prowadzić rozliczenia przedsiębiorcy i pracowników, w tym:

Instrukcja systemu do pełnej księgowości wFirma.pl

Poniżej instrukcja systemu do pełnej księgowości oraz instrukcja modułu kadry, płace i ubezpieczenia

Do pobrania:

Instrukcja systemu do pełnej księgowości wFirma.pdf
Instrukcja kadry, płace i ubezpieczenia wFirma.pdf

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów