0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Generator umów z klientami - czyli jak tworzyć własne wzory dokumentów

Wielkość tekstu:

W toku współpracy z klientami ważne jest by dochowane zostały formalności związane z zawieraniem umowy. Jako że najlepiej sprawdza się umowa w formie pisemnej w systemie wFirma znajduje się generator umów z klientami czyli funkcja umożliwiająca tworzenie własnych szablonów wydruków.

Gdzie stworzyć szablon umowy z klientem?

Szablon umowy z klientem można stworzyć w zakładce USTAWIENIA » INNE » WYDRUKI » SZABLONY DOKUMENTÓW.


Generator umów - stwórz wzór umowy z klientem!

W zakładce USTAWIENIA » INNE » WYDRUKI » SZABLONY DOKUMENTÓW » DODAJ » DODAJ SZABLON DOKUMENTÓW istnieje możliwość stworzenia wzoru umowy z klientem.

W celu poprawnego dodania wzoru umowy należy określić Nazwę szablonu, Nagłówek (czy ma być np. z logo czy bez), Rozmiar i orientację strony. Co ważne szablony dokumentów można generować do konkretnych obiektów. W polu Generator do wyboru są opcje WebKite (w tym wypadku konieczne jest posiadanie zweryfikowanego konta) lub TCPDF.

W przypadku wzoru umów należałoby zaznaczyć moduł KONTRAHENCI aby wzór umowy pojawiał się w zakładce CRM przy kontrahentach.

Treść umowy należy wprowadzić w zakładce EDYTOR SZABLONU, gdzie należy umieścić szablon umowy.

Podczas tworzenia treści należy pamiętać by tam gdzie mają być dane zmienne użyć opcji POLE Z DANYMI a następnie w oknie jakie się pojawi wskazać które konkretnie pola np. Nazwa, Identyfikator podatkowy, Adres.

Po zakończeniu tworzenia wzorca należy użyć przycisku ZAPISZ.

Jak skorzystać z zapisanego wzoru umowy i wydrukować ją dla konkretnego kontrahenta?

Jeśli jako moduł, w którym ma być widoczny wzór zaznaczono KONTRAHENCI to pojawiać się on będzie na koncie biura rachunkowego w module CRM po kliknięciu w konkretnego kontrahenta i przejściu do pozakładki DOKUMENTY. W celu skorzystania ze wzoru należy kliknąć DODAJ a następnie wybrać stworzony szablon (nazwę). Wtedy też otworzy się utworzony szablon, jeszcze w trybie edycji, aby dopisać brakujące elementy jak np data rozpoczęcia obowiązywania umowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów