Anulowanie wystawionej faktury

Fakturę sprzedaży można anulować jedynie w przypadku, gdy nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego. W przeciwnym razie należy sporządzić fakturę korygującą.

Aby anulować wystawioną w systemie fakturę, należy ją odszukać w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć i wybrać opcję Modyfikuj.

anulowanie faktury

Wówczas zostanie wyświetlone okno modyfikowania faktury. Należy przejść do zakładki Zaawansowane oraz zaznaczyć Faktura anulowana.

jak anulować fakturę

Po zapisaniu zmian przy anulowanej fakturze pojawi się ikona anulowanie faktury a na wydruku dokumentu widoczna będzie adnotacja “faktura anulowana”.

Anulowana faktura nie jest nigdzie księgowana. Podlega wycofaniu z Rejestru sprzedaży VAT oraz Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów. Nie wywołuje również żadnych skutków w magazynie, analizach i podsumowaniach.Nie można anulować rozliczonej faktury.

Anulowaną fakturę należy przechowywać w dokumentacji księgowej w postaci oryginału i kopii, z odpowiednią ręczną adnotacją: “Anulowano dnia … “ i podpisem osoby upoważnionej.