Anulowanie wystawionej faktury

Fakturę sprzedaży można anulować jedynie w przypadku, gdy nie została jeszcze wprowadzona do obiegu prawnego (nie została przekazana kontrahentowi). W przeciwnym razie należy sporządzić fakturę korygującą.

Aby anulować wystawioną w systemie fakturę, należy ją odszukać w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, kliknąć na numer i wejść w szczegóły faktury. 

Anulowanie wystawionej faktury - jak anulować?

Wówczas zostanie wyświetlone okno Widok szczegółowy faktury, gdzie należy wybrać opcję MODYFIKUJ » ANULUJ FAKTURĘ. 

Anulowanie wystawionej faktury - okno modyfikowania

Po zapisaniu zmian przy anulowanej fakturze pojawi się ikona Anulowanie wystawionej faktury - ikonka a na wydruku dokumentu widoczna będzie adnotacja “faktura anulowana”.

Anulowana faktura nie jest nigdzie księgowana. Podlega wycofaniu z Rejestru sprzedaży VAT oraz Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów. Nie wywołuje również żadnych skutków w magazynie, analizach i podsumowaniach.Nie można anulować rozliczonej faktury.

Anulowaną fakturę należy przechowywać w dokumentacji księgowej w postaci oryginału i kopii, z odpowiednią ręczną adnotacją: “Anulowano dnia … “ i podpisem osoby upoważnionej.