Anulowanie wystawionej faktury w wfirma.pl

Anulowanie wystawionej faktury sprzedaży możliwe jest jedynie w przypadku, gdy faktura ta nie została jeszcze wprowadzona do obiegu prawnego (nie została przekazana kontrahentowi). W przeciwnym razie sprzedawca zobowiązany jest do sporządzenia faktury korygującej.

Instrukcje dotyczące wystawiania faktur korygujących znajdują się w artykułach:  
Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić?
Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić?

Anulowanie wystawionej faktury w pakiecie bez magazynu

Aby anulować wystawioną fakturę sprzedaży w systemie wfirma.pl, należy ją odszukać na liście w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, następnie kliknąć na numer i wejść w szczegóły faktury. Wówczas zostanie wyświetlone okno Widok szczegółowy faktury, gdzie należy wybrać opcję MODYFIKUJ » ANULUJ FAKTURĘ.

Anulowanie wystawionej faktury - szczegóły faktury

Po zapisaniu zmian, przy anulowanej fakturze pojawi się ikona Anulowanie wystawionej faktury - ikonka,a na wydruku dokumentu widoczna będzie adnotacja “faktura anulowana”.

Anulowana faktura nie jest nigdzie księgowana. Podlega wycofaniu z Rejestru sprzedaży VAT oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów. Nie wywołuje również żadnych skutków w magazynie, analizach i podsumowaniach.

Nie można anulować rozliczonej faktury.
Anulowaną fakturę należy przechowywać w dokumentacji księgowej w postaci oryginału i kopii, z odpowiednią ręczną adnotacją: “Anulowano dnia … “ i podpisem osoby upoważnionej.

Anulowanie wystawionej faktury w pakiecie z magazynem

Jeśli przy wystawianiu faktury sprzedaży został oznaczony skutek magazynowy, wówczas dokonując anulowania faktury należy w pierwszej kolejności go odznaczyć w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę sprzedaży i wybrać z górnego menu opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W kolejnym kroku w zakładce ZAAWANSOWANE należy odznaczyć (pozostawić pustą) opcję WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY. Zapisujemy.

Anulowanie wystawionej faktury - magazyn

Wówczas towar z faktury sprzedaży automatycznie wróci na magazyn, a dokument WZ zostanie usunięty.

Następnie ponownie w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ należy kliknąć na numer faktury i przejść do jej szczegółów. W oknie Widok szczegółowy faktury należy wybrać opcję MODYFIKUJ » ANULUJ FAKTURĘ. 

Anulowanie wystawionej faktury - widok szczegółowy faktury

Po zapisaniu przy anulowanej fakturze pojawi się ikona Anulowanie wystawionej faktury - ikonka,a na jej wydruku zostanie dodana adnotacja “faktura anulowana”.

Anulowaną fakturę należy przechowywać w dokumentacji księgowej w postaci oryginału i kopii, z odpowiednią ręczną adnotacją: “Anulowano dnia … “ i podpisem osoby upoważnionej.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz