0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Anulowanie wystawionej faktury w wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Anulowanie wystawionej faktury sprzedaży możliwe jest jedynie w przypadku, gdy faktura ta nie została jeszcze wprowadzona do obiegu prawnego (nie została przekazana kontrahentowi). W przeciwnym razie sprzedawca zobowiązany jest do sporządzenia faktury korygującej.

Instrukcje dotyczące wystawiania faktur korygujących znajdują się w artykułach:  
Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić?
Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić?

Anulowanie wystawionej faktury w pakiecie bez magazynu

Aby anulować wystawioną fakturę sprzedaży w systemie wfirma.pl, należy ją odszukać na liście w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, następnie kliknąć na numer i wejść w szczegóły faktury. Wówczas zostanie wyświetlone okno Widok szczegółowy faktury, gdzie należy wybrać opcję MODYFIKUJ » ANULUJ FAKTURĘ.

Anulowanie wystawionej faktury - szczegóły faktury

Po zapisaniu zmian, przy anulowanej fakturze pojawi się ikona Anulowanie wystawionej faktury - ikonka,a na wydruku dokumentu widoczna będzie adnotacja “faktura anulowana”.

Anulowana faktura nie jest nigdzie księgowana. Podlega wycofaniu z Rejestru sprzedaży VAT oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów. Nie wywołuje również żadnych skutków w magazynie, analizach i podsumowaniach.

Nie można anulować rozliczonej faktury.
Anulowaną fakturę należy przechowywać w dokumentacji księgowej w postaci oryginału i kopii, z odpowiednią ręczną adnotacją: “Anulowano dnia … “ i podpisem osoby upoważnionej.

Anulowanie wystawionej faktury w pakiecie z magazynem

Jeśli przy wystawianiu faktury sprzedaży został oznaczony skutek magazynowy, wówczas dokonując anulowania faktury należy w pierwszej kolejności go odznaczyć w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę sprzedaży i wybrać z górnego menu opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W kolejnym kroku w zakładce ZAAWANSOWANE należy odznaczyć (pozostawić pustą) opcję WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY. Zapisujemy.

Anulowanie wystawionej faktury - magazyn

Wówczas towar z faktury sprzedaży automatycznie wróci na magazyn, a dokument WZ zostanie usunięty.

Następnie ponownie w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ należy kliknąć na numer faktury i przejść do jej szczegółów. W oknie Widok szczegółowy faktury należy wybrać opcję MODYFIKUJ » ANULUJ FAKTURĘ. 

Anulowanie wystawionej faktury - widok szczegółowy faktury

Po zapisaniu przy anulowanej fakturze pojawi się ikona Anulowanie wystawionej faktury - ikonka, a na jej wydruku zostanie dodana adnotacja “faktura anulowana”.

Anulowaną fakturę należy przechowywać w dokumentacji księgowej w postaci oryginału i kopii, z odpowiednią ręczną adnotacją: “Anulowano dnia … “ i podpisem osoby upoważnionej.

Anulowanie wystawionej faktury odrzuconej przez KSeF

Korzystając z integracji z KSeF również występuje możliwość anulowania faktury, jeśli:

  • wystąpił błąd wysyłki faktury do KSeF a zostały już wystawione kolejne faktury z wyższym numerem i późniejszą datą wysyłki lub
  • faktura nie została w ogóle przesłana do KSeF a zostały wysłane koleje faktury z wyższym numerem i późniejszą datą wysyłki.

W takiej sytuacji, aby anulować fakturę należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy kliknąć na numer faktury, która ma zostać anulowana. Następnie w oknie, które się pojawi należy wybrać opcję MODYFIKUJ » ANULUJ FAKTURĘ

 

pojawi się wówczas komunikat: "Przed anulowaniem faktury zweryfikuj, czy znajduje się ona w KSeF. Jeśli tak, zamiast anulowania wystaw fakturę korygującą. Czy jesteś pewien, że chcesz anulować fakturę?". Po kliknięciu TAK faktura zostanie anulowana.

Warto mieć na uwadze, że anulowanie faktury jest nieodwracalne, tym samym nie będzie możliwości jej przywrócenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów