0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing lub dzierżawa samochodu

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl możliwe jest wprowadzenie definicji samochodu użytkowanego w firmie w zależności od jego formy własności oraz sposobu używania. Wówczas na tej podstawie system automatycznie rozliczy fakturę za leasing lub dzierżawę pojazdu zgodnie z obowiązującymi limitami.

Zasady rozliczania samochodów

Od 2019 roku został wprowadzony limit 150 tys. zł dla samochodów osobowych oraz ciężarowych niespełniających definicji ustawowej pojazdu ciężarowego użytkowanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Raty leasingowe dla samochodów o wyższej wartości mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu jedynie w proporcji do wskazanego limitu.

Więcej na temat zmian obowiązujących od 2019 roku w artykule: Zmiany w rozliczeniach samochodów osobowych od 2019 roku.

Przed wprowadzeniem pierwszego wpisu samochód należy dodać do ewidencji pojazdów EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. Ważne aby właściwie zdefiniować sposób użytkowania samochodu, o czym więcej w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu.

Leasing lub dzierżawa samochodu - jak zaksięgować?

Faktury dotyczące opłat leasingowych za samochód osobowy, należy księgować przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU.

Leasing lub dzierżawa samochodu

Schemat ten dotyczy opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego, bądź umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Najistotniejszym elementem jest przypisanie faktury do konkretnego pojazdu (oznaczenie pola POJAZD), ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami system automatycznie odliczy 50% lub 100% podatku VAT, w zależności od przeznaczenia pojazdu (tylko do działalności lub w użytku mieszanym) oraz dokona ujęcia właściwej kwoty kosztu w KPiR w zależności od wartości samochodu.

Leasing lub dzierżawa samochodu

Schemat księgowania w systemie wfirma.pl wydatku LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU stosuje się wyłącznie dla samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych zdefiniowanych poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2, do których została oznaczona forma własności: LEASING OPERACYJNY I NAJEM. Dla tej grupy pojazdów jeżeli ich wartość przekracza kwotę 150 tys. zł system pilnuje limitu księgowania w KPiR wydatku: Leasing lub dzierżawa samochodu.
Natomiast faktury za opłaty leasingowe dotyczące samochodu ciężarowego powyżej 3,5t i poniżej z VAT-1/VAT-2 należy księgować jako rodzaj wydatku LEASING LUB DZIERŻAWA, o czym więcej w artykule: Leasing lub dzierżawa.

Kwota podatku VAT podlegająca odliczeniu trafi do Rejestru zakupu VAT (zgodnie z definicją pojazdu). Natomiast w Księdze Przychodów i Rozchodów faktura zostanie ujęta w kwocie wydatku netto powiększonej o nieodliczoną część podatku VAT (w przypadku zaksięgowania wydatku na podstawie faktury VAT). Jeśli wartość samochodu osobowego oznaczona w systemie przekracza limit 150 tys. zł. wówczas wartość netto zostanie ujęta w kosztach uzyskania przychodu w proporcji do limitu (150 tys. zł).

Dzierżawa lub leasing samochodu - podział na część odsetkową i kapitałową

W przypadku, gdy wartość leasingowanego samochodu osobowego przekracza 150 000 zł to wówczas raty leasingowe należy ujmować w kosztach proporcjonalnie do limitu 150 000 zł. Limitem tym natomiast nie jest ograniczona część odsetkowa raty. Ją bowiem ujmuje się w całości.

Księgowanie faktury za raty leasingowe (w części dotyczącej raty kapitałowej) należy wprowadzić korzystając z zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU i w pojawiającym się oknie uzupełnić wymagane pola i wybrać POJAZD i w polu WARTOŚĆ NETTO wprowadzić wartość netto dotyczącą raty kapitałowej. Następnie należy dodać nowy rodzaj wydatku - INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

leasing lub dzierżawa samochodu

Przy rodzaju wydatku INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ należy w polu WARTOŚĆ NETTO wprowadzić 50% wartości netto części odsetkowej raty i wybrać stawkę 23%. Następnie należy dodać NOWĄ STAWKĘ.

leasing lub dzierżawa samochodu

W kolejnym oknie należy wprowadzić stawkę NIE PODL. i w polu WARTOŚĆ NETTO wpisać pozostałą wartość netto powiększoną o nieodliczony podatek VAT (50% z podatku VAT na fakturze).

leasing lub dzierżawa samochodu

Wówczas dokument zostanie ujęty w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki w kwocie raty kapitałowej z ograniczeniem proporcjonalnym oraz w pełnej kwocie odsetek oraz w rejestrze VAT zakupów zgodnie z prawem do odliczenia VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów