Kadry i płace

Pracownik młodociany - rozliczenie ucznia

pracownik młodociany Pracownik młodociany, to inaczej uczeń przyjęty na praktyki w celu przyuczenia do zawodu. W systemie wFirma.pl jest możliwość automatycznego rozliczania wynagrodzenia takiego pracownika. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak korzystać z tej funkcji! czytaj dalej

Generowanie formularza Z-3a w wfirma.pl

Z-3a Aby zleceniobiorca otrzymał świadczenie z ubezpieczenia chorobowego czy wypadkowego z ZUS, konieczne jest przesłanie, wraz z dokumentami dotyczącymi niezdolności do pracy, zaświadczenia ZUS Z-3a. Sprawdź, jak wygenerować je w systemie! czytaj dalej

Lista płac - jak ją wygenerować?

Lista płac - jak ją wygenerować? System pozwala na generowanie listy płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Lista płac może zostać wyliczona dla wszystkich pracowników lub tylko dla wybranych. Przeczytaj artykuł i sprawdź jak to zrobić w systemie wfirma.pl! czytaj dalej

PIT-11- generowanie deklaracji dochodów pracowników

pit-11 Zatrudniając pracowników należy pamiętać o przygotowaniu deklaracji PIT-11. Pracodawca ma czas na przekazanie pracownikowi deklaracji PIT-11 do końca lutego za rok poprzedni. Przeczytaj i sprawdź jak systemu wfirma.pl można wysłać ją elektronicznie! czytaj dalej

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownika

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe jest sumą przychodów, od których odprowadzane są składki na te dwa ubezpieczenia. Jak pilnować limitu u pracownika? Sprawdź i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Dodawanie nowego pracownika w module kadry

dodawanie nowego pracownika Przed wprowadzeniem umowy do systemu i rozpoczęciem rozliczania pracownika w module KADRY, należy uzupełnić w systemie dane pracownika. Sprawdź krok po kroku, jak proste i szybkie jest dodawanie nowego pracownika w systemie wfirma.pl! czytaj dalej

Szczegóły pracownika - wprowadzanie danych

szczegóły pracownika Funkcja szczegóły pracownika umożliwia podgląd oraz modyfikację danych pracowniczych, wprowadzonych umów, liczby dni urlopu, ewidencji czasu pracy oraz listy dodatków i potrąceń od wynagrodzeń. Zobacz, jakie informacje można jeszcze znaleźć w tym oknie! czytaj dalej

Dodawanie umowy o pracę - jakie informacje należy wprowadzić?

dodawanie umowy o pracę W systemie wfirma.pl można dodać kilka rodzajów umów o pracę, w tym m. in. umowę na czas określony, nieokreślony czy na okres próbny. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak wygląda dodawanie umowy o pracę w naszym systemie oraz jakie dane są potrzebne! czytaj dalej

Aneks do umowy o pracę - jak go wygenerować w systemie?

aneks do umowy o pracę Jeżeli warunki wynikające z umowy o pracę ulegają zmianie, należy wygenerować aneks do umowy o pracę . Jak uniknąć corocznego podpisywania aneksu? Przeczytaj artykuł i sprawdź krok po kroku, jak w systemie wfirma.pl można wygenerować aneks online! czytaj dalej

Dodawanie umowy zlecenie

Dodawanie umowy zlecenie System umożliwia sporządzanie umów zlecenie oraz ich rozliczanie. Zatrudniając zleceniobiorcę, należy wygenerować dla niego umowę cywilnoprawną. Jak to zrobić? Jaki schemat ZUS ustawić? Przeczytaj jak w systemie wfirm.pl wygląda dodawanie umowy zlecenie! czytaj dalej

Zeznania roczne związane z zatrudnianiem pracownika

zeznania roczne Przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek złożyć zeznania roczne na formularzu PIT 4R lub PIT 8AR. W systemie istnieje możliwość wygenerowania oraz wysyłki tych dokumentów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Wprowadzenie nieobecności pracownika

Wprowadzenie nieobecności Wprowadzenie nieobecności pracownika odbywa się w systemie wfirma.pl w zakładce Ewidencja czasu pracy. Jak, krok po kroku, wprowadzić chorobę pracownika lub urlop wypoczynkowy? Przekonaj się czytając nasz artykuł i skorzystaj z tej przydatnej funkcji! czytaj dalej

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu na dany rok

automatyczne wyliczenie limitu urlopu Każdy pracownik zatrudniony na etacie ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Automatyczne wyliczenie limitu urlopu jest możliwe w systemie na podstawie historii zatrudnienia i wykształcenia pracownika. Sprawdź jak łatwo ustalić limit urlopu w systemie! czytaj dalej

Akta osobowe pracownika w formie elektronicznej

Akta osobowe pracownika Każdy pracodawca zatrudniający pracowników musi prowadzić akta osobowe pracownika. Od 2019 roku akta pracownicze mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej. Zobacz jak łatwo prowadzić e-akta osobowe! czytaj dalej

Umowa zlecenie ze stawką godzinową

Umowa  zlecenie ze stawką godzinową Od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie. Pracodawcy muszą wiedzieć, że w 2019 roku stawka ta wynosi 14,70 zł za godzinę pracy. Sprawdź, jakie informacje powinna zawierać umowa zlecenie ze stawką godzinową! czytaj dalej

Składki od przychodu od 2019 roku - zgłoszenie tylko do 8 stycznia!

składki od przychodu Już od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy spełniający określone warunku może skorzystać z opłacania składki od przychodu. W systemie wFirma.pl szybko i łatwo wyliczysz podstawę składek ZUS od przychodu. Sprawdź jak to działa. czytaj dalej

Nowy kalendarz na grafiku pracownika

kalendarz Czy w systemie istnieje możliwość ustawienia indywidualnego kalendarza dla jednego pracownika lub dla całej grupy? Czy dodając nowy kalendarz będzie możliwe wprowadzanie własnych harmonogramów? Przeczytaj i sprawdź jak korzystać z tej funkcji! czytaj dalej

Wprowadzanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

święto przypadające w sobotę Jak prowadzić ewidencje czasu pracy gdy święto przypada w sobotę? System wfirma.pl umożliwia wprowadzenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę tak, aby ewidencja czasu pracy dla pracownika w danym okresie była sporządzona prawidłowo. Przeczytaj! czytaj dalej

Generowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej

generowanie rachunku System pozwala na generowanie rachunku dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Jak wygląda generowanie rachunku w systemie wfirma.pl? Szczegółowa instrukcja dodawania rachunków dostępna jest w opracowaniu. czytaj dalej

Zbiorcze generowanie rachunków do umów cywilnoprawnych

zbiorcze generowanie rachunków Każda wypłata wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej musi być udokumentowana rachunkiem. To na jego podstawie księgowane jest wynagrodzenie oraz składki ZUS. W systemie wfirma.pl możliwe jest zbiorcze generowanie rachunków! Przeczytaj i przekonaj się! czytaj dalej