Wystawianie faktur za usługi cykliczne

Wystawianie faktur za usługi cykliczne dla klientów

Wystawienie faktury cyklicznej możliwe jest z poziomu kokpitu biura rachunkowego, gdzie należy zaznaczyć wybranych klientów biura oraz wybrać AKCJE MASOWE » WYSTAW FAKTURĘ ZA USŁUGI CYKLICZNE.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne - akcje masowe

W pierwszej kolejności należy zdefiniować usługi cykliczne dla poszczególnych kontrahentów. Więcej na ten temat w artykule: Faktura cykliczna - jak wystawić?
Pojawi się okno, w którym należy wskazać okres, za który faktura ma zostać wystawiona, oraz wybrać przycisk WYSTAW.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne  - data wystawienia faktury

Automatyczne księgowanie faktur cyklicznych na koncie klienta

Po wystawieniu faktury cyklicznej na koncie klienta biura pojawi się komunikat systemowy o nowej fakturze za usługi księgowe.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne - komunikat o wystawieniu

Otrzymana od biura rachunkowego faktura będzie widoczna na pulpicie (strona główna po zalogowaniu do danej firmy) w module informacyjnym FAKTURY ZA USŁUGI KSIĘGOWE.

Opiekun danego klienta na możliwość automatycznego zaksięgowania faktury poprzez wybranie opcji KSIĘGUJ.

Wystawianie faktur za usługi cykliczne - księgowanie faktury

Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do okna Dodawanie nowego wydatku w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE. Wszystkie pola zostaną uzupełnione, a w razie potrzeby można dokonać modyfikacji przed zapisaniem wydatku. 

Wystawianie faktur za usługi cykliczne - faktura za usługi

Do zaksięgowanego wydatku zostaje dołączona również faktura w formacie PDF.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn