Wystawianie faktur za usługi cykliczne

Wystawianie faktur za usługi cykliczne

Wystawienie faktury cyklicznej możliwe jest z poziomu kokpitu biura rachunkowego, gdzie należy zaznaczyć wybranych klientów biura oraz wybrać  FIRMY >> AKTYWNE >> AKCJE MASOWE >> WYSTAW FAKTURĘ ZA USŁUGI CYKLICZNE.

faktura cykliczna
W pierwszej kolejności należy zdefiniować usługi cykliczne dla poszczególnych kontrahentów. Więcej na ten temat w artykule: Faktury cykliczne.Pojawi się okno, w którym należy wskazać okres, za który faktura ma zostać wystawiona, oraz wybrać przycisk Wystaw

faktura cykliczna

Automatyczne księgowanie faktur cyklicznych na koncie klienta

Po wystawieniu faktury cyklicznej na koncie klienta biura pojawi się komunikat systemowy o nowej fakturze za usługi księgowe.  

Faktury cykliczne dla klientów biura rachunkowego

Otrzymana od biura rachunkowego faktura będzie widoczna na pulpicie (strona główna po zalogowaniu do danej firmy) w module informacyjnym Faktury za usługi księgowe.

Opiekun danego klienta na możliwość automatycznego zaksięgowania faktury poprzez wybranie opcji Księguj.

faktura cykliczna

Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do okna Dodawanie nowego wydatku w zakładce WYDATKI. Wszystkie pola zostaną uzupełnione, a w razie potrzeby można dokonać modyfikacji przed zapisaniem wydatku. 

faktura cykliczna