Sprawdzanie podatkowe

Udogodnieniem dla biur rachunkowych jest możliwość sprawdzenia poprawności zaksięgowanych w systemie dokumentów. Aby rozpocząć sprawdzenie, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » SPRAWDZANIE PODATKOWE. Widok podzielony został na podzakładki:

  • KPiR/Ewidencja Przychodów - gdzie ujęte zostały wszystkie wpisy zgodnie z numeracją Księgi przychodów i rozchodów bądź Ewidencją przychodów,
  • Kilometrówka - znajdują się w niej wszystkie wpisy związane z samochodem rozliczanym w firmie na podstawie Ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Rejestr VAT - widoczne w niej są wszystkie wpisy ujęte tylko w rejestrach VAT np. gdy data otrzymania faktury kosztowej jest późniejsza niż data wystawienia, zakup środka trwałego, od którego odliczono podatek VAT, faktura zaliczkowa,
  • Środki trwałe i WNiP -  widnieją tu dokumenty wprowadzone do systemu jako zakup środka trwałego bez odliczenia VAT.  

Sprawdzanie podatkowe

Aby rozpocząć sprawdzanie podatkowe, należy ustawić właściwy okres oraz kliknąć na akcję ROZPOCZNIJ SPRAWDZANIE. Sprawdzanie rozpoczyna się od pierwszej pozycji KPiR lub Ewidencji Przychodów. 

Sprawdzanie podatkowe

Sprawdzanie podatkowe

Po rozpoczęciu sprawdzania pojawi się widok, w którym uwzględnione zostały wszystkie niezbędne informacje dotyczące zaksięgowanego dokumentu.

Sprawdzanie podatkowe

W przypadku zauważenia błędów w księgowaniu stosownych poprawek można dokonać poprzez akcję MODYFIKUJ. Dokument można oznaczyć jako prawidłowo zaksięgowany poprzez akcję OZNACZ JAKO SPRAWDZONY

Sprawdzanie podatkowe

Po oznaczeniu dokumentu jako sprawdzony system przechodzi do kolejnej pozycji zgodnie z numeracją KPiR lub Ewidencją Przychodów. Ponadto w głównym widoku SPRAWDZENIE PODATKOWE przy dokumentach oznaczonych jako sprawdzone, pojawi się dodatkowa ikona.

Sprawdzanie podatkowe

W zakładce EWIDENCJE » SPRAWDZANIE PODATKOWE można wybrać (ikona trybików) tryb widoku: Pokaż tylko niesprawdzone Tak/Nie

 Sprawdzanie podatkowe