Sprawdzanie podatkowe - jak z niego skorzystać?

Jednym z podstawowych udogodnień dla biur rachunkowych w systemie mojebiuro24.pl jest możliwość weryfikacji zaksięgowanych w systemie dokumentów. W tym celu opiekunowie danej firmy mogą wykorzystać narzędzie jakim jest sprawdzanie podatkowe.

Jak korzystać ze sprawdzania podatkowego w systemie?

Aby rozpocząć sprawdzenie, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » SPRAWDZANIE PODATKOWE. Widok podzielony został na podzakładki:

  • KPiR/Ewidencja Przychodów - gdzie ujęte zostały wszystkie wpisy zgodnie z numeracją Księgi przychodów i rozchodów bądź Ewidencją przychodów,
  • Kilometrówka - znajdują się w niej wszystkie wpisy związane z pojazdami rozliczanymi na podstawie Ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Rejestr VAT - zawiera wszystkie wpisy ujęte tylko w rejestrach VAT np. faktury zaliczkowe,
  • Środki trwałe i WNiP - widnieją tu dokumenty wprowadzone do systemu jako zakup środka trwałego oraz zakup WNiP bez odliczenia VAT. 

Sprawdzanie podatkowe - widok

Następnie należy ustawić właściwy okres oraz kliknąć na akcję ROZPOCZNIJ SPRAWDZANIE. Sprawdzanie rozpoczyna się od pierwszej pozycji KPiR lub Ewidencji Przychodów. 

Sprawdzanie podatkowe - wybór miesiąca

W kolejnym kroku pojawi się widok, w którym uwzględnione zostały wszystkie niezbędne informacje dotyczące zaksięgowanego dokumentu oraz w zakładce PODGLĄD DOKUMENTÓW jego skan, jeśli został załączony w systemie.

Sprawdzanie podatkowe - informacje o dokumencie

Jeżeli wpis nie posiada skanu dokumentu w jego miejscu pojawi się ikona aparatu z informacją o braku podglądu dokumentu.

Sprawdzanie podatkowe - brak skanu

Zakładka DODATKOWE INFORMACJE zawiera imię i nazwisko użytkownika, który zaksięgował dokument, datę księgowania oraz metodę, datę i kwotę płatności, jeśli dokument został rozliczony.

Sprawdzanie podatkowe - osoba księgująca

W oknie sprawdzania podatkowego można dokonać zmian w zaksięgowanym dokumencie poprzez akcję MODYFIKUJ lub dodać płatność przy pomocy akcji ROZLICZ.

Po zweryfikowaniu księgowania, dokument można oznaczyć jako sprawdzony poprzez akcję OZNACZ JAKO SPRAWDZONY. Dzięki temu system wyświetli kolejną pozycję zgodnie z numeracją KPiR lub Ewidencją Przychodów.

Filtrowanie zapisów w sprawdzaniu podatkowym

W głównym widoku sprawdzania podatkowego, przy dokumentach oznaczonych jako sprawdzone pojawi się dodatkowa ikona.

Sprawdzanie podatkowe - sprawdzone dokumentyW zakładce EWIDENCJE » SPRAWDZANIE PODATKOWE można również wybrać tryb widoku (ikona trybików): POKAŻ TYLKO NIESPRAWDZONE » TAK/NIE. Dzięki temu w tabeli będą znajdować się wszystkie pozycje lub tylko te które nie zostały jeszcze oznaczone jako sprawdzone.

Sprawdzanie podatkowe - ustawienia widoku

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska