Sprawdzanie podatkowe

Jednym z podstawowych udogodnień dla biur rachunkowych jest możliwość weryfikacji zaksięgowanych w systemie dokumentów. W tym celu opiekunowie danej firmy mogą wykorzystać narzędzie jakim jest sprawdzanie podatkowe.

Aby rozpocząć sprawdzenie, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » SPRAWDZANIE PODATKOWE. Widok podzielony został na podzakładki:

  • KPiR/Ewidencja Przychodów - gdzie ujęte zostały wszystkie wpisy zgodnie z numeracją Księgi przychodów i rozchodów bądź Ewidencją przychodów,
  • Kilometrówka - znajdują się w niej wszystkie wpisy związane z pojazdami rozliczanymi na podstawie Ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Rejestr VAT - zawiera wszystkie wpisy ujęte tylko w rejestrach VAT np. faktury zaliczkowe,
  • Środki trwałe i WNiP -  widnieją tu dokumenty wprowadzone do systemu jako zakup środka trwałego oraz zakup WNiP bez odliczenia VAT.  

Sprawdzanie podatkowe w systemie wfirma

Aby rozpocząć sprawdzanie podatkowe, należy ustawić właściwy okres oraz kliknąć na akcję ROZPOCZNIJ SPRAWDZANIE. Sprawdzanie rozpoczyna się od pierwszej pozycji KPiR lub Ewidencji Przychodów. 

Sprawdzanie podatkowe - wybór okresu  

W kolejnym kroku pojawi się widok, w którym uwzględnione zostały wszystkie niezbędne informacje dotyczące zaksięgowanego dokumentu.

Sprawdzanie podatkowe - widok dokumentu 

W oknie sprawdzania podatkowego można dokonać zmian w zaksięgowanym dokumencie poprzez akcję MODYFIKUJ lub dodać płatność przy pomocy akcji ROZLICZ.

Po zweryfikowaniu księgowania, dokument można oznaczyć jako sprawdzony poprzez akcję OZNACZ JAKO SPRAWDZONY. Dzięki temu system wyświetli kolejną pozycję zgodnie z numeracją KPiR lub Ewidencją Przychodów.

W głównym widoku sprawdzania podatkowego, przy dokumentach oznaczonych jako sprawdzone pojawi się dodatkowa ikona.

Sprawdzanie podatkowe - oznaczenie dokumentuW zakładce EWIDENCJE » SPRAWDZANIE PODATKOWE można również wybrać tryb widoku (ikona trybików): POKAŻ TYLKO NIESPRAWDZONE » TAK/NIE. Dzięki temu w tabeli będą znajdować się wszystkie pozycje lub tylko te które nie zostały jeszcze oznaczone jako sprawdzone.

Sprawdzanie podatkowe - opcja pokaż tylko niesprawdzone