0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Powypadkowa naprawa samochodu osobowego - rozliczenie kosztów i otrzymanego odszkodowania

Wielkość tekstu:

W wyniku powypadkowej szkody firmowego samochodu osobowego (ujętego w środkach trwałych lub używanego na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze) przedsiębiorca ma możliwość co do zasady rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu wydatków związanych z naprawą samochodu, jak również obowiązek wykazania przychodu z tytułu otrzymanego odszkodowania. Rozliczenie jest uzależnione, od tego czy uszkodzony samochód posiada wykupione zarówno ubezpieczenie OC i AC, czy wyłącznie ubezpieczenie OC.

Odszkodowanie za szkodę - jak zaksięgować przychód?

Jeżeli firmowy samochód osobowy uległ wypadkowi a posiadał zarówno ubezpieczenie OC i AC to cała wartość otrzymanego odszkodowania stanowi przychód w działalności. Natomiast jeżeli samochód posiadał wykupioną wyłącznie polisę OC to otrzymane odszkodowanie stanowi przychód firmy wyłącznie w części nadwyżki wypłaconego odszkodowania nad wydatkami poniesionymi przez przedsiębiorcę za naprawę samochodu.

Przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania za wypadek samochodu należy wykazać nawet jeżeli forma jego rozliczenia miała postać bezgotówkową (gdzie środki wpłynęły bezpośrednio od ubezpieczyciela na konto warsztatu).
Przychód za odszkodowanie należy zaksięgować w systemie wfirma przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW), gdzie w polu RAZEM należy wprowadzić odpowiednią kwotę:

  • pełną wartość odszkodowania - jeśli pojazd posiadał ubezpieczenie OC i AC,
  • nadwyżkę odszkodowania nad poniesionymi wydatkami naprawy pojazdu - jeśli pojazd posiadał wyłącznie ubezpieczenie OC.

i wprowadzić opis przychodu. Datę wystawienia DW należy oznaczyć zgodnie z datą otrzymania decyzji o przyznaniu odszkodowania przez ubezpieczyciela. Pole schemat księgowy powinno być zaznaczone jako POZOSTAŁE PRZYCHODY. W przypadku ryczałtowca dodatkowo należy zaznaczyć właściwą stawkę ryczałtu, czyli 8,5% dla otrzymanego odszkodowania.

Powypadkowa naprawa samochodu - przychód

Po zapisaniu przychód zostanie zaksięgowany w KPiR w kolumnie 8 (w przypadku podatników prowadzących KPiR) lub w Ewidencji Przychodów w kolumnie wybranej stawki ryczałtu - 8,5% (w przypadku ryczałtowców).

Pod wygenerowane DW należy podpiąć oświadczenie od ubezpieczyciela o otrzymanym odszkodowaniu jako potwierdzenie jego otrzymania.
Szczegóły księgowania przychodu na podstawie DW w artykule: Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody.

Koszty powypadkowej naprawy samochodu - jak zaksięgować?

Wydatki poniesione na skutek powypadkowej naprawy samochodu osobowego firmowego, który posiada wykupione ubezpieczenie OC i AC mogą stanowić koszty podatkowe, od których również można odliczyć podatek VAT. Natomiast jeżeli pojazd nie jest objęty ubezpieczeniem AC to wydatki za powypadkową naprawę samochodu nie mogą stanowić kosztu, wówczas można dokonać tylko odliczenia VAT (jeżeli wydatki zostały udokumentowane na podstawie faktury VAT i przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT).

Odliczenie wysokości podatku VAT i kosztów w KPiR od wydatku związanego z samochodem, jest uzależnione od sposobu jego używania, o czym więcej w artykule: Zmiany w rozliczeniach samochodów osobowych od 2019 roku

Koszty powypadkowej naprawy samochodu objętego ubezpieczeniem OC i AC

Wydatki za powypadkową naprawę samochodu należy rozliczyć w systemie na podstawie faktur dotyczących naprawy czy zakupu części przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT), gdzie należy wprowadzić dane zgodnie z otrzymaną fakturą, oznaczyć rodzaj wydatku INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU i zaznaczając numer rejestracyjny pojazdu, którego wydatek dotyczy.

Powypadkowa naprawa samochodu - faktura za naprawę

Po zapisaniu wydatku kwota podatku VAT zostanie zaksięgowana w rejestrze VAT zakupów natomiast wartość netto powiększona o nieodliczony podatek VAT zostanie zaksięgowana do KPiR w kolumnie 13 w odpowiedniej wysokości:

  • 50% odliczenia VAT i 75% odliczenia kosztów w KPiR - w przypadku firmowego samochodu osobowego lub ciężarowego niespełniającego definicji pojazdu ciężarowego używanego do celów mieszanych (zarówno do działalności i prywatnie),
  • 100% odliczenia VAT i 100% odliczenia kosztów - przy użytkowaniu pojazdu wyłącznie w działalności, do którego prowadzona jest kilometrówka do VAT lub pojazdu nie wymagającego prowadzenia kilometrówki.

Koszty powypadkowej naprawy samochodu objętego tylko ubezpieczeniem OC

Wydatki za powypadkową naprawę samochodu należy rozliczyć w systemie na podstawie faktur dotyczących naprawy czy zakupu części przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT), gdzie należy wprowadzić dane zgodnie z otrzymaną fakturą, oznaczyć rodzaj wydatku INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU i zaznaczając numer rejestracyjny pojazdu, którego wydatek dotyczy.

Powypadkowa naprawa samochodu - księgowanie kosztów naprawy w przypadku posiadania polisy OC

Jeżeli pojazd nie posiada wykupionego ubezpieczenia AC nie przysługuje odliczenie kosztów za powypadkową naprawę należy, więc podczas księgowania wydatków przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE i zaznaczyć w polu SKUTEK KSIĘGOWY opcję KSIĘGUJ DO VAT.

Powypadkowa naprawa samochodu - księgowanie faktury za naprawę

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty wyłącznie w rejestrze VAT zakupów w odliczeniu przypisanym do pojazdu (50% w użytku mieszanym lub 100% w użytku tylko do działalności). W przypadku podatników zwolnionych z VAT lub faktur bez VAT można nie księgować takich wydatków lub użyć skutku księgowego NIE KSIĘGUJ (wydatek nie jest wówczas księgowany do żadnej ewidencji).

Szczegóły księgowania tego rodzaju wydatku również w artykule: Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów