Przedłużenie pakietu w systemie wFirma

W celu przedłużenia pakietu należy przejść do zakładki:

 • START » PAKIETY I DODATKI lub,
 • USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ PAKIET lub,

 • skorzystać z opcji PRZEDŁUŻ w sekcji MÓJ PAKIET w zakładce USTAWIENIA.

przedłużenie pakietu - sposoby przedłużenia

Przedłużenie pakietu jest możliwe zarówno przed, jak i po jego wygaśnięciu.

Przedłużenie pakietu w systemie wFirma

Po przejściu do zakładki START » PAKIETY I DODATKI użytkownik ma możliwość wyboru opcji PRZEDŁUŻ AKTUALNY PAKIET, która pozwoli na dodanie do koszyka zakupów pakiet oraz moduły aktualnie używane przez użytkownika. Następnie należy wybrać okres obowiązywania, na jaki chcemy go przedłużyć:

 • 1 miesiąc,
 • 3 miesiące,
 • 6 miesięcy,
 • 12 miesięcy.

przedłużenie pakietu - okres przedłużenia

Podczas przedłużania pakietu istnieje możliwość przedłużenia posiadanych dodatków. Co ważne, dodatek Kadry, płace i ubezpieczenia, Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem oraz Magazyn zostaną dodane do koszyka i automatycznie przedłużone na taki sam okres, na jaki zostaje przedłużony pakiet główny. W przypadku, gdy użytkownik chce dodać jakiś inny dodatek (np. Integrator e-commerce), należy przejść do zakładki START » PAKIETY I DODATKI i z sekcji DODATKI wybrać produkty, którymi użytkownik jest zainteresowany.

przedłużenie pakietu - dodatki

Kolejny krok to podsumowanie ZAWARTOŚCI KOSZYKA, w którym znajdują się takie dane, jak:

 • dane do faktury,
 • nazwa wybranego pakietu / dodatku wraz z terminem jego ważności,
 • kwota do zapłaty.

przedłużenie pakietu - koszyk

W tym miejscu możliwe jest również usunięcie poszczególnych pozycji z koszyka za pomocą ikony czerwonego kosza lub wyczyszczenie go. Kolejny krok to wybór METODY PŁATNOŚCI.

W przypadku, gdy w zakładce KADRY » PRACOWNICY został dodany pracownik, wówczas podczas przedłużania pakietu zostanie uwzględniony dodatek Kadry, płace i ubezpieczenia. W przypadku chęci zrezygnowania z dodatku należy usunąć tę pozycję z podsumowania koszyka.

przedłużenie pakietu - usunięcie z koszyka

Sprawdzanie danych do faktury przy przedłużaniu pakietu

Dane do faktury uzupełniają się automatycznie na podstawie danych firmy zdefiniowanych w zakładce USTAWIENIA » MOJA FIRMA. Dane te są widoczne również na etapie przedłużania pakietu. Jeżeli wymagają aktualizacji istnieje możliwość ich zmiany przy użyciu przycisku ZMIEŃ DANE.

Wybór dogodnej metody płatności

W sekcji metody płatności, znajdującej się pod sekcją PODSUMOWANIE, podpowie się ostatnio użyta metoda płatności. W sytuacji, gdy ponownie chcemy z niej skorzystać, należy kliknąć PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI.

Jeżeli przedłużenia dokonywane jest po raz pierwszy należy wybrać z podanej listy METODĘ PŁATNOŚCI, z której użytkownik chce skorzystać.

 przedłużenie pakietu - metody płatności

Za realizację i obsługę transakcji odpowiadają pośrednicy płatności:

 • w przypadku kart płatniczych - Przelewy24,
 • w przypadku szybkich przelewów internetowych - Przelewy24 lub Blue Media.

Chcę przedłużyć, ale inny pakiet - jak mogę go zmienić?

Jeżeli użytkownik jest zdecydowany przedłużyć korzystanie z usług wFirma, ale w oparciu o inny pakiet, to zmiany pakietu należy dokonać w zakładce START » PAKIETY I DODATKI, zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi przedłużania pakietu opisanymi w niniejszym artykule. W przypadku, gdy pakiet na koncie użytkownika nie jest już aktywny, to nowo wybrany pakiet zostanie uruchomiony od razu po przedłużeniu, a w przypadku zmiany pakietu w czasie jego trwania, zostanie on uruchomiony wedle poniższych zasad: 

 1. Nie ma możliwości przejścia z pakietu wyższego na niższy (np. z Księgowości online na Fakturowanie lub z Księgowości online z Asystentem na Księgowości online). 

 1. W przypadku przejścia z pakietu niższego na wyższy (np. z Fakturowania na Księgowość online) nowo wybrany pakiet zostanie uruchomiony od razu po zakupie. Natomiast w przypadku przejścia z pakietu niższego na wyższy pakiet z Asystentem (np. z Księgowość online na Księgowość online z Asystentem) pakiet zostanie uruchomiony od razu, a Asystent przejdzie na cały okres trwania pakietu. Przy zmianie z pakietu Kadr, płac i ubezpieczeń na Księgowość online nowo wybrany pakiet zostanie uruchomiony od razu, a Kadry, płace i ubezpieczenia staną się dodatkiem.

 1. W przypadku przejścia na inny pakiet, np.: 

 • z Kadr, płace i ubezpieczenia na Fakturowanie - nowo wybrany pakiet zostanie uruchomiony od razu, a Kadry, płace i ubezpieczenia zostaną przekształcone na dodatek,
 • z Fakturowania na Kadry, płace i ubezpieczenia - nowo wybrany pakiet zostanie uruchomiony od razu jako dodatek.

Natychmiastowa dowolna zmiana pakietu w czasie trwania obecnego pakietu możliwa jest jedynie w czasie okresu próbnego.

Zmiana pakietu na 30-dniowym okresie testowym

Zmiany pakietu w trakcie trwania okresu testowego można dokonać poprzez przejście do zakładki USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » ZMIEŃ i użycie przycisku ZMIEŃ przy pakietach Księgowość online, Księgowość online z Asystentem, Fakturowanie oraz przycisku DODAJ przy pakiecie Kadry, płace i ubezpieczenia, Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem oraz module Magazyn.

przedłużenie pakietu - zmiana pakietu

Bezpłatny okres testowy zostanie zakończony po upłynięciu 30. dniu lub w przypadku dodania powyższych modułów do koszyka za pomocą przycisku DODAJ i dokonaniu płatności za nie - czyli po płatnym przedłużeniu pakietu.

Czy i kiedy otrzymam fakturę za wykupione usługi?

Po otrzymaniu płatności wystawiana jest faktura elektroniczna, która następnie jest przesyłana na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie wFirma.

Faktura będzie również dostępna z poziomu systemu wFirma w zakładce START » WIADOMOŚCI oraz w USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR.

Jeżeli faktura zostanie wystawiona na błędne dane, wówczas należy wystawić notę korygującą oraz przesłać ją poprzez formularz Zapytaj eksperta. Aby kolejne faktury były wystawiane na skorygowane dane, należy w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ PAKIET » DANE DO FAKTURY » ZMIEŃ DANE zmienić je na poprawne.

Mam problem z wykonaniem płatności - system zawiesił lub zablokował płatność. Gdzie to zgłosić?

W razie jakichkolwiek problemów i reklamacji z wykonaniem płatności należy zgłosić się do operatora płatności. Jeżeli płatność wykonywana była kartą, operatorem płatności są Przelewy24: serwis@przelewy24.pl Jeżeli natomiast płatność wykonano przelewem, operatorem jest Blue Media: platnosci@bm.pl.

Podczas zgłoszenia podać należy datę wykonania przelewu, kwotę oraz numer transakcji, który znajduje się na wyciągu bankowym nawet jeżeli płatność ma status oczekującej lub odrzuconej.

Co się dzieje z danymi w przypadku braku przedłużenia pakietu?

Po zakończeniu okresu ważności płatnego pakietu wszelkie wprowadzone dane nie są usuwane, a jedynie Użytkownik traci dostęp do narzędzi przetwarzania danych, przez co nie widzi również danych. Dane i narzędzia do ich przetwarzania po wygaśnięciu pakietu są ukrywane i archiwizowane, zgodnie z regulaminem usług, przez okres 5 lat. Pełen dostęp do danych i narzędzi do ich przetwarzania Użytkownik uzyska po ponownym wykupieniu pakietu.

Jeżeli użytkownik nie chce, by dane były przechowywane w serwisie wfirma.pl, może usunąć bezpowrotnie swoje konto.

Nie widzę swojego banku - czy jest jakaś inna możliwość płatności? 

Dla osób, które wolą skorzystać z innej metody płatności, istnieje możliwość wykonania bezpośredniego przelewu poprzez pobranie danych do przelewu pod ikoną:

przedłużenie pakietu - przelew tradycyjny

Żadne inne płatności bezpośrednie nie będą akceptowane z uwagi na automatyzację procesu przedłużeń pakietu oraz wystawiania faktur. Aby system prawidłowo rozliczył płatność, wszystkie dane, a w szczególności tytuł przelewu, muszą być zgodne z tymi, które system generuje i podaje automatycznie.

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania
 • Czy istnieje możliwość otrzymania rabatu na przedłużenie pakietu?
  Nie udzielamy indywidualnych rabatów na przedłużenie pakietu, gdyż byłoby to niesprawiedliwe wobec naszych pozostałych klientów - wszystkich naszych klientów traktujemy na równi. Co jakiś czas udostępniamy jednak naszym klientom funkcje, które pozwalają im wygodniej i lepiej prowadzić swoją działalność w systemie wFirma.
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz