Przedłużenie pakietu w systemie wFirma.pl

W sytuacji, gdy pakiet użytkownika wygasa lub wygasł, w celu jego przedłużenia należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ PAKIET, skorzystać z opcji PRZEDŁUŻ w sekcji MÓJ PAKIET, bądź przejść bezpośrednio do zakładki START » MARKETPLACE.

Przedłużenie pakietu - Dodaj do koszyka

Przedłużenie pakietu jest możliwe zarówno przed, jak i po jego wygaśnięciu.

Przedłużenie pakietu w systemie wFirma.pl

Po przejściu do zakładki START » MARKETPLACE użytkownik ma możliwość z sekcji AKTUALNY PAKIET wybrać przycisk PRZEDŁUŻ, który pozwoli na dodanie do koszyka zakupów pakiet oraz moduły aktualnie używane przez użytkownika lub z sekcji DOSTĘPNE PAKIETY wybrać pakiet oraz okres obowiązywania, na jaki chcemy go przedłużyć:

 • 30 dni,
 • 360 dni.

Wybór pakietu należy zatwierdzić przyciskiem PRZEJDŹ.

Przedłużenie pakietu - Dodatki

W tym miejscu można również w analogiczny sposób dokonać zakupu DODATKÓW, np. Magazynu czy Integrator e-commerce. Aby umożliwić wybranie opcji DODAJ DO KOSZYKA, wystarczy najechać kursorem na wybrany dodatek.

Jeżeli użytkownik systemu zainteresowany jest usługą autoryzacji wysyłki JPK, a nigdy wcześniej z niego nie korzystał, to również istnieje możliwość uruchomienia go w tym miejscu.

Przedłużenie pakietu - Wybór dodatków

Po wybraniu produktów należy przejść do KOSZYKA (ikona wózka w prawym górnym rogu ekranu) i kliknąć przycisk PODSUMOWANIE.

Przedłużenie pakietu - Koszyk

Kolejny krok to podsumowanie ZAWARTOŚCI KOSZYKA, w którym znajdują się takie dane, jak:

 • dane do faktury,

 • nazwa wybranego pakietu wraz z terminem jego ważności,

 • kwota do zapłaty.

W tym miejscu możliwe jest również usunięcie poszczególnych pozycji z koszyka za pomocą ikony czerwonego kosza na śmieci czy wyczyszczenie go. Należy również wybrać METODĘ PŁATNOŚCI.

Przedłużenie pakietu - Metoda płatności

W przypadku, gdy w zakładce KADRY » PRACOWNICY został dodany pracownik, wówczas podczas przedłużania pakietu zostanie uwzględniony dodatek Kadry, płace i ubezpieczenia. W przypadku chęci zrezygnowania z dodatku należy usunąć tę pozycję z podsumowania koszyka.

Przedłużenie pakietu - Usunięcie dodatku z koszyka

Podczas przedłużania pakietu istnieje możliwość przedłużenia posiadanych dodatków. Dodatek Kadry, płace i ubezpieczenia oraz Magazyn zostaną dodane do koszyka i automatycznie przedłużone na taki sam okres, na jaki zostaje przedłużony pakiet główny. W przypadku, gdy użytkownik chce dodać jakiś inny dodatek (np. Integrator e-commerce), należy przejść do zakładki START » MARKETPLACE i z sekcji DODATKI wybrać produkty, którymi użytkownik jest zainteresowany, a następnie przejść do koszyka w celu sfinalizowania transakcji. 

Przedłużenie pakietu - Dodatki

Sprawdzanie danych do faktury przy przedłużaniu pakietu

Dane do faktury uzupełniają się automatycznie na podstawie danych firmy zdefiniowanych w zakładce USTAWIENIA » MOJA FIRMA. Jeżeli dane te są nieprawidłowe istnieje możliwość ich zmiany przy użyciu przycisku ZMIEŃ DANE.

Wybór dogodnej metody płatności

W sekcji METODA PŁATNOŚCI, podpowie się ostatnio użyta metoda płatności. W sytuacji, gdy ponownie chcemy z niej skorzystać, należy kliknąć PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI.

Przedłużenie pakietu - Metoda płatności

Jeżeli przedłużenia dokonywane jest po raz pierwszy należy wybrać z podanej listy METODĘ PŁATNOŚCI, z której chcemy skorzystać.

Pierwsze trzy ikonki reprezentują wygodne płatności kartą, natomiast pozostałe dotyczą płatności za pośrednictwem szybkich przelewów internetowych. Za realizację i obsługę transakcji odpowiadają pośrednicy płatności:

 • w przypadku kart płatniczych - DotPay,

 • w przypadku szybkich przelewów internetowych - DotPay lub Blue Media.

Przedłużenie pakietu - Dostępne metody płatności

Chcę przedłużyć, ale inny pakiet - jak mogę go zmienić?

Jeżeli użytkownik jest zdecydowany przedłużyć korzystanie z usług wfirma.pl, ale w oparciu o inny pakiet, to zmiany pakietu należy dokonać w zakładce START » MARKETPLACE, zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi przedłużania pakietu opisanymi w niniejszym artykule. W przypadku, gdy pakiet na koncie użytkownika nie jest już aktywny, to nowo wybrany pakiet zostanie uruchomiony od razu po przedłużeniu, a w przypadku zmiany pakietu w czasie jego trwania, zostanie on uruchomiony wedle poniższych zasad: 

 1. Nie ma możliwości przejścia z pakietu wyższego na niższy (np. z Księgowości online na Menedżer sprzedaży lub z Księgowości online z Asystentem na Księgowości online). 

 1. W przypadku przejścia z pakietu niższego na wyższy (np. z Menedżera sprzedaży na Księgowość online) nowo wybrany pakiet zostanie uruchomiony od razu po zakupie. Natomiast w przypadku przejścia z pakietu niższego na wyższy pakiet z Asystentem (np. z Księgowość online na Księgowość online z Asystentem) pakiet zostanie uruchomiony od razu, a Asystent przejdzie na cały okres trwania pakietu. Przy zmianie z pakietu Kadr, płac i ubezpieczeń na Księgowość online nowo wybrany pakiet zostanie uruchomiony od razu, a Kadry, płace i ubezpieczenia stają się dodatkiem.

 1. W przypadku przejścia na inny pakiet, np.: 

 • z Kadr, płace i ubezpieczenia na Menedżer sprzedaży - nowo wybrany pakiet zostanie uruchomiony od razu, a Kadry, płace i ubezpieczenia zostaną przekształcone na dodatek,

 • z Menedżera sprzedaży na Kadry, płace i ubezpieczenia - nowo wybrany pakiet zostanie uruchomiony od razu jako dodatek.

Natychmiastowa dowolna zmiana pakietu w czasie trwania obecnego pakietu możliwa jest jedynie w czasie okresu próbnego.

Zmiana pakietu na 30-dniowym okresie testowym

Zmiany pakietu w trakcie trwania okresu testowego można dokonać poprzez przejście do zakładki USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » ZMIEŃ i użycie przycisku ZMIEŃ przy pakietach Księgowość online, Menedżer sprzedaży, oraz przycisku WŁĄCZ przy pakiecie Kadry, płace i ubezpieczenia oraz module Magazyn.

Przedłużenie pakietu - w okresie testowym

Bezpłatny okres testowy zostanie zakończony po upłynięciu 30 dniu lub w przypadku dodania powyższych modułów do koszyka za pomocą przycisku DODAJ DO KOSZYKA i dokonaniu płatności za nie - czyli po płatnym przedłużeniu pakietu.

Czy i kiedy otrzymam fakturę za wykupione usługi?

Po otrzymaniu płatności wystawiana jest faktura elektroniczna, która następnie jest przesyłana na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie wFirma.

Faktura będzie również dostępna z poziomu systemu wFirma w zakładce START » WIADOMOŚCI oraz w USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR.

Jeżeli faktura zostanie wystawiona na błędne dane, wówczas należy wystawić notę korygującą oraz przesłać ją poprzez formularz Zapytaj eksperta. Aby kolejne faktury były wystawiane na skorygowane dane, należy w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ PAKIET » DANE DO FAKTURY zmienić je na poprawne.

Mam problem z wykonaniem płatności - system zawiesił lub zablokował płatność. Gdzie to zgłosić?

W razie jakichkolwiek problemów i reklamacji z wykonaniem płatności należy zgłosić się do operatora płatności. Jeżeli płatność wykonywana była kartą, operatorem płatności jest DotPay: bok@dotpay.pl Jeżeli natomiast płatność wykonano przelewem, operatorem jest Blue Media: platnosci@bm.pl.

Podczas zgłoszenia podać należy datę wykonania przelewu, kwotę oraz numer transakcji, który znajduje się na wyciągu bankowym nawet jeżeli płatność ma status oczekującej lub odrzuconej.

Co się dzieje z danymi w przypadku braku przedłużenia pakietu?

Po zakończeniu okresu ważności płatnego pakietu wszelkie wprowadzone dane nie są usuwane, a jedynie Użytkownik traci dostęp do narzędzi przetwarzania danych, przez co nie widzi również danych. Dane i narzędzia do ich przetwarzania po wygaśnięciu pakietu są ukrywane i archiwizowane, zgodnie z regulaminem usług, przez okres 5 lat. Pełen dostęp do danych i narzędzi do ich przetwarzania Użytkownik uzyska po ponownym wykupieniu pakietu.

Jeżeli użytkownik nie chce, by dane były przechowywane w serwisie wfirma.pl, może usunąć bezpowrotnie swoje konto.

Nie chcę płacić przelewem - czy jest jakaś inna możliwość?

Dla osób, które wolą tradycyjne płatności, istnieje możliwość wykonania przelewu pocztowego poprzez pobranie druczku przelewu pod ikoną Bank transfer postal:

Przedłużenie pakietu - Bank transfer postal

Żadne inne płatności bezpośrednie nie będą akceptowane z uwagi na automatyzację procesu przedłużeń pakietu oraz wystawiania faktur. Aby system prawidłowo rozliczył płatność, wszystkie dane, a w szczególności tytuł przelewu, muszą być zgodne z tymi, które system generuje i podaje automatycznie.