Przedłużenie pakietu w systemie wFirma.pl

W sytuacji, gdy pakiet użytkownika wygasł, w celu jego przedłużenia należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ PAKIET lub skorzystać z opcji PRZEDŁUŻ w sekcji MÓJ PAKIET.

Przedłużenie pakietu - ustawienia

Przedłużenie pakietu jest możliwe również przed jego wygaśnięciem.W pierwszym kroku należy wybrać OKRES OBOWIĄZYWANIA NOWEGO PAKIETU, na jaki chcemy przedłużyć pakiet:

  • 30 dni,

  • 90 dni,

  • 180 dni,

  • 360 dni.

Kolejny krok to podsumowanie ZAWARTOŚCI PAKIETU, w którym znajdują się takie dane, jak:

  • nazwa wybranego pakietu,

  • kwota do zapłaty.

Można również wybrać usługę autoryzacji wysyłki JPK. Aby włączyć ten dodatek firma musi być zweryfikowana.

Przedłużenie pakietu w systemie wfirma

Dane do faktury uzupełniają się automatycznie na podstawie danych firmy z USTAWIEŃ. Jeżeli dane te są błędne należy je zmienić, ponieważ na tej podstawie zostanie wystawiona faktura za zakupiony pakiet.

Po otrzymaniu płatności wystawiana jest faktura elektroniczna, która następnie jest przesyłana na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie wFirma.

Faktura będzie również dostępna z poziomu systemu wFirma w zakładce START » WIADOMOŚCI oraz w USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR.Jeżeli faktura zostanie wystawiona na błędne dane, wówczas należy wystawić notę korygującą oraz przesłać ją poprzez formularz Zapytaj eksperta. Aby kolejne faktury były wystawiane na poprawne dane, należy w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ LUB ZMIEŃ PAKIET » DANE DO FAKTURY - zmienić je na poprawne.

Przy pierwszym wykupie pakietu Użytkownicy, którzy zarejestrowali konto w okresie trwania promocji powinni zapoznać się z regulaminem promocji. Promocja obowiązuje jedynie na pierwszy wykup pakietu. 

Na kolejnym etapie METODA PŁATNOŚCI, gdzie podpowie się ostatnio użyta metoda płatności. W sytuacji gdy ponownie chcemy z niej skorzystać klikamy ZAPŁAĆ.

Przedłużenie pakietu - zmień metodę płatności

 

Natomiast jeśli chcemy zapłacić inną metodą płatności korzystamy z funkcji ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI i następnie wybieramy formę z której chcemy skorzystać.

Przedłużenie pakietu - wybór sposobu płatności

Jeżeli jednak użytkownik jest zdecydowany przedłużyć korzystanie z naszych usług, ale w oparciu o inny pakiet, należy na samym początku dokonać zmiany pakietu klikając na opcję MÓJ PAKIET » ZMIEŃ PAKIET a następnie dokonać jego przedłużenia, zgodnie ze wskazówkami opisanymi w niniejszym artykule. Szczegółowy opis, jak zmienić pakiet w systemie wFirma, można znaleźć w artykule: Zmiana pakietu.