Przedłużenie pakietu w systemie wFirma.pl

Przedłużenie pakietu w systemie wFirma.pl

W sytuacji, gdy pakiet użytkownika wygasa lub wygasł, w celu jego przedłużenia należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ PAKIET lub skorzystać z opcji PRZEDŁUŻ w sekcji MÓJ PAKIET.

Przedłużenie pakietu - przedłuż pakiet

Przedłużenie pakietu jest możliwe zarówno przed jak i po jego wygaśnięciu.

Przedłużanie korzystania z usług wfirma.pl

Po kliknięciu PRZEDŁUŻ w pierwszym kroku należy wybrać OKRES OBOWIĄZYWANIA NOWEGO PAKIETU, na jaki chcemy przedłużyć pakiet:

  • 30 dni,

  • 90 dni,

  • 180 dni,

  • 360 dni.

Kolejny krok to podsumowanie ZAWARTOŚCI PAKIETU, w którym znajdują się takie dane, jak:

  • nazwa wybranego pakietu,

  • kwota do zapłaty.

Przedłużenie pakietu - sam pakiet

Jeżeli interesuje Cię usługa autoryzacji wysyłki JPK, szybkie odczytywanie faktur, a nigdy wcześniej z nich nie korzystałeś po przedłużeniu pakietu uruchom dodatki.

Ważne!

W przypadku, gdy w zakładce KADRY » PRACOWNICY został dodany pracownik, wówczas podczas przedłużania pakietu zostanie uwzględniony dodatek "Kadry, płace i ubezpieczenia". W przypadku chęci zrezygnowania z dodatku “Kadry, płace i ubezpieczenia” należy zmienić pakiet. Zmiany pakietu można dokonać w  przejść do zakładki USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » ZMIEŃ poprzez odznaczenie dodatku "Kadry, płace i ubezpieczenia" i zatwierdzenia zmian przyciskiem WYBIERAM.

Podczas przedłużania pakietu istnieje możliwość przedłużenia ważności posiadanych dodatków. Wówczas w oknie przedłużania pakietu należy zaznaczyć wszystkie dodatki, których ważność chcemy przedłużyć. Wszystkie zaznaczone dodatki zostaną przedłużone o taką samą wartość na jaką zostaje przedłużony pakiet. 

Przedłużenie pakietu - przedłużanie pakietu oraz dodatków

Sprawdź dane do faktury przy przedłużaniu pakietu

Dane do faktury uzupełniają się automatycznie na podstawie danych firmy z USTAWIEŃ. Jeżeli dane te są błędne należy je zmienić ZMIEŃ DANE, ponieważ na tej podstawie zostanie wystawiona faktura za zakupiony pakiet bez możliwości zmiany jej treści.

Wybór wygodnej metody płatności

W tym samym oknie w części METODA PŁATNOŚCI, podpowie się ostatnio użyta metoda płatności. W sytuacji gdy ponownie chcemy z niej skorzystać klikamy ZAPŁAĆ.

Przedłużenie pakietu - metoda płatności

Jeżeli jednak po raz pierwszy dokonujemy przedłużenia należy kliknąć ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI i następnie wybrać formę wygodną dla siebie z której chcemy skorzystać.

Pierwsze trzy ikonki to wygodne płatności kartą, natomiast kolejne ikonki to płatności za pośrednictwem szybkich przelewów internetowych. Za realizację i obsługę transakcji odpowiadają pośrednicy płatności:

  • w przypadku kart płatniczych - DotPay

  • w przypadku przelewów internetowych - DotPay lub Blue Media.

Przedłużenie pakietu - ustawienia

Przy pierwszym wykupie pakietu Użytkownicy, którzy zarejestrowali konto w okresie trwania promocji powinni zapoznać się z regulaminem promocji. Promocja obowiązuje jedynie na pierwszy wykup pakietu.

Chcę przedłużyć ale inny pakiet - jak mogę to zrobić?

Jeżeli jednak użytkownik jest zdecydowany przedłużyć korzystanie z naszych usług, ale w oparciu o inny pakiet, należy na samym początku dokonać zmiany pakietu klikając na opcję MÓJ PAKIET » ZMIEŃ PAKIET a następnie dokonać jego przedłużenia, zgodnie ze wskazówkami opisanymi w niniejszym artykule. Szczegółowy opis, jak zmienić pakiet w systemie wFirma, można znaleźć w artykule: Zmiana pakietu.

Czy i kiedy otrzymam fakturę za wykupione usługi?

Po otrzymaniu płatności wystawiana jest faktura elektroniczna, która następnie jest przesyłana na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie wFirma.

Faktura będzie również dostępna z poziomu systemu wFirma w zakładce START » WIADOMOŚCI oraz w USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR.

Jeżeli faktura zostanie wystawiona na błędne dane, wówczas należy wystawić notę korygującą oraz przesłać ją poprzez formularz Zapytaj eksperta. Aby kolejne faktury były wystawiane na poprawne dane, należy w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ LUB ZMIEŃ PAKIET » DANE DO FAKTURY - zmienić je na poprawne.

Mam problem z wykonaniem płatności - system zawiesił lub zablokował płatność gdzie to zgłosić?

W razie jakichkolwiek problemów i reklamacji z wykonaniem płatności należy zgłosić się do operatora płatności. Jeżeli płatność wykonywana była kartą operatorem płatności jest DotPay: bok@dotpay.pl Jeżeli natomiast płatność wykonano przelewem operatorem jest Blue Media: platnosci@bm.pl lub DotPay: bok@dotpay.pl.

Podczas zgłoszenia podać należy datę wykonania przelewu, kwotę oraz numer transakcji jaki znajdziesz na wyciągu bankowym nawet jeżeli płatność ma status oczekującej lub odrzuconej.

Co się dzieje z danymi w przypadku braku przedłużenia pakietu?

Po zakończeniu okresu ważności płatnego pakietu wszelkie wprowadzone dane nie są usuwane, a jedynie Użytkownik traci dostęp do narzędzi przetwarzania danych przez co nie widzi również danych. Dane i narzędzia do ich przetwarzania po wygaśnięciu pakietu są ukrywane i archiwizowane zgodnie z regulaminem usług przez okres 5 lat. Pełen dostęp do danych i narzędzi do ich przetwarzania Użytkownik uzyska się po ponownym wykupieniu pakietu.

Jeżeli użytkownik nie chce by dane były przechowywane w serwisie wfirma.pl może usunąć bezpowrotnie swoje konto

Nie chcę płacić przelewem - czy jest jakaś inna możliwość?

Dla osób które wolą tradycyjne płatności istnieje możliwość wykonania przelewu pocztowego poprzez pobranie druczku przelewu pod ikonką Bank transfer postal:

Przedłużenie pakietu - przelew bezpoiśredni

Żadne inne płatności bezpośrednie nie będą akceptowane z uwagi na automatyzację procesu przedłużeń pakietu oraz wystawiania faktur. Aby system prawidłowo rozliczył płatność wszystkie dane, a w szczególności tytuł przelewu musi być zgodny z tym który system podaje automatycznie.