Wysyłka elektroniczna deklaracji w biurze rachunkowym

Biura rachunkowe korzystające z systemu mojebiuro24.pl mają możliwość wysyłania poprzez system deklaracji do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej. Opcja ta dostępna jest dla deklaracji klientów biura w zakładce START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, natomiast dla deklaracji biura w zakładce START » PODATKI.

Wysyłka deklaracji niewymagających podpisu

W odniesieniu do deklaracji VAT-7/VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność) oraz zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego. Po wygenerowaniu odpowiedniej deklaracji można ją wysłać przy użyciu akcji WYŚLIJ DO URZĘDU.

W zakładce BEZ PODPISU należy dodatkowo wprowadzić informację o kwocie osiągniętego przychodu oraz kliknąć na przycisk WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka elektroniczna deklaracji bez podpisu

Wysyłka deklaracji z podpisem elektronicznym

Jeżeli biuro rachunkowe chce wysłać deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 oraz zeznania roczne sporządzone w systemie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, również ma taką możliwość, zarówno dla deklaracji swoich klientów, jak i deklaracji biura. Ta część dotyczy także pliku JPK_VAT, deklaracji PIT-8AR, PIT-4R, PIT-11 oraz dodatkowo w przypadku spółek cywilnych VAT-7/VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, w przypadku których obowiązkowe jest posiadanie podpisu kwalifikowanego w celu elektronicznej wysyłki deklaracji.

Aby dokonać wysyłki należy zaznaczyć deklarację przeznaczoną do wysyłki, wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU i następnie przejść do zakładki WŁASNY PODPIS.

Wysyłka elektroniczna deklaracji za pomocą własnego podpisu

Biuro rachunkowe ma możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Właściciel biura rachunkowego posiadający podpis elektroniczny może na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta składać w jego imieniu deklaracje do urzędu w formie elektronicznej, podpisując je za pomocą własnego podpisu elektronicznego. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym druku UPL-1 – pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Masowa wysyłka elektroniczna deklaracji klientów

Możliwe jest również masowe wysłanie deklaracji klientów do urzędu za pomocą podpisu kwalifikowanego z poziomu konta biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do zakładki START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, zaznaczyć deklaracje przeznaczone do wysyłki i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU » WŁASNY PODPIS

Masowa wysyłka elektroniczna deklaracji z systemu

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka