Wysyłka elektroniczna deklaracji

Biura rachunkowe korzystające z serwisu mojebiuro24.pl mają możliwość wysyłania poprzez system deklaracji do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej. Opcja ta dostępna jest w zakładce BIURO » DEKLARACJE.

Wysyłka deklaracji niewymagających podpisu

W odniesieniu do deklaracji VAT-7/VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 (w przypadku osób fizycznych) oraz zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36 nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego. Po wygenerowaniu odpowiedniej deklaracji można ją wysłać przy użyciu akcji WYŚLIJ DO URZĘDU.

W zakładce Bez podpisu należy dodatkowo wprowadzić informację o kwocie osiągniętego przychodu oraz kliknąć na przycisk Wyślij do urzędu.

Wysyłka deklaracji z podpisem elektronicznym

Jeżeli użytkownik chce wysłać deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K), VAT-UE, VAT-UEK,VAT-27 oraz zeznania roczne sporządzone w systemie przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego, również ma taką możliwość. Ta część dotyczy także deklaracji: PIT-8AR, PIT-4R, PIT-11 oraz dodatkowo w przypadku spółek cywilnych VAT-7/VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 w przypadku których obowiązkowe jest posiadanie podpisu kwalifikowanego w celu elektronicznej wysyłki deklaracji. Aby dokonać wysyłki należy skorzystać z zakładki Własny podpis.

 e-deklaracjeBiuro rachunkowe ma możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.Właściciel biura rachunkowego posiadający podpis elektroniczny może na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta składać w jego imieniu deklaracje do urzędu w formie elektronicznej, podpisując je za pomocą własnego podpisu elektronicznego. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym druku UPL – pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowo do zgłoszeń rejestracyjnych VIU-R  do procedury szczególnej MOSS powinno być złożone pełnomocnictwo w trybie art. 137 Ordynacji podatkowej oraz dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa. Kopię wniesienia opłaty skarbowej należy podpiąć pod pełnomocnictwo. Złożenie pełnomocnictwa umożliwia  wypełnianie, podpisywanie i składanie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych VIU-R.

Masowa wysyłka deklaracji

Możliwe jest również masowe wysłanie deklaracji do urzędu za pomocą podpisu kwalifikowanego z poziomu konta biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, zaznaczyć odpowiednie deklaracje i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU - Własny podpis

 e-deklaracje