0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

E-deklaracje - wysyłka elektroniczna deklaracji w biurze rachunkowym

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma dla biur rachunkowych możliwa jest bezpośrednia wysyłka elektroniczna deklaracji ZUS, jak również podatkowych. Możliwe jest również dokonanie masowej wysyłki deklaracji dzięki modułowi DEKLARACJE KLIENTÓW. W celu wysłania przez biuro rachunkowe deklaracji do urzędu skarbowego/ZUS w formie elektronicznej należy przejść do zakładki START » PODATKI/ZUS.

Wysyłka deklaracji niewymagających podpisu elektronicznego

W przypadku deklaracji JPK V7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-26, VAT-9M, VAT-8, PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R (dotyczy osób fizycznych) oraz zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.

Po wygenerowaniu odpowiedniej deklaracji można ją wysłać przy użyciu akcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka elektroniczna deklaracji

W zakładce BEZ PODPISU należy zweryfikować podstawowe dane i dodatkowo wprowadzić informację o kwocie osiągniętego przychodu z zeznania podatnika oraz kliknąć przycisk WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka elektroniczna deklaracji

Jak wygląda przebieg wysyłki deklaracji zostało szczegółowo opisane w artykule pomocy: Kody wysyłki przy komunikacji z serwerem urzędu skarbowego.

Wysyłka deklaracji z podpisem elektronicznym

W serwisie wFirma.pl istnieje również możliwość wysłania deklaracji (JPK V7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-9M) oraz sporządzonego zeznania rocznego w systemie przy użyciu podpisu kwalifikowanego biura.

Dotyczy to również deklaracji PIT-8AR, PIT-4R, PIT-11, VIU-R, VIU-DO, VAT-R oraz dodatkowo w przypadku spółek cywilnych JPK V7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-26, VAT-9M, VAT-8, PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R w przypadku których obowiązkowe jest posiadanie podpisu kwalifikowanego w celu elektronicznej wysyłki deklaracji. Aby dokonać wysyłki, należy skorzystać z zakładki WŁASNY PODPIS.

Wysyłka elektroniczna deklaracji

Jeśli chodzi o biuro rachunkowe, to ma ono możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Właściciel biura rachunkowego posiadający podpis elektroniczny może na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta składać w jego imieniu deklaracje do urzędu w formie elektronicznej, podpisując je za pomocą własnego podpisu elektronicznego. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym druku UPL – pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W celu podpisania deklaracji przy wykorzystaniu obsługiwanego podpisu kwalifikowanego zalecamy korzystanie z urządzeń z zainstalowanym systemem Windows.

Masowa wysyłka deklaracji przez biuro rachunkowe

Aby nie wchodzić do każdego z klientów odrębnie w celu wysłania deklaracji podatkowych/ZUS możliwe jest szybkie zbiorcze wysłanie deklaracji podatkowych/ZUS. Wysyłka deklaracji odbywa się za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Aby dokonać masowej wysyłki deklaracji, należy przejść do zakładki START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE/ZUS, zaznaczyć odpowiednie deklaracje i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU. Przechodzimy do zakładki WŁASNY PODPIS i podpisujemy deklaracje.

Wysyłka elektroniczna deklaracji

Po wysyłce można zweryfikować czy wszystko zostało wysłane. Taka weryfikacja następuje poprzez przeglądnięcie deklaracji na liście. Przy wysłanej deklaracji pojawi się koperta, natomiast przy tych pominiętych nie będzie koperty. 

Istnieje również możliwość wyfiltrowania wysłanych deklaracji za pomocą filtru Status wysyłki

Wysyłka elektroniczna deklaracji

Deklaracje, które wymagają korekty, ponieważ nie są aktualne widnieją w zakładce START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE/ZUS na liście jako deklaracje z oznaczeniem czerwonego zegarka. Dodatkowo z poziomu wspomnianej zakładki istnieje możliwość wyfiltrowania, czy widoczne na liście deklaracje są aktualne za pomocą filtru Aktualne.

Wysyłka elektroniczna deklaracji

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów