Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić?

Faktura korygująca - czynny podatnik VAT

W celu wystawienia faktury korygującej pozycje faktury przez czynnego podatnika VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać  MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca pozycje faktury - czynny podatnik VAT

lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej fakturze i z menu, które się pojawi wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić

Faktura korygującą pozycje faktury może dotyczyć wartości, ilości oraz stawki podatku.

W pozycjach faktury należy podać wartości, które powinny znajdować się na prawidłowej fakturze. System sam przeliczy różnicę.

Faktura korygująca pozycje faktury - okno wystawiania

W zakładce UZASADNIENIE KOREKTY należy podać powód sporządzenia faktury korygującej.

Zapisana korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy błędnej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenieinformująca o wystawionej korekcie.

Faktury korygujące ewidencjonowane są w:

  • dacie potwierdzenia do Rejestru sprzedaży VAT,
  • dacie korekty do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów.
Od stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące momentu księgowania faktur korygujących, ze względu na powód ich wystawienia. Więcej na ten temat w artykule: Księgowanie faktur korygujących - nowe zasady

Jeśli przy wystawianiu faktury korygującej nie jest znana data potwierdzenia odbioru przez odbiorcę, należy podczas wystawiania zaznaczyć pozycję BRAK widoczną przy dacie potwierdzenia.

Faktura korygująca pozycje faktury - data potwierdzenia

Użycie tej opcji spowoduje, że faktura korekta nie zostanie zaksięgowana do rejestru VAT. Jedynie wartość netto z faktury korekty zostanie ujęta w KPIR lub Ewidencji przychodów w dacie wystawienia faktury korekty.

Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru korekty datę należy wprowadzić poprzez opcję ROZLICZ » POTWIERDZONO ODBIÓR KOREKTY.

Faktura korygująca pozycje faktury - potwierdzenie odbioru

Wówczas pojawi się okno, w którym należy podać datę uzyskania potwierdzenia o otrzymaniu faktury korekty przez kontrahenta.

Faktura korygująca pozycje faktury - jak didać potwierdzenie odbioru dokumentu

Data ta staje się jednocześnie datą, pod jaką faktura korekta zostanie wykazana w rejestrze VAT sprzedaży i tym samym ujęta w deklaracji VAT.

Wystawiona korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenie

Jak wystawić fakturę korygującą dotyczącą poprzednich okresów?

Aby wystawić fakturę korygującą dotyczącą poprzednich okresów należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. W oknie dodawania faktury korygującej po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce ZAAWANSOWANE należy wybrać opcję SKUTEK KSIĘGOWY » NIE KSIĘGUJ.

Faktura korygująca pozycje faktury - skutek księgowy

Tak wystawiona faktura nie zostanie zaksięgowana w systemie. Należy dokonać ręcznych wpisów  do Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Rejestru sprzedaży VAT, w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej, w których należy ująć kwotę różnicy między fakturą pierwotną, a korygującą.

Wpisu do Księgi Przychodów i Rozchodów dokonuje się w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DODAJ WPIS w polu SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG.

Faktura korygująca pozycje faktury

Natomiast wpisu do Rejestru sprzedaży VAT należy dokonać poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS.

Faktura korygująca pozycje faktury -wpis do rejestrów

Jeżeli różnica w kwotach z faktury pierwotnej oraz korygującej jest ujemna należy poprzedzić ją znakiem minus.

Jak wystawić fakturę korygującą pozycje faktury i zmienić stan towarów na magazynie?

W sytuacji, gdy użytkownik poprzez wystawienie faktury korygującej chce wpłynąć na ilość towarów znajdujących się na stanie magazynowym musi pamiętać, by w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć okno WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY.

Faktura korygująca pozycje faktury - skutek magazynowy

Faktura korygująca - podatnik zwolniony z VAT (nievatowiec)

W celu wystawienia faktury korygującej pozycje faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

aktura korygująca pozycje faktury - dla nie vatowca

lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej fakturze i z menu, które się pojawi, wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić

Zapisana korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - oznaczenieinformująca o wystawionej korekcie.

Korekty faktur sprzedaży ewidencjonowane są w dacie korekty do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów.

Faktura korygującą pozycje faktury może dotyczyć pozycji odnoszących się do wartości oraz ilości.