Polityka prywatności

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także RODO, dla realizacji wymogów w nim przewidzianych chcemy Państwa poinformować o zasadach ochrony prywatności w serwisie. 

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis wfirma.pl na który składa się przede wszystkim:

jest Web INnovative Software Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771.

DANE OSOBOWE W SERWISIE?

 1. Dane przekazywane są nam bezpośrednio przez Państwa jako Użytkowników serwisu.

 2. Dane pozyskane z publicznie dostępnych źródeł takich jak publicznie dostępne rejestry (np: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny) wykorzystywane do mechanizmów usprawniających pracę na systemie np. funkcja pobierania danych z bazy GUS

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Web INnovative Software Sp. z o.o. zwanych dalej Stronami Internetowymi. Pełna treść polityki cookies

CZY PLIKI "COOKIES" ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?

Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje.

GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ PLIKI COOKIES

Pliki cookies przechowywane są w przeglądarce użytkownika. Administrator nie zapisuje ich na swoich serwerach.

USUWANIE PLIKÓW "COOKIES"

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

INNE NARZĘDZIA

Local storage - cel:

 • pliki podobne do cookies, umożliwiające zbieranie zanonimizowanych informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, np. konfiguracja sidebara czy pozycji w tabelach.

Google Tag Manager wraz z Google Analytics - cel:

 • monitorowanie ogólnego ruchu na naszych stronach WWW;

 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów.

Google + - cel:

 • integracja z portalem Google + - umożliwienie funkcji: wygodnego logowania czyli umożliwienia używania nazwy użytkownika i hasła Google + w celu zalogowania się do systemu księgowości elektronicznej oraz funkcji integracji kalendarza Google

Integracja z dyskiem Google Drive - cel:

 • naszym użytkownikom oferujemy możliwość integracji z ich dyskiem Google Drive w celu prostego korzystania z funkcji OCR - skanowanie faktur. Uprawnienia dysku Google Drive przewidują udostępnienie jego całego, co oznacza, że użytkownik może z poziomu serwisu wFirma.pl dowolnie pobierać, dodawać lub usuwać dokumenty znajdujące się na dysku zewnętrznym.  Pobieranie dokumentów ma na celu ich rozczytanie przez funkcję OCR i zaksięgowanie w systemie wFirma.pl.

Facebook - cel:

 • integracja z portalem Facebook - umożliwienie funkcji: wygodnego logowania czyli umożliwienia używania nazwy użytkownika i hasła Facebook w celu zalogowania się do systemu księgowości elektronicznej.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane przetwarzane są jeżeli, jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, w tym do:

 1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną i prawidłowego wykonania tej usługi;
 2. wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 3. wykonania prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie zasad przestrzegania Regulaminu;
 • przechowywanie danych w celach archiwalnych oraz zapewnienia przez nas rozliczalności (wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • określania jak długo i w jaki sposób poruszacie się Państwo po naszym Serwisie, w celu poznania Państwa zainteresowań i poprawy naszych usług.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym wypełniania obowiązków prawnych.

CZY PROFILUJEMY DANE OSOBOWE? 

Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane.

SPOSÓB KONTAKTU W SPRAWIE UZYSKANIA INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem:

Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; adres e-mail: biuro@wfirma.pl

ZMIANY W POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU

Na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszych stronach.