0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kompletacja towarów, czyli nowe typy produktów

Wielkość tekstu:

Jedną z funkcji magazynu jest tworzenie kompletów towarów (złożenie jednego produktu z kilku półproduktów). Kompletacja towarów pozwala użytkownikowi wFirma dla Biur Rachunkowych łatwiej i efektywniej pracować na magazynie.

Kompletacja towarów

Kompletacja towarów polega na złożeniu jednego gotowego produktu z kilku półproduktów.

Możliwość stworzenia kompletu towarów jest dostępna jedynie w przypadku posiadania pakietu z rozbudowanym magazynem.
W celu utworzenia kompletu towaru należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT. W oknie które się pojawi należy uzupełnić nazwę i opis nowego artykułu, który powstanie z półproduktów. Jako TYP należy wybrać opcję KOMPLET

Wówczas zostanie odblokowana zakładka KOMPLETACJA. W zakładce tej należy wprowadzić towary i materiały, które wchodzą w skład produktu głównego w pozycji WYBIERZ PRODUKT Z KATALOGU. Jeśli na magazynie nie ma jeszcze produktu, który ma zostać jednym ze składników kompletu, to użytkownik może go dodać poprzez funkcję + DODAJ PRODUKT. 

Kompletacja towarów - dodawanie składników

W skład kompletu mogą wchodzić wyłącznie towary i materiały znajdujące się na magazynie. Nie można stworzyć kompletu w skład którego będzie wchodziła usługa. Schemat tworzenia usługi ze składnikami został opisany w artykule: Usługa ze składnikami - jak stworzyć? 
Dodatkowo w zakładce JEDNOSTKI użytkownik ma możliwość określenia dodatkowych typów jednostek dla danego kompletu. 

Więcej informacji na temat dodawania jednostek znajduje się w artykule: Jednostki miar w katalogu produktów systemu wfirma

Po dodaniu nowego produktu będącego kompletem należy dokonać jego montażu.

Montaż nowego typu produktu

W celu zmontowania kompletu należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKCJA » NOWE ZLECENIE » MONTAŻ. W polu Treść należy dodać produkt główny, czyli wcześniej utworzony komplet i uzupełnić jego ilość, przyjmowaną na stan. W oknie istnieje także możliwość wyboru magazynu, do którego ma trafić dany komplet.

Po zapisaniu zostanie utworzony nowy dokument ZPM (zlecenie produkcyjne montowania), o domyślnym statusie: NOWE (jeśli przy montażu nie został określony inny status).

Montaż możliwy jest wyłącznie w sytuacji, gdy stan składników wchodzących w skład kompletu na magazynie jest dodatni. Jeżeli stan w magazynie któregokolwiek ze składnika wchodzącego w skład kompletu jest zerowy, pojawi się komunikat o błędzie uniemożliwiający montaż kompletu.

Użytkownik ma możliwość zmiany statusu realizacji produkcji. W tym celu należy zaznaczyć dokument ZPM i wybrać opcję REALIZACJA.

Jeśli produkcja kompletu jest już rozpoczęta, ale nie została jeszcze zakończona np. z powodu braku jednego ze składników to należałoby wybrać opcję ROZPOCZNIJ PRODUKCJĘ. Wówczas status produkcji zostanie zmieniony na W REALIZACJI.

Aby zakończyć produkcję należy zaznaczyć utworzone zlecenie produkcyjne oraz wybrać z górnego menu opcję REALIZACJA » ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ.

Kompletacja towarów - zakończenie produkcji

W ten sposób system zdejmie ze stanów magazynowych określoną ilość materiałów, które zostały zużyte w celu wykonania nowego towaru, a stan stworzonego produktu głównego (kompletu) powiększy się. Status dokumentu ZPM zmieni się na: ZAKOŃCZONE.

Schemat przeprowadzenia demontażu kompletu znajduje się w artykule: Dekompletacja towaru - jak ją przeprowadzić?

Kompletacja towaru a daty ważności 

W sytuacji gdy do poszczególnych składników kompletu zostały przypisane daty ważności, system dokona zdjęcia ze stanów magazynowych określonej ilości materiałów, które zostały zużyte do wykonania nowego kompletu zgodnie z metodą FeFo (pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło).

Szczegóły dotyczące funkcji dat ważności w rozbudowanym magazynie zostały wyjaśnione w artykule pomocy: Daty ważności produktów w magazynie.

Jeżeli dla danego kompletu została włączona funkcja daty ważności, po zakończeniu produkcji pojawi się komunikat informujący o możliwości wprowadzenia daty ważności do stworzonego kompletu. 

Kompletacja towarów - informacja o datach ważności

Ustalenie daty ważności dla danego kompletu jest możliwe w zakładce: MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie należy kliknąć na nazwę produktu, a następnie przejść do podzakładki MAGAZYN. W sekcji Partie produktu należy kliknąć na ikonę kalendarza, po czym uzupełnić pole DATA WAŻNOŚCI PARTII.

Kompletacja towarów - data ważności dla kompletu

Datę ważności dla danej partii można ustawić tylko raz. Nie ma możliwości jej późniejszej zmiany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów