Kasa

Wystawienie dokumentów kasowych

Dokumenty kasowe generowane są automatycznie na podstawie gotówkowych rozliczeń przychodów, wydatków i deklaracji. Przy wystawianiu/księgowaniu dokumentu należy wybrać odpowiednią Metodę płatności (gotówka) oraz zaznaczyć opcję Zapłacono lub dodać płatność poprzez akcję Rozlicz.

W celu samodzielnego sporządzenia dokumentów kasowych należy przejść do zakładki BIURO » PŁATNOŚCI » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY i wybrać rodzaj dokumentu:

  • KP - dotyczy uzyskanego przychodu,
  • KW - dotyczy poniesionego wydatku,
  • wniosek o zaliczkę.

wystawianie dokumentów kasowych

Każdy dokument kasowy można powiązać z kontrahentem, właścicielem firmy, pracownikiem, użytkownikiem wfirmy, urzędem skarbowym lub ZUS-em.

Dodawanie dokumentu przychodu

Dodatkowo istnieje możliwość jego powiązania z wcześniej wystawionym dokumentem, który nie ma rozliczenia. Za pomocą ikonki lupy wybiera się źródło dokumentu kasowego („Za co?”) - na liście pojawią się tylko dokumenty połączone z uprzednio wybrana osobą/firmą.

Powiązanie dokumentu przychodu z innym dokumentem

 Kwota, widniejąca na dokumencie kasowym, nie może być mniejsza od zera. 

Drukowanie dokumentów i raportów kasowych

Wfirma.pl umożliwia sporządzenie wydruku pojedynczego dokumentu kasowego (oryginał i kopia) przy użyciu opcji Drukuj dokument kasowy oraz wydruku raportu kasowego z danego dnia lub całego miesiąca z zastosowaniem opcji Drukuj raport kasowy.

Drukowanie dokumentów i raportów kasowych

Akcje związane z modyfikowaniem i usuwaniem dokumentów kasowych, dotyczą jedynie ostatnio wystawionego dokumentu.

Jak włączyć moduł kasowy?

Aby włączyć moduł Kasa, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » KASA i wybrać opcję Włącz moduł kasowy.

Automatycznie zostanie utworzona kasa główna, ze stanem początkowym “0”. Jego wartość można zmienić poprzez wybór opcji Modyfikuj.Bez wprowadzenia stanu początkowego system nie pozwoli na rozliczenie gotówkowe wydatku jako pierwszej operacji, gdyż stan kasy nie może być mniejszy niż 0 zł.

System umożliwia też dodanie wielu kas oraz samodzielne definiowanie serii ich numeracji (w zakładce Numeracja). Warto pamiętać, że domyślna numeracja jest dostępna jedynie dla jednej kasy, dla pozostałych system stworzy nowe serie.

Posiadanie kilku kas jest szczególnie przydatne w przypadku rozliczeń w innych walutach niż PLN (do danej kasy przypisana jest tylko jedna, obsługiwana przez nią waluta) lub wtedy, gdy firma ma kilka oddziałów.

Moduł kasy dostępny jest w zakładce BIURO » PŁATNOŚCI » KASA.

Dodatkowo, w zakładce BIURO » STRONA GŁÓWNA poprzez opcję DODAJ MODUŁ » STAN KASY, istnieje możliwość monitorowania stanu kasy, zaraz po zalogowaniu do konta.

Moduł kasowy dostępny jest tylko w pakietach: Księgowość online lub Księgowość online + magazyn. Rozliczenia gotówkowe dodane w trakcie obowiązywania innego pakietu lub gdy moduł kasy jest wyłączony w ustawieniach - nie trafią do kasy.