Moduł Kasa

Użytkownicy systemu wFirma.pl dzięki modułowi KASA mają możliwość prowadzenia ewidencji obrotu gotówkowego w firmie.

Jak włączyć moduł kasowy?

Aby włączyć moduł KASA, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » KASA, gdzie należy zaznaczyć opcję WŁĄCZ MODUŁ KASOWY i kliknąć ZAPISZ.

Moduł kasa

Automatycznie zostanie utworzona kasa główna, ze stanem początkowym “0”. Jego wartość można zmienić poprzez wybór opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Bez wprowadzenia stanu początkowego system nie pozwoli na rozliczenie gotówkowe wydatku jako pierwszej operacji, gdyż stan kasy nie może być mniejszy niż 0 zł.

Moduł kasa - modyfikacja

Moduł kasa - zakładka

System umożliwia też dodanie wielu kas oraz samodzielne definiowanie serii ich numeracji (w zakładce NUMERACJA). Warto pamiętać, że domyślna numeracja jest dostępna jedynie dla jednej kasy, dla pozostałych system stworzy nowe serie.

Moduł kasa - numeracja

Posiadanie kilku kas jest szczególnie przydatne w przypadku rozliczeń w innych walutach niż PLN (do danej kasy przypisana jest tylko jedna, obsługiwana przez nią waluta) lub wtedy, gdy firma ma kilka oddziałów.

Moduł kasy dostępny jest w zakładce START » KASA. Dodatkowo, w zakładce START » STRONA GŁÓWNA poprzez opcję +DODAJ NOWY MODUŁ » STAN KASY, istnieje możliwość monitorowania stanu kasy zaraz po zalogowaniu do konta.

Moduł kasa

Moduł kasowy dostępny jest tylko w pakietach: Księgowość online lub Księgowość online + magazyn. Rozliczenia gotówkowe dodane w trakcie obowiązywania innego pakietu lub gdy moduł kasy jest wyłączony w ustawieniach - nie trafią do kasy.

Wystawienie dokumentów kasowych

Dokumenty kasowe generowane są automatycznie na podstawie gotówkowych rozliczeń przychodów, wydatków i deklaracji. Dokumenty KW (kasa wydała)/KP (kasa przyjęła) zostaną wygenerowane, jeżeli przy wystawianiu/księgowaniu dokumentu zaznaczono jako Metodę płatności gotówkę oraz przy dodawaniu dokumentu zaznaczono opcję ZAPŁACONO lub dodano płatność później poprzez akcję ROZLICZ.

W celu samodzielnego sporządzenia dokumentów kasowych należy przejść do zakładki START » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY i na rozwijanym pasku wybrać rodzaj dokumentu:

  • KP - dotyczy uzyskanego przychodu,
  • KW - dotyczy poniesionego wydatku,
  • wniosek o zaliczkę.

Moduł kasa

Każdy dokument kasowy można powiązać z kontrahentem, właścicielem firmy, pracownikiem, użytkownikiem wFirmy, urzędem skarbowym lub ZUS-em.

Moduł kasa - wybór kontrahenta

Dodatkowo istnieje możliwość jego powiązania z wcześniej wystawionym dokumentem, który nie ma rozliczenia. Za pomocą ikonki lupy wybiera się źródło dokumentu kasowego (Pole „Za co?”) - na liście pojawią się tylko dokumenty połączone z uprzednio wybrana osobą/firmą.

Moduł kasa - przychód

Kwota, widniejąca na dokumencie kasowym, nie może być mniejsza od zera.

Drukowanie dokumentów i raportów kasowych

System wFirma.pl umożliwia także sporządzenie wydruku pojedynczego dokumentu kasowego (oryginał i kopia) przy użyciu opcji DRUKUJ DOKUMENT KASOWY oraz wydruku raportu kasowego z danego dnia lub całego miesiąca z zastosowaniem opcji DRUKUJ RAPORT KASOWY.

Moduł kasa

Akcje związane z modyfikowaniem i usuwaniem dokumentów kasowych, dotyczą jedynie ostatnio wystawionego dokumentu.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka