Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową otrzymaną od kontrahenta?

Otrzymałam od kontrahenta fakturę zaliczkową oraz końcową. Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową dotyczącą wydatku w systemie?

 

Faktury zaliczkowe wywołują skutki podatkowe jedynie na gruncie podatku VAT i nie podlegają ujęciu w kosztach podatkowych. Dopiero na podstawie faktury końcowej można dokonać końcowego rozliczenia transakcji - obciążenie kosztów może nastąpić dopiero wtedy, gdy zaliczkowana dostawa/usługa zostanie zrealizowana.

Podatnicy zwolnieni z VAT nie ujmują w ewidencjach otrzymanych faktur zaliczkowych, a dopiero w momencie otrzymania faktury końcowej lub w przypadku faktury zaliczkowej na 100% w dacie dostawy/wykonania usługi, ujmują całą kwotę transakcji w wydatkach schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK.

Ujęcie faktury zaliczkowej w systemie wfirma.pl

Ujęcie zaliczki bezpośrednio w rejestrze VAT

Fakturę VAT zaliczkową ujmuje się w dacie jej otrzymania, bezpośrednio do rejestru VAT zakupu poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. Dane uzupełniane są na podstawie faktury.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową - wpis do rejestru VAT

Ujęcie zaliczki za pomocą skutku księgowego

W celu dokonania wpisu faktury zaliczkowej przez zakładkę WYDATKI należy skorzystać ze ścieżki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, w pojawiającym się oknie należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą i przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, następnie w wierszu SKUTEK KSIĘGOWY wybrać opcję KSIĘGUJ DO VAT.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową w kwocie netto

Jak ująć fakturę końcową w systemie?

W momencie otrzymania faktury VAT końcowej należy zaksięgować ją na dwa razy - pierwszy raz do rejestru zakupu VAT schematem EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, ujmując pozostałą kwotę netto i VAT wykazaną na fakturze końcowej.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową w kwocie netto

Drugi raz do KPiR poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT), wpisując kwotę netto całej transakcji, czyli sumę kwot netto zaliczki i faktury końcowej oraz zaznaczając odpowiedni rodzaj wydatku.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową do rejestru VAT

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową na 100% zamówienia?

Jeśli faktura końcowa nie zostanie wystawiona (faktura zaliczkowa opiewała na 100% wartości zamówienia), lub będzie wystawiona na zerowe wartości, wówczas należy dokonać tylko jeden wpis do KPiR w dacie dostawy towaru/wykonania usługi na kwotę netto zamówienia. 

W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. Wówczas w polu DATA należy wprowadzić datę dostawy towaru bądź wykonania usługi. Natomiast wartość netto zamówienia należy uzupełnić w odpowiednim polu w zależności od rodzaju transakcji: 

  • ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

  • KOSZTY UBOCZNE

  • POZOSTAŁE WYDATKI. 

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową na 100% zamówienia

Wówczas po zapisaniu wartość netto zakupu usługi/towaru zostanie ujęta wyłącznie w odpowiedniej kolumnie KPiR.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
FAQ
  • Czy mogę zaksięgować otrzymaną fakturę zaliczkową w KPIR?
    Ponieważ faktura zaliczkowa powoduje skutek jedynie na gruncie podatku VAT, należy ująć ją jedynie w rejestrze VAT zakupów. Dopiero po dokonaniu dostawy, transakcję można będzie rozliczyć na gruncie podatku dochodowego, ujmując koszt w KPIR. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony bądź usługa nie zostanie wykonana, wówczas nabywca ma prawo ubiegać się o zwrot wpłaconej zaliczki.
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka