Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową otrzymaną od kontrahenta?

Otrzymałam od kontrahenta fakturę zaliczkową oraz końcową. Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową dotyczącą wydatku w systemie?

  

Faktury zaliczkowe wywołują skutki podatkowe jedynie na gruncie podatku VAT i nie podlegają ujęciu w kosztach podatkowych. Dopiero na podstawie faktury końcowej można dokonać końcowego rozliczenia transakcji - obciążenie kosztów może nastąpić dopiero wtedy, gdy zaliczkowana dostawa/usługa zostanie zrealizowana.Podatnicy zwolnieni z VAT nie ujmują w ewidencjach otrzymanych faktur zaliczkowych, a dopiero w momencie otrzymania faktury końcowej lub w przypadku faktury zaliczkowej na 100% w dacie dostawy/wykonania usługi, ujmują całą kwotę transakcji w wydatkach schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK.

Ujęcie faktury zaliczkowej w systemie wfirma.pl

Ujęcie zaliczki bezpośrednio w rejestrze VAT

Fakturę VAT zaliczkową ujmuje się  w dacie jej otrzymania,  bezpośrednio do rejestru VAT zakupu poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. Dane uzupełniane są na podstawie faktury.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową - wprowadzanie

Ujęcie zaliczki za pomocą skutku księgowego

W celu dokonania wpisu faktury zaliczkowej przez zakładkę WYDATKI należy skorzystać ze ścieżki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, w pojawiającym się oknie należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą i przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, następnie w wierszu SKUTEK KSIĘGOWY wybrać opcję KSIĘGUJ DO VAT.

jak zaksięgować fakturę zaliczkową - skutek księgowy

Jak ująć fakturę końcową w systemie?

W momencie otrzymania faktury VAT końcowej należy zaksięgować ją na dwa razy - pierwszy raz do rejestru zakupu VAT schematem EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, ujmując pozostałą kwotę netto i VAT wykazaną na fakturze końcowej.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową - wprowadzanie

Drugi raz do KPiR poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT), wpisując kwotę netto całej transakcji, czyli sumę kwot netto zaliczki i faktury końcowej oraz zaznaczając odpowiedni rodzaj wydatku.

Jak zaksięgować fakturę końcową do KPIR

Jeśli faktura końcowa nie zostanie wystawiona (faktura zaliczkowa opiewała na 100% wartości zamówienia), lub będzie wystawiona na zerowe wartości, wówczas nie należy jej ujmować w rejestrach VAT, a tylko w dacie dostawy towaru/wykonania usługi należy dokonać ujęcia wartości netto całego zamówienia (z faktury zaliczkowej) w KPIR.