Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową otrzymaną od kontrahenta?

Otrzymałam od kontrahenta fakturę zaliczkową oraz końcową. Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową dotyczącą wydatku w systemie?

  

Faktury zaliczkowe wywołują skutki podatkowe jedynie na gruncie podatku VAT. Zatem fakturę VAT zaliczkową należy zaksięgować w dacie jej otrzymania bezpośrednio do rejestru zakupu VAT poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. Od faktury VAT zaliczki można odliczyć jedynie podatek VAT. Dzieje się tak, ponieważ wpłacone na poczet przyszłych dostaw lub świadczeń zaliczki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Obciążenie kosztów może nastąpić dopiero wtedy, gdy zaliczkowana dostawa/ usługa zostanie zrealizowana.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową - wprowadzanie

W momencie otrzymania faktury VAT końcowej należy zaksięgować ją na dwa razy - pierwszy raz do rejestru zakupu VAT schematem EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, ujmując pozostałą kwotę netto i VAT wykazaną na fakturze końcowej. Drugi raz do KPiR poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT), wpisując kwotę netto całej transakcji, czyli sumę kwot netto zaliczki i faktury końcowej oraz zaznaczając odpowiedni rodzaj wydatku.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową - księgowanie do KPIR