Przeniesienie księgowości w trakcie roku

Do tej pory rozliczała mnie księgowa. Jak wprowadzić historyczne dane do systemu wfirma.pl z bieżącego roku do systemu? Jak poprawnie przeprowadzić przeniesienie księgowości w trakcie roku?

 

Przeniesienie danych z KPiR

Na początek należy przejść do zakładki USTAWIENIA, która znajduje się w lewym dolnym rogu i w tabeli PODATKI wybrać opcję OGÓLNE.

Przeniesienie księgowości w trakcie roku - ustawienia

 Wówczas wyświetli się okno, w którym należy wprowadzić zgodne ze stanem faktycznym daty: 

  • rozpoczęcia działalności
  • rozpoczęcia księgowania w systemie wfirma.pl

Przeniesienie księgowości w trakcie roku - data rozpoczęcia działalności

Jeżeli podatnik rozlicza się kwartalnie w celu prawidłowego przeniesienia księgowości należy jako MIESIĄC ROZPOCZĘCIA PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI W SYSTEMIE wybrać pierwszy miesiąc danego kwartału.

Jeżeli działalność była już prowadzona, a do serwisu przedsiębiorca przenosi się w trakcie roku, pojawi się dodatkowe pole, w którym należy uzupełnić w nim wartości z poszczególnych kolumn, jakie wykazane są w podsumowaniu księgi przychodów i rozchodów na ostatni dzień miesiąca przed miesiącem rozpoczęcia księgowania w serwisie wfirma.pl.

Przykładowo jeżeli użytkownik korzysta z systemu od lipca, powinien wprowadzić do niego wartości z podsumowania od początku roku poszczególnych kolumn na dzień 30 czerwca.

Dodatkowo należy podać ostatni numer lp. w KPiR, aby system mógł kontynuować numerację. Jeżeli księga numerowana jest miesięcznie, pole to nie będzie wyświetlane.

Kadry

Jeśli w firmie zatrudnieni są pracownicy, należy również uzupełnić zakładkę KADRY.

Pierwsza zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczkę na podatek dochodowy generuje się w zakładce: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK, gdzie należy wybrać okres za jaki zaliczka ma zostać wygenerowana.

Przeniesienie księgowości w trakcie roku - zaliczka na podatek dochodowy

Wówczas podczas generowania pierwszej zaliczki pojawi się okno, które należy uzupełnić w celu poprawnego wyliczenia należności podatkowych. W polu:

składki społeczne do odliczenia od dochodu

  • Pozostałe składki - należy wprowadzić wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy (bądź też osoby współpracującej) opłacone w miesiącu, za który wyliczana jest zaliczka,

składki zdrowotne do odliczenia od podatku

  • Pozostałe składki - należy wprowadzić wartość podlegającą odliczeniu (nie całą składkę 9%, a jedynie 7,75% odstawy wymiaru) zapłaconej składki zdrowotnej za przedsiębiorcę (lub też za osobę współpracującą) w miesiącu, za który wyliczana jest zaliczka.

Przykładowo jeżeli z serwisu korzysta się od lipca, w polu:
składki społeczne do odliczenia od dochodu
         Pozostałe składki - wprowadza się składkę społeczną opłaconą w lipcu za miesiąc czerwiec
składki zdrowotne do odliczenia od podatku
         Pozostałe składki - wprowadza się część składki zdrowotnej, podlegającą odliczeniu, opłaconą w lipcu za miesiąc czerwiec

Natomiast w polach pod sekcją Dane o odliczonych składkach i zaliczkach w poprzednich okresach tego roku należy uzupełnić

  • Odliczone składki na ubezpieczenie społeczne - należy wprowadzić pozostałe opłacone w bieżącym roku składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy (+osoby współpracującej) - jeżeli nie były ujmowane jako wydatki w KPiR,

  • Odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne - należy wprowadzić pozostałe opłacone w bieżącym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy (+osoby współpracującej) - odpowiednio 7,75% podstawy wymiaru składki, nie całe 9%,

  • Poprzednie zaliczki na podatek - należy wprowadzić wyliczone w bieżącym roku zaliczki na podatek dochodowy (dawniej tzw. PIT-5).

Przeniesienie księgowości w trakcie roku - kwota z poprzedniej deklaracji

Składki na Fundusz Pracy oraz składki za pracowników co do zasady ujmowane są bezpośrednio w KPiR, dlatego też ich wartości nie uwzględnia się już w powyższych polach.

Natomiast rozliczenie składek ZUS należnych od miesiąca, w którym rozpoczęto księgowanie w serwisie wfirma.pl, będzie już następowało automatycznie na podstawie generowanych w systemie deklaracji ZUS DRA.

Podatek VAT

Deklaracje VAT za wrzesień 2020 i poprzednie okresy rozliczeniowe należy generować poprzez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJE » DEKLARACJA VAT-7/VAT-7K , wybierając okres za jaki deklaracja ma zostać wygenerowana.

Przeniesienie księgowości w trakcie roku - podatek VAT do września 2020

Przy generowaniu pierwszej deklaracji VAT pokaże się okienko - kwota do przeniesienia z poprzedniej deklaracji (jeżeli nie występowała nadwyżka podatku naliczonego do przeniesienia, należy wskazać “0”).

Przeniesienie księgowości w trakcie roku - kwota z poprzedniej deklaracji

Natomiast od rozliczenia za październik 2020 i kolejne okresy rozliczeniowe należy generować plik JPK_V7, który zastępuje dotychczasową deklaracje VAT-7 oraz JPK_VAT. w tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK_V7.

Przeniesienie księgowości w trakcie roku - podatek VAT

Przy generowaniu pierwszej deklaracji JPK_V7 pokaże się okienko - kwota nadwyżki VAT przeniesiona z poprzedniego okresu (jeżeli nie występowała nadwyżka podatku naliczonego do przeniesienia, należy wskazać “0”).

Przeniesienie księgowości w trakcie roku - kwota z poprzedniej deklaracji JPK_V7

Ewidencja środków trwałych i pojazdów

Podczas przeniesienia księgowości do systemu należy pamiętać o wprowadzeniu posiadanych środków trwałych (EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE), oraz pojazdów wykorzystywanych w działalności innych niż środki trwałe do ewidencji pojazdów (EWIDENCJE » POJAZDY). Podczas wprowadzania środków trwałych podaje się dwie daty: datę nabycia oraz datę wprowadzenia. Data wprowadzenia powinna być zgodna z datą wprowadzenia środka trwałego do firmy, nie do systemu.

Od stycznia 2019 roku zniesiono obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia przez podatników ryczałtu, a od stycznia 2020 roku dla prowadzących KPiR.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz