Faktura VAT marża - jak ją wystawić

W celu wystawienia faktury VAT marża należy dokonać zmian ustawień konta poprzez zakładkę USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczenie opcji System VAT marża.

Faktura vat marża - ustawienia

W celu jej wystawienia, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ MARŻA.

 Faktura vat marża - wystaw fakturę

Przy uzupełnianiu pozycji faktury należy wpisać cenę, za jaką produkt został zakupiony oraz marżę, jaka zostaje na niego nałożona.

faktura vat marża

Należy pamiętać, że w systemie wfirma.pl wartość marży nie jest zależna od ilości sprzedawanych produktów.

Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki Zaawansowane, gdzie należy wybrać Schemat księgowy:

  • Zwykły - faktury są księgowane do KPiR w kwocie ceny zakupu powiększonej o marżę netto,

  • Komis - przy sprzedaży komisowej faktury księgowane są do KPiR tylko w kwocie marży netto.

 Faktura vat marża -  schemat podatku dochodowego

Następnie należy wybrać Rodzaj sprzedaży:

  • procedura marży dla biur podróży,
  • procedura marży - dzieła sztuki,
  • procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki,
  • procedura marży - towary używane.

 Faktura vat marża - rodzaj sprzedaży

Informacja dotycząca rodzaju sprzedaży będzie widoczna na wydruku faktury, gdyż obowiązek taki wynika z ustawy o VAT.

Po zapisaniu faktura VAT marża zostanie zaksięgowana do Rejestru sprzedaży VAT samą kwotą marży netto oraz naliczonym od niej podatkiem VAT. Natomiast do Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z wybranym schematem księgowym.