Faktura VAT marża - jak ją wystawić?

Faktura VAT marża to szczególna forma rozliczania podatku VAT, dzięki której podatnicy mogą obniżyć wartość podatku VAT należnego, ponieważ w przeciwieństwie do ogólnych zasad, gdzie opodatkowaniu podlega cała wartość sprzedaży, w przypadku faktury VAT marża opodatkowaniu podlega jedynie kwota ustalonej marży. 

Faktura VAT marża - ustawienia 

W celu wystawienia faktury VAT marża w pierwszej kolejności należy dokonać zmian ustawień konta poprzez zakładkę USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczenie opcji SYSTEM VAT MARŻA.

Faktura VAT marża - ustawienia

Wystawianie faktury VAT marża

W celu wystawienia faktury VAT marża należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ MARŻA.

Faktura VAT marża - wystawianie

Przy uzupełnianiu pozycji faktury należy wpisać cenę, za jaką produkt został zakupiony oraz marżę, jaka zostaje na niego nałożona.

Faktura VAT marża - kwota marży

Należy pamiętać, że w systemie wfirma.pl wartość marży nie jest zależna od ilości sprzedawanych produktów.

Faktura VAT marża - wybór schematu podatku dochodowego oraz rodzaju sprzedaży

Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie należy wybrać SCHEMAT PODATKU DOCHODOWEGO:

  • ZWYKŁY- faktury są księgowane do KPiR w kwocie ceny zakupu powiększonej o marżę netto,

  • KOMIS - przy sprzedaży komisowej faktury księgowane są do KPiR tylko w kwocie marży netto.

Faktura VAT marża - schemat pod. doch.

Następnie należy wybrać RODZAJ SPRZEDAŻY:

  • procedura marży dla biur podróży,
  • procedura marży - dzieła sztuki,
  • procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki,
  • procedura marży - towary używane.

Faktura VAT marża - rodzaj sprzedaży

Informacja dotycząca rodzaju sprzedaży będzie widoczna na wydruku faktury, gdyż jest to obowiązek, który wynika z ustawy o VAT.

Faktura VAT marża - określenie skutku księgowego

W dalszym kroku należy określić SKUTEK KSIĘGOWY:

  • Księguj do KPiR/Ewidencji przychodów i VAT,
  • Księguj do KPiR/Ewidencji przychodów,
  • Księguj do VAT,
  • Nie księguj.

Faktura VAT marża - skutek księgowy

Po zapisaniu faktura VAT marża zostanie zaksięgowana do Rejestru sprzedaży VAT samą kwotą marży netto oraz naliczonym od niej podatkiem VAT. Natomiast do Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z wybranym schematem księgowym.