0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Neutralna płatność - rozliczenie nadpłaty składek ZUS

Wielkość tekstu:

System wFirma.pl zapewnia możliwość dodania neutralnej płatności do deklaracji ZUS. Neutralna płatność powoduje, że składki ZUS nie są nigdzie księgowane, uwzględniane przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy czy tworzeniu zeznania rocznego.

Neutralna płatność - rozliczanie nadpłaty u przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników

Przedsiębiorca przechodzi na zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia się dziecka. Do czasu przyznania zasiłku opłaca składki społeczne w standardowej wysokości. Po otrzymaniu decyzji dotyczącej przyznania zasiłku bądź wypłaty zasiłku przedsiębiorca powinien skorygować deklaracje począwszy od miesiąca, za który przysługuje mu zasiłek. Deklaracje pierwotne są tworzone w systemie.

Informację o zasiłku otrzymano miesiąc po złożeniu deklaracji za miesiąc, w którym nastąpił poród. Za ten właśnie miesiąc opłacono składki w pełnej wysokości. W związku z tym przedsiębiorca powinien skorygować deklarację za pierwszy miesiąc macierzyńskiego. Po dodaniu deklaracji korygujących system wyświetli informację o powstałej nadpłacie.

Chcąc dodać deklaracje korygujące, należy mieć wprowadzone w systemie rozliczone deklaracje pierwotne za dane okresy!

Jednakże ze względu na fakt, że w kolejnych miesiącach przedsiębiorca będzie podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, nadpłaty nie można przenieść na poczet przyszłych składek (nadpłata w systemie rozliczana jest w obrębie jednego źródła). W tej sytuacji, jeśli przedsiębiorca decyduje się na wnioskowanie o zwrot nadpłaconych składek powinien rozliczyć deklarację poprzez neutralną płatność.

Neutralna płatność - nadpłata w systemie

Neutralna płatność do deklaracji korygującej powinna byś dodana poprzez kliknięcie na korektę, po pojawieniu się okna przejście do zakładki PŁATNOŚCI i wybór z górnego paska DODAJ NEUTRALNĄ PŁATNOŚĆ. Przy deklaracji korygującej należy podać proporcjonalnie nadpłacone składki społeczne oraz składki na FP poprzedzając je znakiem minus (różnica między deklaracją pierwotną a korektą).

Neutralna płatność - jak ją rozliczyć?

Dzięki temu system nie będzie wyświetlał informacji o nierozliczonej deklaracji.

Neutralna płatność - widok po rozliczeniu

Należy pamiętać, że w przypadku otrzymania zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne za przedsiębiorcę, gdy składki były pierwotnie:

  • odliczone od dochodu ich zwrot należy ująć przy sporządzaniu zeznania rocznego za rok, w którym otrzymano zwrot jako inne źródło przychodu.
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodu to ich zwrot powinien stanowić dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej. Wówczas księguje się go jako przychód w zakładce PRZYCHODY » INNEPRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW) w dacie otrzymania przelewu z ZUS.

Nadpłata składek nie jest tym samym co wypłata zasiłku przez ZUS - są to dwa różne zdarzenia. Zwrot nadpłaty ewidencjonuje się w systemie na podstawie wydanej przez ZUS decyzji a wypłatę zasiłku uwzględnia się w zeznaniu rocznym na podstawie PIT-11A/PIT-40A.

Zwrot składek na FP ujmowanych początkowo w kosztach należy zaksięgować na przychód poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW) w faktycznej dacie otrzymania środków z ZUS.

W razie zwrotu składki zdrowotnej przedsiębiorcy, jeśli ta składka została odliczona od zaliczki, konieczne jest doliczenie jej do podatku w zeznaniu rocznym.

Instrukcja wprowadzania dowodów wewnętrznych dokumentujących przychody znajduje się w opracowaniu Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody.

Neutralna płatność w razie zmian w wynagrodzeniu pracownika

Może się zdarzyć również sytuacja, że nadpłata składek powstanie w związku z korektą wynagrodzeń u pracownika. Przykładem takie sytuacji jest gdy zleceniobiorca został nieprawidłowo zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, a powinien zostać zarejestrowany jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym użytkownik zmodyfikował rachunek/listę płac. Jednakże przed dokonaniem tego zdążył wysłać deklarację z wykazaniem błędnego naliczenia składek do ZUS. Różnica w składkach wyglądała następująco:

Neutralna płatność - lista płac przed korektą

Neutralna płatność - lista płac po korekcie
Jeżeli deklaracja pierwotna została opłacona i rozliczona w systemie, to przy generowaniu deklaracji korygującej system wyświetli informację o nadpłacie.

Neutralna płatność - nadpłata na składkach pracownika

W tym przypadku do deklaracji korygującej powinna być dodana neutralna płatność. Aby ją dodać wystarczy kliknąć na korektę, po pojawieniu się okna przejść do zakładki PŁATNOŚCI i wybrać z górnego paska DODAJ NEUTRALNĄ PŁATNOŚĆ. Dla danego przykładu przy korekcie nadpłacone kwoty na składkach społecznych i FP należy podać poprzedzając je znakiem minus. Natomiast przy składce zdrowotnej wpisać wartość niedopłaty jaka pozostaje do wpłaty do ZUS (bez minusa). Składka zdrowotna zostanie zaksięgowana w kosztach wraz z modyfikacją listy płac (jest ona ujmowana w wynagrodzeniu brutto.

Neutralna płatność dodana do DRA

Przy generowaniu deklaracji za kolejny miesiąc, gdy przedsiębiorca przekazuje nadpłacone składki na poczet przyszłych zobowiązań powinien:

  • przelew składek pomniejszyć o kwotę nadpłaty składek, natomiast deklarację rozliczeniową ZUS DRA za miesiąc, w którym pomniejszono składki należy rozliczyć w całości (pomimo, że przelew był mniejszy),
  • kwotę nadpłaty składek powstałą na składkach opłacanych przez przedsiębiorcę należy uwzględnić jako przychód poprzez dowód wewnętrzny w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY DW.

W ten sposób zostanie rozliczona wygenerowana w systemie nadpłata. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów