Podmioty nieposiadające podpisu kwalifikowanego - wysyłka deklaracji niewymagających podpisu

Ta część instrukcji dotyczy deklaracji VAT-7/VAT-7K, PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność) oraz zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L.

Wysyłanie E-deklaracji jest bardzo łatwe. Po wygenerowaniu odpowiedniej deklaracji w zakładce BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT/ ROCZNE lub KADRY » DEKLARACJE, można ją wysłać z zakładki Bez podpisu.

wysyłka e-deklaracji

W celach autoryzacji należy dodatkowo wprowadzić informację o kwocie osiągniętego przychodu oraz kliknąć na przycisk Wyślij do urzędu.

Podpowiedź odnośnie kwoty przychodu można znaleźć pod linkiem Gdzie można znaleźć kwotę przychodu i dlaczego jest ona ważna.
Kolejne etapy realizowane są przez wfirma.pl. Na bieżąco można śledzić status wysyłki deklaracji klikając na kopertę, która się pojawi przy deklaracji po zleceniu jej do wysyłki.

Podmioty nieposiadające podpisu kwalifikowanego - wysyłka deklaracji wymagających podpisu

Ta część instrukcji dotyczy deklaracji VAT-7/VAT-7K, PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 w przypadku spółek cywilnych

Deklaracje VAT-7/VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, (w przypadku osób fizycznych) oraz zeznania roczne PIT-28, PIT-36, PIT-36L nie wymagają podpisu. W związku z tym, nie trzeba przechodzić opisanej procedury by móc wysyłać je prosto z naszego systemu.

e-deklaracje

Upoważnienia UPL-1

Jeżeli firma nie posiada podpisu elektronicznego, e-deklaracje mogą być wysyłane przy użyciu podpisów elektronicznych, należących do wfirma.pl. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie do Urzędu Skarbowego 3 formularzy UPL-1, które informują urząd o pełnomocnictwie do podpisywania deklaracji przez upoważnione osoby z wfirma.pl.

UPL-1 można wygenerować wchodząc w zakładkę USTAWIENIA » FIRMA » INNE » E-DEKLARACJE i wybierając link UPL-1 u dołu strony.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku braku złożenia upoważnień UPL-1, system e-deklaracje.gov.pl automatycznie odrzuci deklarację. Dlatego należy złożyć upoważnienia z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by urząd skarbowy zdążył je przetworzyć i wprowadzić do swojego systemu informatycznego.

Aktywacja usług

Kolejny krok to aktywowanie usługi E-deklaracje poprzez wykonanie przelewu w wysokości 10 PLN brutto. Dane do przelewu można znaleźć wchodząc w zakładkę USTAWIENIA » FIRMA » INNE » E-DEKLARACJE, następnie wybierając link Dane do przelewu znajdują się tutaj. Przelew należy wykonać z konta firmowego, dlatego że służy ono do weryfikacji danych. W przypadku niezgodności danych usługa nie zostanie aktywowana.

e-deklaracje

Akceptacja regulaminu

Następnie należy zaakceptować regulamin i zaznaczyć pole o dostarczeniu pisma UPL-1 do urzędu. Po wypełnieniu całej procedury i aktywacji usługi, można będzie swobodnie wysyłać deklaracje elektronicznie.

e-deklaracje

Jak zlecić deklarację do wysyłki?

W celu zlecenia deklaracji do wysyłki należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT/ ROCZNE, zaznaczyć odpowiednią deklarację oraz następnie w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU. W oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki Podpis osoby upoważnionej z wfirma.pl i wybrać (u dołu strony) Zleć do podpisu i wysyłki.

deklaracje elektroniczne

Po kliknięciu na kopertę znajdującą się obok danej deklaracji, można sprawdzić historię komunikacji z serwerem urzędu skarbowego.

Wysyłka deklaracji przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego

Jeżeli użytkownik chce wysłać deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K), czy też zeznania roczne sporządzone w systemie przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego, ma taką możliwość.

W tym celu należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT / ROCZNE i zaznaczyć odpowiednią deklarację, następnie w górnym menu wybierając opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

W oknie, które się pojawi, użytkownik musi przejść do zakładki Własny podpis. Mechanizm podpisywania deklaracji wymaga zainstalowanej i włączonej javy w przeglądarce.

W tym miejscu należy wybrać Aplet do składania deklaracji i kliknąć na przycisk Podpisz deklarację.

aplet