Kwota zmniejszająca podatek - działalność i etat

Rozpoczęłam działalność, ale jestem również zatrudniona na umowę o pracę. Jak powinna zostać rozliczona kwota zmniejszająca podatek 3600 zł, jeśli pracodawca dotychczas ją odliczał? 

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie zatrudnienia na etacie należy ten fakt zgłosić pracodawcy poprzez wycofanie oświadczenia PIT-2, by nie odliczał kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ odliczana byłaby podwójnie. Prawo do skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek przysługuje każdemu podatnikowi jedynie raz, niezależnie od liczby źródeł dochodu.

Pierwszeństwo w odliczaniu kwoty zmniejszającej podatek zawsze ma działalność gospodarcza, bowiem na mocy art. 44 ust. 3 ustawy o PIT obowiązkowe jest wpłacanie zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy. Różnica w związku z tym, że przy etacie dotychczas również odliczano część kwoty zmniejszającej podatek, zostanie rozliczona w rozliczeniu rocznym.

Zaliczka na podatek dochodowy w ciągu roku liczona jest narastająco, czyli od dochodu osiągniętego od początku roku lub od rozpoczęcia działalności, jeśli zdarzenie to nastąpiło w trakcie roku. Kwota zmniejszająca podatek nie jest wyliczana i odejmowana osobno za każdy miesiąc (jak przy etacie), ale odejmowana w całości od podatku od początku roku.

Oznacza to, że kwota zmniejszająca podatek w działalności gospodarczej odliczana jest w związku z wejściem Polskiego Ładu 2.0. w pełnej wysokości 3600 zł (w roku 2021 była to kwota 525,12 zł, do zaliczki za maj lub odpowiednio I kwartał obowiązywała kwota 5100 zł (Polski Ład 1.0.)) co miesiąc lub co kwartał, w zależności od tego, jaką formę wpłacania zaliczki zadeklarował przedsiębiorca. Kwota ta realnie tylko raz pomniejsza podatek do zapłaty, o czym więcej w artykule: Co miesiąc zaliczka podatkowa jest pomniejszana o 3600 zł.

W systemie wfirma.pl system automatycznie odejmuje pełną kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł przy każdym generowaniu zaliczki. Zaliczkę na podatek dochodowy wylicza się w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Szczegóły wyliczenia zaliczki można skontrolować, klikając w pole Zobacz szczegóły wyliczenia.

Kwota zmniejszająca podatek w wyliczeniu zaliczki

Kwota zmniejszająca podatek odliczana jest wyłącznie od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (zasady ogólne).

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska