0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwota zmniejszająca podatek - działalność i etat

Wielkość tekstu:

Rozpoczęłam działalność, ale jestem również zatrudniona na umowę o pracę. Jak powinna zostać rozliczona kwota zmniejszająca podatek 3600 zł, jeśli pracodawca dotychczas ją odliczał? 

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie zatrudnienia na etacie należy ten fakt zgłosić pracodawcy poprzez wycofanie oświadczenia PIT-2, by nie odliczał kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ odliczana byłaby podwójnie. Prawo do skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek przysługuje każdemu podatnikowi jedynie raz, niezależnie od liczby źródeł dochodu.

Pierwszeństwo w odliczaniu kwoty zmniejszającej podatek zawsze ma działalność gospodarcza, bowiem na mocy art. 44 ust. 3 ustawy o PIT obowiązkowe jest wpłacanie zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy. Różnica w związku z tym, że przy etacie dotychczas również odliczano część kwoty zmniejszającej podatek, zostanie rozliczona w rozliczeniu rocznym.

Zaliczka na podatek dochodowy w ciągu roku liczona jest narastająco, czyli od dochodu osiągniętego od początku roku lub od rozpoczęcia działalności, jeśli zdarzenie to nastąpiło w trakcie roku. Kwota zmniejszająca podatek nie jest wyliczana i odejmowana osobno za każdy miesiąc (jak przy etacie), ale odejmowana w całości od podatku od początku roku.

Oznacza to, że kwota zmniejszająca podatek w działalności gospodarczej odliczana jest w związku z wejściem Polskiego Ładu 2.0. w pełnej wysokości 3600 zł (w roku 2021 była to kwota 525,12 zł, do zaliczki za maj lub odpowiednio I kwartał obowiązywała kwota 5100 zł (Polski Ład 1.0.)) co miesiąc lub co kwartał, w zależności od tego, jaką formę wpłacania zaliczki zadeklarował przedsiębiorca. Kwota ta realnie tylko raz pomniejsza podatek do zapłaty, o czym więcej w artykule: Co miesiąc zaliczka podatkowa jest pomniejszana o 3600 zł.

W systemie wfirma.pl system automatycznie odejmuje pełną kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł przy każdym generowaniu zaliczki. Zaliczkę na podatek dochodowy wylicza się w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Szczegóły wyliczenia zaliczki można skontrolować, klikając w pole Zobacz szczegóły wyliczenia.

Kwota zmniejszająca podatek w wyliczeniu zaliczki

Kwota zmniejszająca podatek odliczana jest wyłącznie od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (zasady ogólne).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów