Najczęstsze problemy z drukarką fiskalną i sposoby ich rozwiązania

Co zrobić kiedy drukarka fiskalna zgłasza błędy? 

Ostatnimi czasy coraz więcej użytkowników, korzystających z wydruków paragonów fiskalnych za pomocą drukarek, zgłasza problemy z integracją.

Drukarki fiskalne są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany, dokonywane po stronie przeglądarek (nowe wersje, wtyczki, dodatki).

Poniżej przedstawiamy listę najczęstszych problemów, jakie się pojawiają i sposoby ich rozwiązania.

 

1. Podczas próby drukowania paragonu  pojawia się komunikat "wystąpił błąd podczas drukowania paragonu fiskalnego"

Rozwiązanie: Należy jeszcze raz dokonać konfiguracji zgodnie z pomocą (drukarka fiskalna), sprawdzając test połączenia z drukarką (sygnał dźwiękowy) i wydruk paragonu testowego. Po przeprowadzeniu konfiguracji zaleca się reset komputera.

2. W programie fiskalizator nie ma modelu Novitus deon E

Rozwiązanie: należy wybrać Delio z kopią elektroniczną.

3. Podczas konfiguracji pojawia się kod błędu 842

Rozwiązanie: Jest to komunikat, informujący o  problemie z otwarciem portu COM. 

Należy upewnić się, że wybrany został poprawny model lub wybrać inny port (z listy rozwijanej). Jeśli model drukarki i port jest poprawne, a problem nadal występuje:  należy pobrać sterowniki do drukarki ze strony: novitus.

Po ich instalacji należy uruchamiać program fiskalizator (uprzednio zainstalowany) z uprawnieniami Administratora (prawy przycisk myszki » Uruchom jako Administrator).

problemy z drukarką

4. Pojawia się błąd interfejsu $20

Rozwiązanie: W ustawieniach programu fiskalizator w menu Zaawansowane opcje drukarki należy zmienić separator dziesiętny na kropkę.

problemy z drukarką

5. Podczas instalacji programu Fiskalizator pojawia się komunikat “Błąd 5: Odmowa dostępu”

Rozwiązanie: Jeśli wystąpi problem przy otwieraniu pliku instalacyjnego, należy tymczasowo wyłączyć (lub odinstalować) oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na komputerze i ponownie kliknąć na plik instalacyjny.

6. Jak zintegrować system wFirma  z drukarką fiskalną Elzab D10 (z modułem WiFi)

Rozwiązanie: Integracja opisana jest w artykule: Integracja z drukarką fiskalną D10

7. Inne problemy

Rozwiązanie: W przypadku innych pytań prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym.