Najczęstsze problemy z drukarką fiskalną i sposoby ich rozwiązania

Co zrobić kiedy występują problemy z drukarką fiskalna? 

Ostatnimi czasy coraz więcej użytkowników, korzystających z wydruków paragonów fiskalnych za pomocą drukarek, zgłasza problemy z drukarką.

Drukarki fiskalne są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany, dokonywane po stronie przeglądarek (nowe wersje, wtyczki, dodatki).

Poniżej przedstawiamy listę najczęstszych problemów, jakie się pojawiają i sposoby ich rozwiązania.

1. Podczas próby drukowania paragonu  pojawia się komunikat "Wystąpił błąd podczas drukowania paragonu fiskalnego"

Rozwiązanie: Należy jeszcze raz dokonać konfiguracji zgodnie z pomocą (drukarka fiskalna), sprawdzając test połączenia z drukarką (sygnał dźwiękowy) i wydruk paragonu testowego. Po przeprowadzeniu konfiguracji zaleca się reset komputera.

2. Podczas konfiguracji pojawia się kod błędu 842

Rozwiązanie: Jest to komunikat, informujący o  problemie z otwarciem portu COM. 

Należy upewnić się, że wybrany został poprawny model lub wybrać inny port (z listy rozwijanej). Jeśli model drukarki i port jest poprawne, a problem nadal występuje:  należy pobrać sterowniki do drukarki ze strony: novitus.

Po ich instalacji należy uruchamiać program IAI Printer (uprzednio zainstalowany) z uprawnieniami Administratora (prawy przycisk myszki » Uruchom jako Administrator).

Dodatkowo zalecamy restart urządzenia, po dokonanych zmianach.

problemy z drukarką - kod błędu 842

3. Podczas instalacji programu IAI Printer pojawia się komunikat “Błąd 5: Odmowa dostępu”

Rozwiązanie: Jeśli wystąpi problem przy otwieraniu pliku instalacyjnego, należy tymczasowo wyłączyć (lub odinstalować) oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na komputerze i ponownie kliknąć na plik instalacyjny.

4. Jak zintegrować system wFirma  z drukarką fiskalną Elzab D10 (z modułem WiFi)?

Rozwiązanie: Integracja opisana jest w artykule: Drukarka fiskalna D10 - integracja z systemem wfirma

5. Podczas wydruku paragonów pojawia się błąd "Błędne parametry wywołania (103)"

Rozwiązanie: Najczęstsze problemy z drukarką wynikają z posiadania nieprawidłowego klucza uwierzytelniającego zapisanego po stronie wFirma. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy klucz uwierzytelniający jest taki sam po stronie programu IAI Printer (IAI Printer » APLIKACJE » PARAMETRY POŁĄCZENIA) i naszego systemu (USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » zakładka DRUKARKI FISKALNE). 

Jeżeli klucz uwierzytelniający jest prawidłowy, to należy dokonać ponownej konfiguracji drukarki fiskalnej zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule pomocy: Drukarka fiskalna w systemie wfirma.pl - konfiguracja.

W przypadku jeśli powyższe działania nie przyniosą rezultatu należy zmienić port nasłuchu zarówno po stronie IAI Printer (IAI Printer » APLIKACJA » PARAMETRY POŁĄCZENIA) jak i po stronie systemu wFirma (START » USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE).

6. Podczas próby wydruku paragonu pojawi się komunikat "Błąd połączenia z drukarką", a paragon testowy drukuje się

Rozwiązanie: Aby wyeliminować problem z drukarką należy w pierwszej kolejności wygenerować lub skopiować klucz uwierzytelniający znajdujący się w aplikacji IAI Printer, a w kolejnym kroku należy wkleić go do danych drukarki zapisanych po stronie wFirma.

Klucz uwierzytelniający można odnaleźć przechodząc w aplikacji IAI Printer do zakładki APLIKACJA » PARAMETRY POŁĄCZENIA » KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY. Po skopiowaniu klucza należy przejść do konta w wFirma i przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI WYMAGAJĄCE IAI PRINTER. Następnie zaznaczyć na liście drukarkę i z menu nad tabelą wybrać opcję MODYFIKUJ. W polu KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY należy wkleić wcześniej skopiowany klucz i zatwierdzić zmiany wybierając przycisk ZAPISZ

7. Na paragonie nie drukuje się NIP nabywcy

Jeżeli użytkownik posiada drukarkę fiskalną zintegrowaną z systemem dzięki licencji IAI-Printer, wówczas funkcję wystawiania paragonów z numerem NIP nabywcy należy włączyć w ustawieniach drukarki przez USTAWIENIA » DRUKARKI FISKALNE » USTAWIENIA DRUKARKI » USTAWIENIA WYDRUKÓW FISKALNYCH, gdzie należy zaznaczyć opcję NIP NABYWCY oraz zapisać ustawienia.

Problemy z drukarką - NIP na paragonie

Szczegóły wystawania paragonów z NIP na paragonie wyjaśnia artykuł: NIP na paragonie - jak umieścić?

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania IAI Printer, która umożliwia drukowanie faktur oraz NIP na paragonach. W celu aktualizacji należy odinstalować poprzednią wersję oprogramowania, a następnie pobrać aktualną przez zakładkę USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI PRINTER » POBIERZ PROGRAM oraz zainstalować oprogramowanie ponownie na komputerze. Po wykonaniu ponownej konfiguracji aplikacji należy pamiętać o uaktualnieniu danych po stronie konta wFirmy w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI WYMAGAJĄCE IAI PRINTER, gdzie należy zaznaczyć drukarkę i wybrać opcję MODYFIKUJ. Następnie zaktualizować pole KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY.

Niektóre modele drukarek fiskalnych z powodów technicznych nie umożliwiają drukowania NIP nabywcy na paragonie. Informacji na ten temat należy szukać na stronach oraz pomocy technicznej producentów wybranych modeli drukarek.

8. Inne problemy

Rozwiązanie: W przypadku, gdy wystąpią inne problemy z drukarką prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym.