0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej

Wielkość tekstu:

Jeżeli przedsiębiorca (lub przedsiębiorca za osobę współpracującą) terminowo opłaca składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nieprzerwanie przez okres ponad 90 dni, wówczas w przypadku choroby ma prawo do zasiłku chorobowego. Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy i osoby współpracującej w tym celu należy przekazać wraz z odpowiednimi dokumentami do ZUSu.

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy i osoby współpracującej - zgłoszenie w ZUS

Jeżeli wystawiono elektroniczne zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy lub osoby współpracującej (e-ZLA), wówczas w celu wypłaty zasiłku chorobowego należy dostarczyć do oddziału ZUS druk Z-3b. Zaświadczenie ZUS Z-3b dostępne jest w zakładce START » ZUS » DRUKI Z-3B i Z-15A/B » DODAJ ZUS Z-3B. 

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy ZUS Z-3b

Jeżeli występuje opieka nad chorym dzieckiem/członkiem rodziny wówczas oprócz Z-3B do ZUSu należy przekazać Z-15A LUB  Z-15B. 

Wygenerowane w systemie formularze można wyeksportować do PUE ZUS START » ZUS » DRUKI Z-3B i Z-15A/B, gdzie wystarczy zaznaczyć utworzony formularz i wybrać z paska opcji EKSPORTUJ FORMULARZE ZUS. O czym więcej można przeczytać: Eksport zaświadczeń Z-3, Z-3a i Z-3b i ich wysyłka z PUE

Obniżenie składek za czas choroby

Co do zasady do chwili wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej prawo do zasiłku chorobowego lub wypłaty tego zasiłku, przedsiębiorca opłaca składki ZUS tak, jakby nie posiadał prawa do zasiłku, czyli opłacając składki w pełnej wysokości od pełnej podstawy wymiaru.

Jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane od najniższej podstawy wymiaru (standardowa podstawa wymiaru w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE) zalecane jest aby je pomniejszyć za okres choroby dopiero w momencie, gdy ZUS wyda decyzję o przyznaniu zasiłku za okres choroby - dokona wypłaty.

Nie ma przepisu mówiącego wprost o tym, kiedy można obniżyć składki za czas choroby. Wynika to jednak z praktyki. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zmniejszenie składek dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu zasiłku. ZUS często traktuje obniżenie składek przed przyznaniem prawa do świadczenia jako niedopłatę i dopiero po uiszczeniu składek w pełnej miesięcznej kwocie wypłaca zasiłek. Oczywiście takie postępowanie zależy od danego oddziału, dlatego warto samodzielnie skontaktować się z ZUS w tym zakresie.

Co istotne, jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane od indywidualnej podstawy wymiaru składek, wówczas korygując deklarację rozliczeniową nie można dokonać ich proporcjonalnego pomniejszenia za okres choroby.

Wprowadzenie zwolnienia chorobowego oraz korekta deklaracji ZUS DRA za okres choroby przedsiębiorcy po wydaniu decyzji ZUS

W chwili wypłaty zasiłku chorobowego, należy skorygować deklarację ZUS DRA za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy. Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy i osoby współpracującej można wprowadzić w zakładce START » ZUS. W części ZASIŁKI PRZEDSIĘBIORCY należy wybrać opcję DODAJ ZASIŁEK.

W oknie dodawania zasiłku należy wybrać osobę, która przebywała na zwolnieniu chorobowym oraz rodzaj zasiłku. W rubrykach Początek i Koniec należy wprowadzić okres zwolnienia chorobowego przedsiębiorcy i osoby współpracującej.

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy - wprowadzanie zasiłku

Po wprowadzeniu zasiłku należy wygenerować kolejną deklarację rozliczeniową (START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ) za okres, w którym wystąpiła choroba. Jeżeli deklaracja została dodana przed wprowadzenie zasiłku i jej nie wysyłano można ją zmodyfikować (zaznaczenie deklaracji i wybór opcji MODYFIKUJ » ZAPISZ).

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy - deklaracja DRA

W ten sposób powstanie korekta deklaracji ZUS DRA z pomniejszonymi proporcjonalnie składkami na ubezpieczenie społeczne za okres choroby. Taką deklarację należy przekazać do ZUS. Korzystając z serwisu wFirma.pl przedsiębiorcy mają możliwość wysyłania poprzez system deklaracji do ZUS w wersji elektronicznej. O czym więcej można przeczytać w artykule pomocy: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna i należy ją opłacić w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy przedsiębiorca rozlicza składki za innych ubezpieczonych (pracowników, osoby współpracujące) system wygeneruje dodatkowy raport ZUS RSA, na którym zostanie wykazany okres niezdolności do pracy oraz rodzaj zasiłku.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS i zasiłku chorobowego przedsiębiorcy

O nadpłacone składki można pomniejszyć wpłaty na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za przyszłe okresy. Istnieją dwie metody rozliczenia nadpłaty:

  • zwrot na rachunek bankowy przedsiębiorcy - wówczas jeżeli składki ZUS

    • odliczane są od dochodu ich zwrot należy ująć dopiero przy sporządzaniu zeznania rocznego (jako inne źródła) za rok, w którym otrzymano zwrot,
    • zaliczone do kosztów uzyskania przychodu to ich zwrot powinien stanowić dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej. Wówczas księguje się go jako przychód w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW). w dacie otrzymania przelewu z ZUS.

Nadpłata - jest to nadwyżka zapłaconych składek społecznych (składki zdrowotne są niepodzielne i nie podlegają zwrotowi) za okres choroby przedsiębiorcy a przed wydaniem decyzji ZUS. Zasiłek chorobowy - to świadczenie ZUS należne za okres niezdolności przedsiębiorcy do pracy

Przychód z tytułu otrzymania zasiłku chorobowego

Przedsiębiorca nie wprowadza kwoty otrzymanego zasiłku chorobowego do systemu. Świadczenie to natomiast się w zeznaniu rocznym na podstawie otrzymanego z ZUS PIT-11A/PIT-40A. W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych wg skali podatkowej przychód ten rozlicza się w PIT-36, a u pozostałych przedsiębiorców odrębnie poza złożonymi deklaracji z działalności również na deklaracji PIT-37.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów