0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kilometrówka dla celów VAT w systemie wFirma

Wielkość tekstu:

W systemie może zostać prowadzona kilometrówka dla celów VAT, aby możliwe było odliczanie 100% podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją pojazdu oraz w sytuacji gdy przedsiębiorca chce skorzystać z prawa do ujęcia 100% wartości (netto w przypadku czynnych podatników VAT i brutto w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT) wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem pojazdu w działalności gospodarczej.

Więcej informacji na temat kilometrówki dla celów VAT znajduje się w artykule: Samochód w firmie rozliczenie w świetle ustawy o VAT 

Klient możne sam dodawać stany licznika niezależnie od statusu księgowego.

Kilometrówka dla celów VAT - uzupełnienie stanu licznika

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie pojazdu dla którego ma zostać prowadzona kilometrówka dla celów VAT do systemu, o czym więcej w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu

W celu wprowadzenia stanów licznika należy przejść do zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » STANY LICZNIKÓW » DODAJ STAN LICZNIKA.

Kilometrówka dla celów VAT - uzupełnienie stanu licznika

W oknie, które się wyświetli należy:

  • wybrać odpowiedni rodzaj zdarzenia pośród kilku schematów:
    • Koniec okresu rozliczeniowego VAT
    • Początek wykorzystywania pojazdu tylko do działalności,
    • Koniec wykorzystywania pojazdu tylko do działalności
  • wybrać pojazd z dostępnej listy,
  • uzupełnić datę pomiaru oraz 
  • stan licznika.

Wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu należy wprowadzić w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP PALIWA DO POJAZDU / INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU (np. myjnia, zakup akcesoriów, opłata za autostradę itp.). Przy księgowaniu tych wydatków niezbędny jest wybór z listy pojazdu, którego dotyczy dany wydatek.
Równolegle do wpisywania wydatków należy wpisywać trasy przejechane w danym dniu do celów firmowych z ilością kilometrów w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » DODAJ WPIS. 

Kilometrówka dla celów VAT - dodawanie wpisu

Na koniec miesiąca należy dodać kończący stan licznika. W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KILOMETRÓWKA » STANY LICZNIKÓW » DODAJ STAN LICZNIKA i jako ZDARZENIE wybrać opcję Koniec miesiąca.

W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem licznika na koniec okresu a dystansem wyliczonym na podstawie przejazdów z kilometrówki, system wyświetli komunikat informujący o zaistniałej niezgodności.

Kilometrówka dla celów VAT - stan licznika na koniec miesiąca

Drukowanie Kilometrówki dla celów VAT

Kilometrówkę dla celów VAT na koniec miesiąca można wydrukować z zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » DRUKUJ » EWIDENCJĘ (VAT).

Kilometrówka dla celów VAT - generowanie ewidencji

Aby możliwe było odliczenie 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem, oprócz prowadzenia kilometrówki dla celów VAT, należy zgłosić pojazd do właściwego urzędu skarbowego oraz sporządzić regulamin użytkowania pojazdu. Więcej na ten temat w artykule: Deklaracja VAT 26 - zgłoszenie pojazdu do urzędu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów