Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Podatnicy w niektórych sytuacjach zobowiązani są do zwrotu ulgi przysługującej przy zakupie kasy fiskalnej. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Gdy dojdzie do konieczności zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej, kwotę tę należy wykazać w odpowiedniej pozycji deklaracji VAT. Aby kwota zwracanej ulgi pojawiła się w deklaracji, należy ją wprowadzić do systemu poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko ZWROT ULGI NA ZAKUP KASY FISKALNEJ i wprowadzić wartość podlegającą zwrotowi.

Po zapisaniu kwota zostanie wykazana w odpowiedniej pozycji deklaracji VAT, za miesiąc, w którym dokonano wpisu.