0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej a JPK V7

Wielkość tekstu:

W niektórych sytuacjach podatnicy zobligowani są do dokonania zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej. Aby zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej został wykazany w odpowiedniej pozycji JPK V7, trzeba dokonać bezpośrednich wpisów w rejestrze sprzedaży VAT w systemie.

Jak wprowadzić zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej?

W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. Aby system automatycznie ujął zwrot w JPK V7 za miesiąc, w którym dokonano wpisu. Oznaczamy opcję BRAK KONTRAHENTA i następnie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej. W oknie, które się pojawi należy wprowadzić wartość podatku należnego podlegającego zwrotowi.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - dodaj wpis

Po zapisaniu, zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej zostanie wykazany w JPK V7 za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym dokonano wpisu.

Warunki powodujące zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu odliczonej ulgi na zakup kasy fiskalnej, jeśli:

  • w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub
  • nie poddadzą kas rejestrujących w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis,
  • a także w innych przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 2, np. naruszenie kwoty odliczonej ulgi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów