Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Podatnicy w niektórych sytuacjach zobowiązani są do zwrotu ulgi przysługującej przy zakupie kasy fiskalnej. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej należy wykazać w strukturze JPK_V7M / JPK_V7K.

Aby kwota zwracanej ulgi pojawiła się w strukturze JPK_V7,należy ją wprowadzić do systemu poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, a następnie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję ZWROT ULGI NA ZAKUP KASY FISKALNEJ i w polu PODATEK NALEŻNY wprowadzić wartość podlegającą zwrotowi.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - wpis do rejestru VAT

Po zapisaniu kwota zostanie wykazana w pozycji 34 pliku JPK_V7M / JPK_V7K za miesiąc lub kwartał, w którym dokonano wpisu.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - jpk v7

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn