Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Podatnicy w niektórych sytuacjach zobowiązani są do zwrotu ulgi przysługującej przy zakupie kasy fiskalnej. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej należy wykazać w deklaracji VAT-7/7K.

Aby kwota zwracanej ulgi pojawiła się w deklaracji VAT należy ją wprowadzić do systemu poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko ZWROT ULGI NA ZAKUP KASY FISKALNEJ i wprowadzić wartość podlegającą zwrotowi. Przy polu do uzupełnienia danych nabywcy należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - wpis do rejestru VAT

Po zapisaniu kwota zostanie wykazana w pozycji 17. deklaracji VAT-7/7K, za miesiąc lub kwartał, w którym dokonano wpisu.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - deklaracja VAT