Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Podatnicy w niektórych sytuacjach zobowiązani są do zwrotu ulgi przysługującej przy zakupie kasy fiskalnej. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej należy wykazać w strukturze JPK_V7M / JPK_V7K.

Aby kwota zwracanej ulgi pojawiła się w strukturze JPK_V7,należy ją wprowadzić do systemu poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, a następnie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję ZWROT ULGI NA ZAKUP KASY FISKALNEJ i w polu PODATEK NALEŻNY wprowadzić wartość podlegającą zwrotowi.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - wpis do rejestru VAT

Po zapisaniu kwota zostanie wykazana w pozycji 34 pliku JPK_V7M / JPK_V7K za miesiąc lub kwartał, w którym dokonano wpisu.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - jpk v7

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz