Paragon fiskalny - jak wystawić?

Warunki do wystawienia paragonu fiskalnego

Aby móc wystawiać oraz drukować paragony fiskalne w systemie wFirma.pl, należy posiadać:

  • ważną licencję programu IAI Printer,

  • odpowiedni model drukarki fiskalnej obsługiwanej w systemie wFirma.

Dostępne drukarki fiskalne to: 

  • Novitus: Wiking 1.0, Wiking 2.0, Wiking 3.0, Vega Mobil, Vento 1.0, Vento 1.11, Vento 1.12, Vivo 1.10, Vivo 1.11, Quatro, Delio (bez kopii elektronicznej), Delio (z kopią elektroniczną), Deon 
  • Innova: Profit 
  • Posnet: Thermal, Thermal (stara homologacja), Temo (system 32-bitowy) 
  • Torell: Duo Pro

Wyjątkiem w powyższym zakresie jest drukarka D10 firmy Elzab oraz drukarki fiskalne online, które nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania IAI Printer.

System wFirma można zintegrować również z drukarkami fiskalnymi online, o czym więcej w artykule: Drukarki fiskalne online - integracja z systemem.

Jak wystawić paragon fiskalny w systemie wFirma.pl

Jeżeli chcemy, by wystawione paragony fiskalne były ewidencjonowane w KPiR (lub ewidencji przychodów) oraz rejestrze sprzedaży VAT, przed wystawieniem pierwszego paragonu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE i zaznaczyć okienko KSIĘGUJ PARAGONY.

Paragon fiskalny - ustawienia

W innym przypadku paragony nie zostaną zaksięgowane.

W celu wystawienia paragonu fiskalnego należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić wymagane dane, a następnie wybrać ZAPISZ.

Paragon fiskalny - jak wystawić

Jeżeli opcja księgowania paragonów omyłkowo została włączona lub wyłączona, istnieje możliwość zbiorczego zaksięgowania lub wyksięgowania paragonów w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ - należy zaznaczyć wybrane lub wszystkie paragony i z menu wybrać opcję ROZLICZ » KSIĘGUJ PARAGON, jeśli chcemy ująć paragony w rozliczeniach lub WYKSIĘGUJ PARAGON, jeśli chcemy paragony usunąć z ewidencji.

Paragon fiskalny w systemie wfirma- księgowanie

W przypadku niezaznaczenia opcji księgowania paragonów, sprzedaż zewidencjonowaną na drukarce fiskalnej należy wprowadzić na podstawie łącznego raportu okresowego.

Jeżeli w systemie wystawiane są faktury do zaksięgowanego paragonu należy pamiętać o konieczności pomniejszenia przychodu o te faktury. Sposób postępowania został wyjaśniony w artykule: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić? 

W przypadku wystawienia faktury do paragonu w systemie przy numerze danego paragonu pojawi się dodatkowa ikona Paragon fiskalny - jak wygląda ikona faktury do paragonu informująca o wystawionej na jego podstawie fakturze wraz z jej numerem.

Paragon fiskalny - faktura do paragonu

Jak dodać NIP nabywcy na paragonie fiskalnym?

System wfirma.pl umożliwia drukowanie NIP na paragonie. W przypadku, gdy do wystawianego paragonu fiskalnego zostanie przypisany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP to na wydrukowanym paragonie fiskalnym będzie umieszczony wskazany NIP kontrahenta. 

Nie każda drukarka fiskalna posiada funkcję drukowania numeru NIP na paragonie fiskalnym. Niektóre drukarki fiskalne w celu włączenia tej funkcji wymagają aktualizacji oprogramowania, co jest koniecznie również korzystając z oprogramowania IAI Printer. Sposób postępowania w przypadku, gdy drukarka fiskalna nie posiada funkcji drukowania NIP na paragonie opisuje artykuł poradnika: Paragon z NIP-em umożliwi pozyskanie faktury w 2020 roku

Aby NIP nabywcy pojawił się na wystawianym paragonie fiskalnym należy podczas jego wystawiania przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY, w danych nabywcy odznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA oraz uzupełnić dane nabywcy wraz z numerem NIP.

Paragon fiskalny - NIP na paragonie

Od 1 stycznia 2020 sprzedawca, który wystawi fakturę na rzecz firmy do paragonu bez numeru NIP nabywcy narażony jest na sankcje w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Więcej informacji na temat w artykule: NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu – warto wiedzieć!

Wystawianie paragonu fiskalnego do oferty lub faktury pro forma

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wystawienia paragonu bezpośrednio do wystawionej oferty lub faktury pro forma. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY i zaznaczyć odpowiednią ofertę lub pro formę. Następnie z górnego menu należy wybrać opcję WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

Paragon fiskalny - do pro formy i oferty

Wydruk paragonu na drukarce fiskalnej

Aby wydrukować paragon za pomocą drukarki fiskalnej, należy go odnaleźć w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć oraz z górnego panelu funkcji wybrać DRUKUJ » DRUKUJ NA DRUKARCE FISKALNEJ.

Paragon fiskalny - wydruk z systemu