Paragon fiskalny - jak wystawić?

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, zobowiązani są do zewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak wystawić i rozliczyć paragon fiskalny w systemie wFirma.pl?

Warunki do wystawienia paragonu fiskalnego

Aby móc wystawiać oraz drukować paragony fiskalne w systemie wFirma.pl, należy posiadać:

 • ważną licencję programu IdoSell Printer,
 • odpowiedni model drukarki fiskalnej obsługiwanej w systemie wFirma.

Dostępne drukarki fiskalne to: 

 • Drukarki fiskalne:

  • Novitus: Wiking 1.0, Wiking 2.0, Wiking 3.0, Vega Mobil, Vento 1.0, Vento 1.11, Vento 1.12, Vivo 1.10, Vivo 1.11, Quatro, Delio (bez kopii elektronicznej), Delio (z kopią elektroniczną), Deon;

  • Innova: Profit;

  • Posnet: Thermal, Thermal (stara homologacja), Temo (system 32-bitowy);

  • Torell: Duo Pro;

 • Drukarki fiskalne online (można dodać link do artykułu o drukarkach online): 

  • Novitus: DEON ONLINE, BONO ONLINE, HD ONLINE

  • Posnet: Trio ONLINE, Temo ONLINE, Thermal ONLINE

  • Elzab: Mera ONLINE, Cube ONLINE, Zeta ONLINE

Wyjątkiem w powyższym zakresie jest drukarka D10 firmy Elzab, która nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania IdoSell Printer.

Jak wystawić paragon fiskalny w systemie wFirma.pl 

W celu wystawienia paragonu fiskalnego należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić wymagane dane, a następnie wybrać ZAPISZ.

paragon fiskalny - sposób wystawienia w systemie wFirma.pl

Od października 2020 roku paragony fiskalne nie są księgowane w ewidencjach ze względu na wejście w życie nowego pliku JPK V7, w którym sprzedaż paragonowa powinna być wykazywana zbiorczo na podstawie raportu okresowego z kasy i oznaczana symbolem RO
W przypadku wystawienia faktury do paragonu w systemie faktura ta zostanie ujęta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z oznaczeniem FP i nie będzie księgowana w rejestrze VAT sprzedaży i KPiR (Ewidencji Przychodów dla ryczałtu) o czym więcej w artykule: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Jak dodać NIP nabywcy na paragonie fiskalnym?

System wfirma.pl umożliwia drukowanie NIP na paragonie. W przypadku, gdy do wystawianego paragonu fiskalnego zostanie przypisany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP to na wydrukowanym paragonie fiskalnym będzie umieszczony wskazany NIP kontrahenta.

Nie każda drukarka fiskalna posiada funkcję drukowania numeru NIP na paragonie fiskalnym. Niektóre drukarki fiskalne w celu włączenia tej funkcji wymagają aktualizacji oprogramowania, co jest koniecznie również korzystając z oprogramowania IdoSell Printer. Sposób postępowania w przypadku, gdy drukarka fiskalna nie posiada funkcji drukowania NIP na paragonie opisuje artykuł poradnika: Paragon z NIP-em umożliwi pozyskanie faktury w 2020 roku.
Aby NIP nabywcy pojawił się na wystawianym paragonie fiskalnym należy podczas jego wystawiania przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY, w danych nabywcy odznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA oraz uzupełnić dane nabywcy wraz z numerem NIP.

Paragon fiskalny - jak wystawić

Od 1 stycznia 2020 sprzedawca, który wystawi fakturę na rzecz firmy do paragonu bez numeru NIP nabywcy narażony jest na sankcje w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Więcej informacji na temat w artykule: NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu – warto wiedzieć!

Wystawianie paragonu fiskalnego do oferty lub faktury pro forma

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wystawienia paragonu bezpośrednio do wystawionej oferty lub faktury pro forma. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY i zaznaczyć odpowiednią ofertę lub pro formę. Następnie z górnego menu należy wybrać opcję WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

Paragon fiskalny - do pro formy i oferty

Wydruk paragonu na drukarce fiskalnej

Aby wydrukować paragon za pomocą drukarki fiskalnej, należy go odnaleźć w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć oraz z górnego panelu funkcji wybrać DRUKUJ » DRUKUJ NA DRUKARCE FISKALNEJ.

Paragon fiskalny - wydruk z systemu

Najczęściej zadawane pytania
 • Czy paragon fiskalny jest księgowany?
  Nie. Księgowanie przychodów z paragonów z kasy fiskalnej ujmowane jest na podstawie tzw. łącznego raportu okresowego drukowanego na koniec miesiąca z drukarki lub kasy fiskalnej.

  Zobacz: Jak zaksięgować raport z kasy fiskalnej? Jak zaksięgować raport z kasy fiskalnej?
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska