Paragon fiskalny - jak wystawić

Warunki do wystawienia paragonu fiskalnego

Aby móc wystawiać oraz drukować paragony fiskalne w systemie wFirma.pl, należy posiadać:

  • ważną licencję programu Fiskalizator,
  • odpowiedni model drukarki fiskalnej obsługiwanej w systemie wFirma.

Dostępne drukarki fiskalne to: 

  • Novitus: Wiking 1.0, Wiking 2.0, Wiking 3.0, Vega Mobil, Vento 1.0, Vento 1.11, Vento 1.12, Vivo 1.10, Vivo 1.11, Quatro, Delio (bez kopii elektronicznej), Delio (z kopią elektroniczną), Deon 
  • Innova: Profit 
  • Posnet: Thermal, Thermal (stara homologacja), Temo (system 32-bitowy) 
  • Torell: Duo Pro

Wyjątkiem w powyższym zakresie jest drukarka D10 firmy Elzab, która nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania Fiskalizator.

Jak wystawić paragon fiskalny w systemie wFirma.pl

Jeżeli chcemy, by wystawione paragony fiskalne były ewidencjonowane w KPiR (lub ewidencji przychodów) oraz rejestrze sprzedaży VAT,  przed wystawieniem pierwszego paragonu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » OGÓLNE  i zaznaczyć okienko KSIĘGUJ PARAGONY

Paragon fiskalny w wFirma.pl

W innym przypadku paragony nie zostaną zaksięgowane.  

W celu wystawienia paragonu fiskalnego należy przejść do zakładki  PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW PARAGON FISKALNY. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić wymagane dane, a następnie wybrać Zapisz

Paragon fiskalny w wFirma.pl

Jeżeli opcja księgowania paragonów omyłkowo została włączona lub wyłączona,  istnieje możliwość zbiorczego zaksięgowania lub wyksięgowania paragonów w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ - należy zaznaczyć wybrane lub wszystkie paragony i z menu wybrać opcję ROZLICZ » KSIĘGUJ PARAGON, jeśli chcemy ująć paragony w rozliczeniach, lub  WYKSIĘGUJ PARAGON, jeśli chcemy paragony usunąć z ewidencji. 

Paragon fiskalny w wFirma.pl

W przypadku niezaznaczenia opcji księgowania paragonu sprzedaż zewidencjonowaną na drukarce fiskalnej należy wprowadzić na podstawie łącznego raportu okresowego.

Jeżeli w systemie wystawiane są faktury do zaksięgowanego paragonu pamiętać należy o konieczności pomniejszenia przychodu o te faktury o czym więcej w artykule Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Wystawianie paragonu fiskalnego do faktury pro forma

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wystawiania paragonu bezpośrednio do faktury pro forma. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY i zaznaczyć odpowiednią pro formę. Następnie z górnego menu wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW PARAGON FISKALNY.

Paragon fiskalny w wFirma.pl

Wystawianie paragonu fiskalnego do oferty

Wystawianie paragonu do oferty odbywa się w zakładce PRZYCHODY » OFERTY, gdzie po zaznaczeniu odpowiedniej oferty należy wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW PARAGON FISKALNY.

Paragon fiskalny w wFirma.pl

Wydruk paragonu na drukarce fiskalnej

Aby wydrukować paragon za pomocą drukarki fiskalnej, należy go odnaleźć w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć oraz z górnego panelu funkcji wybrać DRUKUJ » DRUKUJ NA DRUKARCE FISKALNEJ.

Paragon fiskalny w wFirma.pl