Najczęściej czytane

2018-02-09

Generowanie i wysyłka JPK_VAT z systemu

Od 1 stycznia 2018 r. mikro przedsiębiorcy mają obowiązek sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczącego rejestrów VAT. Czy wiesz dokonać wysyłki JPK_VAT do urzędu skarbowego, aby plik został dostarczony zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów? czytaj dalej
2018-02-09

Wysyłka JPK_VAT przy użyciu profilu zaufanego

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania JPK_VAT. Czy wiesz, jak powinna być przeprowadzona wysyłka JPK_VAT do urzędu skarbowego, aby plik został dostarczony zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów? Sprawdź! czytaj dalej
2017-12-29

E-deklaracje

Niektóre e-deklaracje wysyłane z systemu wfirma.pl można potwierdzić kwotą przychodu uzyskanego w roku ubiegłym. Inne zaś wymagają posiadania podpisu kwalifikowanego, bądź autoryzacji za pomocą profilu zaufanego. Sprawdź, jak wysyłać e-deklaracje online! czytaj dalej
2018-02-21

Korekta JPK VAT - jak wygenerować w systemie?

W związku z nowym obowiązkiem, którym jest wysyłka JPK VAT (dla czynnych podatników VAT) może się zdarzyć, że niezbędne będzie złożenie korekty JPK. Sprawdź, jak powinna zostać wygenerowana korekta JPK VAT w systemie! czytaj dalej
2018-02-09

Podpisywanie JPK przychodem czyli wysyłka jpk bez podpisu elektronicznego

Ministerstwo Finansów udostępniło podpisywanie JPK przychodem. Taką możliwość będą mieli przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zobacz, jak wygląda wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego przy korzystaniu z systemu wfirma.pl. czytaj dalej
2018-01-10

Zaliczki na podatek dochodowy zapłacone po 20 stycznia

Zaliczki na podatek dochodowy rozliczane są w zeznaniu rocznym. Jednak co w przypadku zaliczek zapłaconych po 20 stycznia, które nie są uwzględniane w zeznaniu? Czy należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty? Zobacz jak ująć to w systemie wfirma! czytaj dalej
2018-01-17

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej

Jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane od najniższej podstawy wymiaru, można je pomniejszyć za okres choroby. Sprawdź, jak wprowadzić zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej! czytaj dalej
2017-12-30

Księgowanie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, mogą księgować w systemie wfirma.pl dobowe lub miesięczne raporty z kasy rejestrującej. czytaj dalej
2017-10-06

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta - jak wystawić

Wystawiając fakturę dla kontrahenta z zagranicy należy pamiętać o odpowiedniej stawce podatku VAT. Sprawdź i dowiedz się jak łatwo może być wystawiona faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta online w serwisie wfirma.pl. czytaj dalej
2018-01-18

Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA / RCA / RZA / RSA

System wfirma.pl pozwala na wygenerowanie deklaracji ZUS DRA razem z raportami ZUS RCA oraz ZUS RZA . Możliwie jest wyliczenie pełnych oraz częściowych składek społecznych. Dowiedz się więcej jak w systemie stworzyć deklaracje rozliczeniowe ZUS! czytaj dalej
2017-09-21

Ulga na zakup kasy fiskalnej - deklaracja VAT

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie przychodów za pomocą kasy fiskalnej, mogą odliczyć od podatku VAT kwotę odpowiadającą 90% wartości netto kasy, jednak nie więcej niż 700 zł. Sprawdź, jak powinna zostać wykazana ulga na zakup kasy fiskalnej! czytaj dalej
2018-02-09

Wysyłka JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek dostarczania pliku JPK_VAT do urzędu skarbowego. W jaki sposób powinna być przeprowadzona wysyłka JPK_VAT? Dowiedz się, jak wysyłać deklaracje w przypadku braku własnego podpisu elektronicznego. czytaj dalej
2018-02-09

Wysyłka JPK VAT przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Wysyłka JPK VAT jest możliwa przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego. W jaki sposób wygenerować JPK VAT zgodny z wymogami Ministerstwa Finansów i dokonać jego wysyłki przy użyciu własnego podpisu elektronicznego? Sprawdź! czytaj dalej
2017-02-20

Weryfikacja firmy

Podatnicy, którzy chcą dokonywać wysyłki deklaracji drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podpisów pracowników wfirma oraz korzystać z platformy Pasejo muszą dokonać weryfikacji firmy. Weryfikacja firmy następuje poprzez dokonanie opłaty weryfikacyjnej. czytaj dalej
2018-01-18

ZUS Z-3b - generowanie zaświadczenia w systemie

Jeśli przedsiębiorca lub osoba współpracująca podlega ubezpieczeniu chorobowemu, za czas choroby należy się im zasiłek chorobowy. W tym celu należy wysłać do ZUS-u formularz ZUS Z-3b i zwolnienie. Poznaj instrukcję wypełnienia formularza w systemie wFirma czytaj dalej
2017-11-10

Jednolity plik kontrolny dla faktur sprzedażowych JPK FA

Podatnicy VAT zobowiązani są do comiesięcznej wysyłki JPK_VAT ale również do tworzenia struktur JPK_FA - dotyczące faktur sprzedaży. Czy wiesz, jak wygenerować JPK FA? Przeczytaj nasz artykuł a dowiesz się jak łatwo się to robi w systemie wFirma.pl! czytaj dalej
2017-12-28

Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Jeżeli podatnik nie korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, sprzedaż na rzecz osób prywatnych dokumentuje paragonami fiskalnymi. Sprawdź, jak powinna zostać wystawiona faktura sprzedaży do paragonu oraz jak wykazać ją w JPK_VAT. czytaj dalej
2017-12-27

Zeznania roczne przedsiębiorcy - jak sporządzić?

Przedsiębiorcy mają obowiązek sporządzać zeznania roczne z prowadzonej działalności. System wFirma.pl pozwala wygenerowanie zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-28. Sprawdź, jak wygenerować roczne zeznanie z działalności rozliczanej w systemie! czytaj dalej
2017-10-06

Księga Przychodów i Rozchodów

System umożliwia podatnikom do tego uprawnionym prowadzenie KPiR. Czy wiesz, jak jest zbudowana Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów? Sprawdź, odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej
2018-01-10

PIT-11- generowanie deklaracji dochodów pracowników

Zatrudniając pracowników należy pamiętać o przygotowaniu deklaracji PIT-11. Pracodawca ma czas na przekazanie pracownikowi deklaracji PIT-11 do końca lutego za rok poprzedni. Przeczytaj i sprawdź jak systemu wfirma.pl można wysłać ją elektronicznie! czytaj dalej
2018-01-18

Eksport i import deklaracji ZUS z systemu

Wygenerowane w systemie wfirma.pl deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS można w łatwy sposób eksportować do Płatnika lub PUE. Z poziomu Płatnika lub PUE można dokonać wysyłki do ZUS. Sprawdź jak wykonać eksport i import deklaracji! Przeczytaj! czytaj dalej
2018-01-18

Deklaracje ZUS w wersji elektronicznej - E-ZUS

Obowiązkiem pracodawcy jest wysyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych. Deklaracje ZUS w wersji elektronicznej może wysłać za pomocą systemu wfirma.pl, korzystając z podpisu kwalifikowanego firmy. Sprawdź, ja to zrobić w programie! czytaj dalej
2017-12-27

Pierwsze kroki - rozpoczęcie działalności w wfirma.pl

Rozpoczęcie działalności wymaga złożenia wniosku CEIDG-1 przez internet, osobiście lub korzystając z możliwości założenia firmy przez telefon. Otwierając działalność przedsiębiorca przyjmuje pewne obowiązki, przy których pomocny będzie system wfirma.pl! czytaj dalej
2017-12-30

Paragon niefiskalny - jak wystawić?

Przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy fiskalnej, mogą skorzystać z funkcji wystawiania paragonów niefiskalnych w systemie. Sprawdź, jak wystawić paragon niefiskalny online. czytaj dalej
2017-06-02

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?

Czy zaliczka na usługę budowlaną z odwrotnym obciążeniem powoduje konieczność wystawienia faktury? Tak, bowiem obowiązek podatkowy, mimo braku konieczności naliczania VAT, powstał. Zobacz więc jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem! czytaj dalej
2015-05-27

Przypomnienie o braku płatności

W systemie wfirma.pl można wysyłać przypomnienia o braku płatności za fakturę droga mailową jak i SMS-em. Można zarządzać treścią wysyłanych szablonów jak i określaniem sposób ich wysyłki (ręcznie, automatycznie). czytaj dalej
2017-12-04

Jednolity plik kontrolny dla Rejestrów VAT - JPK VAT

Trwająca informatyzacja podatkowa nakłada na podatników składanie Jednolitych Plików Kontrolnych. Przedsiębiorco, czy wiesz, jak wygenerować JPK VAT? Przeczytaj nasz artykuł a dowiesz się jak tego dokonać w systemie wFirma.pl czytaj dalej
2015-05-12

Księgowanie faktury korygującej wydatek

W systemie wfirma.pl możliwe jest księgowanie faktur korygujących wydatki, które zostaną powiązane z fakturą pierwotną. czytaj dalej
2017-09-22

Zaliczka na podatek dochodowy

System wFirma.pl umożliwia wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej (zasady ogólne), podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź, jak zaliczka na podatek dochodowy wyliczana jest w systemie! czytaj dalej
2016-12-28

Rozliczanie VAT miesięczne i kwartalne

Czynni podatnicy VAT mogą składać deklaracje VAT za okresy miesięczne lub kwartalne. Przed stworzeniem pierwszej deklaracji w systemie należy wybrać odpowiedni tryb rozliczenia. Sprawdź, jak powinno przebiegać rozliczanie VAT. czytaj dalej
2015-05-19

Kilometrówka KPiR

Kilometrówkę KPiR należy prowadzić dla samochodów osobowych, niefirmowych, które są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Ewidencja przebiegu pojazdu (EPP) pozwala na ujęcie w kosztach wydatków związanych z eksploatacją takich pojazdów. czytaj dalej
2017-12-08

Jednolity Plik Kontrolny dla Ewidencji przychodów - JPK EWP

Trwająca informatyzacja podatkowa nakłada na podatników składanie Jednolitych Plików Kontrolnych. Przedsiębiorco, czy wiesz, jak wygenerować JPK EWP? Przeczytaj nasz artykuł a dowiesz się jak tego dokonać w systemie wFirma.pl czytaj dalej
2017-09-27

Faktura VAT - jak wystawić?

System wfirma.pl umożliwia wystawianie faktur sprzedaży w oparciu o aktualne przepisy ustawy o VAT. Dane kontrahentów można pobrać z bazy GUS. Zobacz, jak prawidłowo powinna zostać wystawiona faktura VAT w systemie wfirma.pl. czytaj dalej
2015-05-12

Import usług z Unii Europejskiej (Wewnątrzwspólnotowe nabycie usług)

System wfirma.pl umożliwia poprawne rozliczenie importu usług z Unii Europejskiej czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia usług oraz przygotowania deklaracji VAT-7 z uwzględnieniem transakcji zagranicznych. czytaj dalej
2015-05-12

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

System wfirma.pl umożliwia poprawne rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz przygotowania deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE. czytaj dalej
2016-12-30

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć - jak wprowadzić?

Przedsiębiorco,czy wiesz, kiedy powinna zostać złożona korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć? Sprawdź, kiedy jest to konieczne oraz jak problem ten rozwiązać w systemie wFirma.pl! Odpowiedź w artykule! czytaj dalej
2018-01-18

Praca na etacie i działalność gospodarcza

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca może jednocześnie podjąć pracę na podstawie umowy o pracę w innej firmie. Dowiedz się jak praca na etacie i działalność gospodarcza wpływa na rozliczenia z ZUS? Przeczytaj jak wpływa to na składki ZUS! czytaj dalej
2018-02-02

Scalanie JPK_VAT - wFirma integrator jpk

Prowadzisz oddzielnie fakturowanie i oddzielnie księgowość. Masz dwa odrębne systemy księgowe pamiętaj, że musisz znaleźć program do scalania plików JPK. Zobacz jak łatwo zrobić scalanie JPK_VAT w systemie wfirma.pl i połączyć pliki JPK w jeden, który nal czytaj dalej
2017-06-27

Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość wystawiania faktury korygującej. Użytkownik może wybrać czy wystawiona faktura korygująca ma wpłynąć na stan magazynu. czytaj dalej
2015-05-15

Zakup paliwa do pojazdu

Otrzymane faktury, dotyczące zakupu paliwa do samochodu, należy zaksięgować w systemie korzystając ze schematu: Zakup paliwa do pojazdu. czytaj dalej
2018-01-17

Księgowanie składek ZUS

Składki na ubezpieczenie społeczne można odliczyć od dochodu przy wyliczaniu zaliczki na podatek lub ujmować je w kosztach. Przedsiębiorca sam może wybrać, które rozwiązanie jest dla niego lepsze. Sprawdź, jak wygląda księgowanie składek ZUS w systemie! czytaj dalej
2015-05-15

Dodawanie pojazdu do systemu

W systemie wfirma.pl można dodać pojazd (firmowy lub niefirmowy) na różne sposoby w zależności od tego, w jaki sposób został pozyskany. czytaj dalej
2015-05-07

Drukarka fiskalna

System wfirma.pl jest zintegrowany z wieloma popularnymi drukarkami fiskalnymi. Po instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze, użytkownik może wystawiać paragony fiskalne wprost z systemu wfirma. czytaj dalej
2017-09-21

Faktura bez VAT (dla nievatowca) - jak wystawić

System wfirma.pl umożliwia wystawianie faktur przez podmioty zwolnione z VAT. Dane kontrahentów można pobrać z bazy GUS jak i wprowadzić ręcznie. Sprawdź, jak powinna zostać wystawiona faktura bez VAT przez podmiot zwolniony z VAT! czytaj dalej
2015-05-12

Księgowanie wydatków

Koszty działalności gospodarczej księguje się w zakładce WYDATKI, gdzie do wyboru są trzy rodzaje dokumentów: Faktura VAT, Faktura (bez VAT) oraz Dowód wewnętrzny. Wydatek można zaksięgować również na podstawie pliku. czytaj dalej
2017-12-21

Zakup środków trwałych

Kupiłeś środek trwały? System wFirma.pl umożliwia wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych jednym wpisem. Po dokonaniu wyboru metody amortyzacji odpisy zostaną naliczone automatycznie. Dowiedz się, jak właściwie zaksięgować zakup środków trwałych! czytaj dalej
2015-05-20

Usuwanie konta

Usunięcie konta z serwisu wfirma.pl możliwe jest po przejściu do zakładki USTAWIENIA. Po usunięciu konta użytkownik nieodwracalnie straci wszystkie wprowadzone do systemu dane. czytaj dalej
2015-05-19

Wniesienie prywatnego samochodu do środków trwałych firmy

Przedsiębiorca ma prawo przekazać swój prywatny samochód na cele firmowe, a następnie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej. czytaj dalej
2018-01-18

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy rozliczanie w systemie

Przedsiębiorca zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego również jest uprawniony do otrzymywania świadczeń z ZUS takich jak zasiłek macieżyński. Jak rozliczyć zasiłek macierzyński przedsiębiorcy? Przekonaj się jak zrobić to w systemie! czytaj dalej
2018-02-07

Import z innych programów

Możliwe jest dokonanie importu danych do systemu wfirma.pl z innych programów. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacji przenoszenia księgowości z innego programu i dysponowaniem dużą bazą kontrahentów i produktów. czytaj dalej
2016-12-30

Deklaracja VAT - zwrot podatku VAT w terminie 25, 60, 180 dni

Aby uzyskać zwrot podatku VAT należy odpowiednio wypełnić deklarację VAT-7 oraz wskazać termin zwrotu 25,60 lub 180 dni. Do deklaracji VAT-7 zostaną dołączone odpowiednie załączniki - VAT-ZZ lub VAT-ZT. czytaj dalej
2018-01-31

Przydatne w kontaktach z ekspertem

Podczas kontaktu z ekspertem wfirma.pl pomocne może okazać się korzystanie z funkcji print screen oraz narzędzia wycinania. Pytania dotyczące tej samej sprawy należy kontynuować w tym samym wątku. czytaj dalej
2018-01-17

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej może być przekazana w innej formie niż na formularzu ZUS IMIR. Musi jednak spełniać wymogi określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Jak sporządzić ZUS IMIR w systemie wfirma.pl? Przeczytaj! czytaj dalej
2017-12-05

API - INTERFEJS DLA PROGRAMISTÓW

Samodzielna księgowość internetowa ze wsparciem doradców księgowych, podatkowych, ekspertów prawa pracy - interfejs dla programistów czytaj dalej
2018-02-12

Bank

Serwis wfirma.pl umożliwia importowanie i rozliczanie transakcji z konta bankowego. Po załadowaniu pliku z wyciągiem bankowym system sam dopasuje wykonane operacje na koncie bankowym do dokumentów utworzonych w programie. czytaj dalej
2017-12-31

Regulamin świadczenia usług

Regulamin serwisu - wFirma.pl. Sprawdź na jakich zasadach możesz korzystać z rozwiązań na naszym serwisie. czytaj dalej
2017-12-22

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych to wykaz wszystkich wprowadzonych przez użytkownika do systemu wfirma.pl składników majątku, w tym wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Sprawdź, jakie funkcje posiada oraz w jaki sposób prowadzić ją online! czytaj dalej
2016-12-30

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych - jak wprowadzić?

Przedsiębiorco, zakupiłeś środki trwałe? Czy wiesz, kiedy powinna zostać złożona korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych? Sprawdź, kiedy jest to konieczne oraz jak problem ten rozwiązać w systemie wFirma.pl! czytaj dalej
2015-05-12

Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki

W systemie wfirma.pl można wystawić dowody wewnętrzne, które służą do dokumentowania niektórych wydatków. Muszą one wynikać z innych dokumentów np. wyciągów bankowych lub pokwitowań z poczty. czytaj dalej
2017-12-27

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA - niezbędne dane

Płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonym informację o składkach naliczonych od wynagrodzenia. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA w systemie wFirma.pl generowana jest w formie pasków płac. Sprawdź, jak wydrukować niezbędne dane? czytaj dalej
2017-10-06

Ewidencja przychodów - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

System umożliwia prowadzenia ewidencji przychodów dla osób, które wybrały formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ewidencja przychodów generowana jest według stawek ryczałtu na podstawie wprowadzonych do systemu przychodów. czytaj dalej
2017-12-30

Paragon fiskalny - jak wystawić

Użytkownik może wystawiać paragony fiskalne wprost z systemu wfirma, po instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze. System wfirma.pl jest zintegrowany z wieloma popularnymi drukarkami fiskalnymi. Zobacz, jak wystawić paragon fiskalny w wfirma.pl! czytaj dalej
2015-10-30

Integracja z drukarką fiskalną D10

System umożliwia łatwą integrację z drukarką D10 firmy Elzab z modułem do bezprzewodowej komunikacji. Z drukarki korzystać może jednocześnie kilku użytkowników. Integracji należy dokonać w zakładce USTAWIENIA czytaj dalej
2015-12-28

Metody rozliczania kosztów w KPiR

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR mogą ujmować koszty w oparciu o jedną z dwóch metod - uproszczoną (kasową) lub memoriałową. System został wyposażony w specjalną opcję RMK ułatwiającą rozliczenia kosztów pośrednich przy wyborze metody memoriałowej. czytaj dalej
2018-01-18

Świadectwo pracy pracownika w systemie wfirma.pl

W momencie rozwiązania umowy o pracę pracodawca jest zobligowany do wydania pracownikowi świadectwo pracy. Prawidłowe jego przygotowanie nieraz wydaje się uciążliwe, jednak nie z system wfirma. Sprawdź, jak przygotować świadectwo pracy w wfirma.pl? czytaj dalej
2015-05-25

Integracja ze sklepami internetowymi

System wfirma.pl umożliwia integracje z zewnętrznymi platformami sklepów internetowych. Pozwala to zautomatyzować proces wystawiania dokumentów sprzedażowych. czytaj dalej
2017-06-30

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody

Niektóre przychody mogą zostać udokumentowane dowodem wewnętrznym. Czy wiesz, jak należy wystawiać dowody wewnętrzne dokumentujące przychody w systemie wFirma.pl? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej
2017-12-28

Przedłużenie pakietu

W sytuacji, gdy pakiet utraci ważność, możliwe jest jego przedłużenie w zakładce USTAWIENIA. Do wyboru użytkownika pozostają okresy 1,3,6 lub 12 miesięcy. Dowiedz się, jak wygląda przedłużenie pakietu w systemie wfirma.pl! czytaj dalej
2018-02-07

Eksport do innych programów

System wfirma.pl umożliwia stworzenie pliku danych, który można eksportować do innych programów księgowych (Insert, Streamsoft Ala, Comarch Optima). Możliwy jest eksport faktur sprzedaży VAT, marża, korekt i zaliczek. czytaj dalej
2018-01-11

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika

Zatrudniając pracownika na umowę o pracę musimy się liczyć z koniecznością sporządzania na wniosek pracownika dokumentów, takich jak zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika. Sprawdź, jak wygenerować je w systemie wfirma.pl! czytaj dalej
2018-02-19

Tryb edycji okna dla wystawianych dokumentów

System wFirma daje możliwość zdefiniowania domyślnych ustawień (tryb edycji okna) dla niektórych pól w wystawianych dokumentach sprzedaży, a także podczas dodawania produktów oraz kontrahentów czytaj dalej
2015-05-08

Usuwanie wystawionej faktury

Wfirma.pl umożliwia usuwanie nieprawidłowo wystawionych faktur, które nie trafiły jeszcze do obiegu prawnego. czytaj dalej
2015-05-26

Wybór serii numeracji dokumentów

Użytkownik ma możliwość ustawienia własnej numeracji faktur sprzedażowych i innych dokumentów. Podczas dodawania nowej serii numeracji można opcjonalnie wprowadzić logo, które będzie umieszczane na fakturze z danej serii. czytaj dalej
2016-05-18

Integracja wFirma.pl ze sklepem internetowym Pasejo.pl

Serwis wFirma.pl zintegrowany ze sklepem internetowym Pasejo.pl umożliwia zarządzanie własną sprzedażą i automatyczny eksport produktów z magazynu do platformy sklepowej. czytaj dalej
2016-12-30

Nabywca i odbiorca na fakturze sprzedaży

W systemie przedsiębiorca ma możliwość zdefiniowania na wystawione fakturze sprzedaży danych nabywcy oraz odbiorcy faktury. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2017-12-29

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych dotyczy każdego składnika majątku, który jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Użytkownik systemu wFirma.pl ma możliwość wyboru metody amortyzacji: liniowej, degresywnej, indywidualnej i jednorazowej. czytaj dalej
2016-06-03

Potwierdzenie elektronicznej wysyłki deklaracji - UPO

UPO to urzędowe poświadczenie odbioru deklaracji wysyłanej w wersji elektronicznej. UPO można pobrać do e-deklaracji wysyłanych z systemu wfirma.pl. czytaj dalej
2016-12-30

Faktura odwrotne obciążenie w sprzedaży usług budowlanych - jak wystawić?

Przedsiębiorco, czy wiesz kiedy stosuje się odwrotne obciążenie w sprzedaży usług budowlanych oraz jakie dane powinna zawierać faktura? Sprawdź, jak wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem w sprzedażny usług budowlanych w systemie wFirma.pl czytaj dalej
2015-05-12

Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem

W systemie istnieje możliwość rozliczenia zakupu towarów objętych odwrotnym obciążeniem, gdzie nabywca jest zobowiązany do opodatkowania transakcji VAT. czytaj dalej
2015-05-15

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą

Faktury dokumentujące wydatki związane z działalnością gospodarczą należy księgować poprzez schemat Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą czytaj dalej
2017-10-06

Rejestr zakupu VAT

Rejestr zakupu VAT tworzony jest na podstawie wpisów dokonanych w wfirma.pl. Informacje zawarte w rejestrze brane są pod uwagę przy generowaniu deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE. Dostępna jest również funkcja drukowania rejestru. czytaj dalej
2018-01-11

Rozliczenie osób współpracujących w systemie

Pomoc członków rodziny przy prowadzeniu przedsiębiorstwa jestbardzo częste i system posiada funkcję rozliczenia osób współpracujących, które świadczą swoją pomoc bezumownie. Przeczytaj i sprawdź, jak proste jest rozliczenie osób współpracujących! czytaj dalej
2017-12-01

Regulamin promocji “...% taniej”

Informacje dotyczące Promocji “...% taniej” czytaj dalej
2015-05-15

Zakup samochodu osobowego

Zakup samochodu osobowego do systemu można wprowadzić na dwa sposoby, w zależności od rodzaju dokumentu zakupu. Podczas wprowadzania pojazdu do systemu należy wybrać sposób odliczenia VAT - 50% lub 100%. czytaj dalej
2017-10-03

Różnice kursowe - automatyczne księgowanie

Różnice kursowe powstają w sytuacji, gdy zarówno faktura, jak i zapłata do niej są w walucie obcej. Obecnie za pomocą systemu wfirma.pl w prosty i wygodny sposób można dokonać wyliczenia różnic kursowych. Sprawdź, czytając nasz artykuł jak tego dokonać! czytaj dalej
2017-12-28

Zmiana pakietu

Użytkownik w każdej chwili może zmienić posiadany pakiet wFirma.pl na inny poprzez zakładkę USTAWIENIA. Okres ważności zostanie automatycznie przeliczony dla celów nowego pakietu. Przeczytaj w artykuł i sprawdź, jak wygląda zmiana pakietu wFirma.pl czytaj dalej
2018-01-17

Jedno konto ZUS - indywidualny numer rachunku do wpłaty składek

Jedną z większych zmian dla przedsiębiorców w styczniu 2018 roku jest Indywidualny numer rachunku w ZUS. Informację z numerem rachunku otrzymaną od ZUS należy wprowadzić do systemu. Przeczytaj i dowiedz się gdzie wprowadzić w systemie jedno konto ZUS! czytaj dalej
2015-05-20

Remanenty

System umożliwia szybkie i sprawne wprowadzenie sporządzonych remanentów, wykazujących faktyczne ilości posiadanych przez przedsiębiorstwo towarów oraz materiałów. czytaj dalej
2015-05-25

Integracja z Allegro

System wfirma.pl zintegrowany jest z portalem Allegro.pl, co umożliwia wygodne zarządzanie sprzedażą. Sprawdź, jak łatwo przeprowadzić integrację. czytaj dalej
2015-05-21

Magazyn

Zakładka magazyn służy do monitorowania i kontrolowania stanów magazynowych. Umożliwiają to opcje wydania i przyjęcia towaru na podstawie różnych dokumentów oraz dodawanie nowych produktów. czytaj dalej