Ujemne stany magazynowe w systemie wfirma

Z dniem 02.02.2019 wyłączeniu ulega możliwość generowania ujemnych stanów magazynowych. Spowodowane jest to problemami jakie generują ujemne stany magazynowe oraz ich niezgodnością z metodologią FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło) gdzie znaczenie ma chronologiczność przyjęć i wydań towaru z uwagi na pilnowanie tzw. partii magazynowych. Przy ujemnych stanach trudne jest zachowanie spójności dokumentacji oraz pewności, że dane partie zejdą z magazynu w poprawnej kolejności.

Ujemne stany magazynowe nie są poprawne ze względu na plik JPK MAG - w pliku przesyłanym na żądanie urzędu skarbowego nie powinno widnieć wydanie towarów, których nie ma na stanie magazynowym.

Ujemne stany magazynowe - jak sobie bez nich poradzić?

W systemie umożliwiliśmy za pomocą funkcji rezerwacji problem wystawienia faktury sprzedaży bez posiadania sprzedawanego towaru na magazynie. W tym celu należy postąpić zgodnie z poniższymi wypunktowaniami:

  1. W zakładce MAGAZYN » REZERWACJE » DODAJ za pomocą tej opcji można zarezerwować dla klienta produkt nawet jeśli jest on fizycznie niedostępny na magazynie. W takim wypadku ilość dostępnych towarów w kolumnie STAN będzie wciąż wynosić 0 jednakże w kolumnie ZAREZERWOWANE pojawi się ilość zarezerwowanych sztuk dla danego towaru.

Ujemne stany magazynowe - idok zarezerwowanego produktu

  1. Na podstawie REZERWACJI można wystawić, nawet jeszcze przed przyjęciem towaru na stan magazynowy pro formę schematem:  MAGAZYN » REZERWACJE,  gdzie oznaczamy rezerwacje i korzystamy z akcji WYSTAW » FAKTURĘ PRO FORMA) - nie powoduje ona ani skutków magazynowych ani księgowych. W dalszej kolejności, już na podstawie pro formy możliwe jest wystawienie faktury / paragonu (PRZYCHODY » PRO FORMY, gdzie oznaczamy proformę i korzystamy z akcji WYSTAW » FAKTURĘ / PARAGON) wraz z możliwością zaznaczenia opcji WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY co powoduje automatyczne wystawienie WZ w zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY lub, jeżeli wciąż towaru jeszcze nie ma na magazynie, bez wywoływania skutku magazynowego (po odznaczeniu funkcji WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY). W takiej sytuacji należy, po otrzymaniu towaru, samodzielnie dodać WZ z poziomu modułu MAGAZYN » DOKUMENTY za pomocą opcji DODAJ » DODAJ DOKUMENT WZ.


ujemne stany magazynowe

  1. Z tej samej zakładki w prosty sposób można wygenerować zamówienie dla dostawcy zaznaczając wybraną rezerwację klikając WYSTAW » ZAMÓWIENIE, system automatycznie wczyta produkty oraz ilości jakie należy zamówić jednakże pozwoli dokonać zmian. W ten sposób dla jednej rezerwacji można również wygenerować zamówienie dostawy od kilku różnych dostawców wybierając w polu DOSTAWCA odpowiednie podmioty.


ujemne stany magazynowe

  1. Na podstawie zamówień do dostawców można wystawić dokument PZ lub WYDATEK. Wiedząc iż stan otrzymanego od dostawcy towaru nie zawsze zgadza się w 100% z zamówieniem w tym przypadku również pozostawiamy możliwość poprawienia ilości tak aby zgadzały się z rzeczywistością.


ujemne stany magazynowe

Oczywiście nie ma konieczności korzystania z powyższych kroków a ścieżkę postępowania można dopasować do własnych potrzeb np. z poziomu rezerwacji można również wystawić od razu fakturę sprzedaży ale bez wywoływania skutku magazynowego jeżeli towar faktycznie nie został jeszcze przyjęty na magazyn. 

Więcej informacji na temat działania rezerwacji oraz zamówień można znaleźć w artykułach: zamówienia oraz rezerwacje.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka