Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego i ZUS

Założyłem w tym miesiącu działalność gospodarczą i chcę samodzielnie prowadzić swoją księgowość. Bardzo proszę o informację jakie są comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego i ZUS?

 

Najważniejsze terminy

Przedsiębiorca powinien pamiętać o obowiązujących terminach wobec ZUS i urzędu skarbowego.

Rodzaj zobowiązania Termin

ZUS
10-ego dnia kolejnego miesiąca, w przypadku gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników
15-ego dnia kolejnego miesiąca, w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników
podatek dochodowy 20-ego dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu/ kwartale)
JPK_V7M / JPK_V7K

w przypadku rozliczeń miesięcznych - 25-ego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, 

w przypadku rozliczeń kwartalnych - 25-ego dnia miesiąca za I i II miesiąc kwartału - część ewidencyjną,

25-ego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy - część ewidencyjna za III kwartał miesiąca i deklaracyjna za cały kwartał

VAT-UE 25-ego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu - wysyłka w formie elektronicznej

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Wyliczenie i opłacenie składek ZUS

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i wybrać odpowiedni schemat składek. Szczegóły na ten temat w artykule: ZUS.

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Po opłaceniu należy użyć akcji ROZLICZ w celu dodania informacji o dokonanej płatności.

Obowiązki przedsiębiorcy - ZUS

Rozliczone składki ZUS zostaną uwzględnione podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy.

Termin wysyłki DRA i opłacenia składek:

  • do 10-ego dnia kolejnego miesiąca - w przypadku gdy przedsiębiorca nie zatrudnia  pracowników,

  • do 15-ego dnia kolejnego miesiąca - w przypadku zatrudniania pracowników.

Pierwszą deklarację DRA należy obowiązkowo złożyć w ZUS, a w przypadku kolejnych, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, możliwe jest zwolnienie z obowiązku przekazywania deklaracji. Wtedy też wystarczy generować DRA, wpłacać składki do ZUS i na tej podstawie rozliczać deklaracje w systemie. Więcej informacji na ten temat w artykule: Obowiązek składania deklaracji DRA.

Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY należy wskazać wybraną formę opodatkowania oraz częstotliwość opłacania zaliczek.

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK wybierając okres za jaki zaliczka ma zostać wygenerowana.

Obowiązki przedsiębiorcy - zaliczka

W przypadku gdy z wyliczenia wyjdzie podatek do zapłaty, należy go uiścić na odpowiednie konto urzędu skarbowego do 20-ego dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu bądź kwartale). Co ważne, w przypadku podatku dochodowego nie składa się okresowych deklaracji, wystarczy terminowo opłacać zaliczki.

Więcej informacji na temat generowania zaliczek na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl w artykule: Zaliczka na podatek dochodowy.

Przygotowywanie i wysyłka JPK_V7

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT należy zaznaczyć czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Jeżeli tak, to okienko “Płatnik VAT” powinno zostać zaznaczone. Pojawią się również dodatkowe opcje do wyboru, związane z podatkiem VAT.

Czynny podatnik VAT zobowiązany jest do comiesięcznego (i nie ma tu znaczenia czy VAT rozlicza się w formie miesięcznej czy kwartalnej) generowania i wysyłania do Ministerstwa Finansów:

  • JPK V7M - w przypadku rozliczania VAT w okresach miesięcznych, 
  • JPK V7K - w przypadku rozliczania VAT w okresach kwartalnych.

w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

W celu wygenerowania pliku JPK_V7 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7 a następnie oznaczyć miesiąc którego dotyczy.

Obowiązki przedsiębiorcy - JPK V7

W celu wysyłki JPK_V7 należy zaznaczyć wygenerowany plik i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

Przygotowanie informacji VAT-UE

W przypadku gdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),

  • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług z art. 28b (np. świadczenie usług elektronicznych na rzecz podatników z innych krajów UE),

jest zobowiązany do rejestracji jako VAT-UE na druku VAT-R oraz złożenia informacji podsumowującej VAT-UE. W takim wypadku w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko “Przedsiębiorca zarejestrowany w UE (VAT-UE)”.

W celu wygenerowania deklaracji VAT UE należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE.

Obowiązki przedsiębiorcy - informacja VAT UE

Termin składania informacji VAT-UE upływa 25-ego dnia miesiąca po danym okresie rozliczeniowym - wysyłka wyłącznie w formie elektronicznej.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 roku Informacje podsumowujące VAT UE składane są wyłącznie w okresach miesięcznych w wersji elektronicznej

Więcej informacji na temat sporządzania VAT-UE w systemie wFirma.pl w artykule: Informacja VAT-UE.

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska