0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego i ZUS

Wielkość tekstu:

Założyłem w tym miesiącu działalność gospodarczą i chcę samodzielnie prowadzić swoją księgowość. Bardzo proszę o informację jakie są comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego i ZUS?

 

Najważniejsze terminy

Przedsiębiorca powinien pamiętać o obowiązujących terminach wobec ZUS i urzędu skarbowego.

Rodzaj zobowiązaniaTermin
ZUS - wysyłka deklaracji i zapłata składek za okres do końca 2021 roku10-ego dnia kolejnego miesiąca, w przypadku gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników
15-ego dnia kolejnego miesiąca, w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników
ZUS - wysyłka deklaracji i zapłata składek za styczeń 2022 roku i później15-ego dnia kolejnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji
20-ego dnia kolejnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna - wspólnicy za siebie jak i za pracowników), wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. i prostej spółki akcyjnej
podatek dochodowy20-ego dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu/ kwartale)
JPK_V7M / JPK_V7K

w przypadku rozliczeń miesięcznych - 25-ego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, 

w przypadku rozliczeń kwartalnych - 25-ego dnia miesiąca za I i II miesiąc kwartału - część ewidencyjną,

25-ego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy - część ewidencyjna za III kwartał miesiąca i deklaracyjna za cały kwartał

VAT-UE25-ego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu - wysyłka w formie elektronicznej

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Wyliczenie i opłacenie składek ZUS

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i wybrać odpowiedni schemat składek. Szczegóły na ten temat w artykule: ZUS.

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Po opłaceniu należy użyć akcji ROZLICZ w celu dodania informacji o dokonanej płatności.

Obowiązki przedsiębiorcy - ZUS

Rozliczone składki ZUS zostaną uwzględnione podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy.

Od 2022 roku każdy płatnik składek ma obowiązek wysyłać deklarację rozliczeniową DRA do ZUS co miesiąc .Więcej informacji na ten temat w artykule: Obowiązek składania deklaracji DRA.

Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY należy wskazać wybraną formę opodatkowania oraz częstotliwość opłacania zaliczek.

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK wybierając okres za jaki zaliczka ma zostać wygenerowana.

Obowiązki przedsiębiorcy - zaliczka

W przypadku gdy z wyliczenia wyjdzie podatek do zapłaty, należy go uiścić na odpowiednie konto urzędu skarbowego do 20-ego dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu bądź kwartale). Co ważne, w przypadku podatku dochodowego nie składa się okresowych deklaracji, wystarczy terminowo opłacać zaliczki.

Więcej informacji na temat generowania zaliczek na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl w artykule: Zaliczka na podatek dochodowy.

Przygotowywanie i wysyłka JPK_V7

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT należy zaznaczyć czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Jeżeli tak, to okienko “Płatnik VAT” powinno zostać zaznaczone. Pojawią się również dodatkowe opcje do wyboru, związane z podatkiem VAT.

Czynny podatnik VAT zobowiązany jest do comiesięcznego (i nie ma tu znaczenia czy VAT rozlicza się w formie miesięcznej czy kwartalnej) generowania i wysyłania do Ministerstwa Finansów:

  • JPK V7M - w przypadku rozliczania VAT w okresach miesięcznych, 
  • JPK V7K - w przypadku rozliczania VAT w okresach kwartalnych.

w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

W celu wygenerowania pliku JPK_V7 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7 a następnie oznaczyć miesiąc którego dotyczy.

Obowiązki przedsiębiorcy - JPK V7

W celu wysyłki JPK_V7 należy zaznaczyć wygenerowany plik i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

Przygotowanie informacji VAT-UE

W przypadku gdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),

  • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług z art. 28b (np. świadczenie usług elektronicznych na rzecz podatników z innych krajów UE),

jest zobowiązany do rejestracji jako VAT-UE na druku VAT-R oraz złożenia informacji podsumowującej VAT-UE. W takim wypadku w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko “Przedsiębiorca zarejestrowany w UE (VAT-UE)”.

W celu wygenerowania deklaracji VAT UE należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE.

Obowiązki przedsiębiorcy - informacja VAT UE

Termin składania informacji VAT-UE upływa 25-ego dnia miesiąca po danym okresie rozliczeniowym - wysyłka wyłącznie w formie elektronicznej.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 roku Informacje podsumowujące VAT UE składane są wyłącznie w okresach miesięcznych w wersji elektronicznej

Więcej informacji na temat sporządzania VAT-UE w systemie wFirma.pl w artykule: Informacja VAT-UE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów