Wysyłka informacji o podatkach i ZUS w biurze rachunkowym

W celu usprawnienia pracy w biurze rachunkowym opiekun firmy lub szef biura może wysłać bezpośrednio z systemu informację mailową do klienta dotyczącą wysokości podatków i ZUS.

Zbiorcza wysyłka informacji o podatkach i ZUS

Po zalogowaniu do systemu, użytkownik przenoszony jest automatycznie na główny panel listy firm do zakładki FIRMY. Z tego poziomu możliwe jest pojedyncze lub zbiorcze wysyłanie informacji o wysokości podatków i ZUS do klientów biura. W tym celu należy zaznaczyć na liście klientów, do których ma zostać wysłana informacja o podatkach i ZUS, a następnie z górnego menu wybrać opcję AKCJE MASOWE » WYŚLIJ INFORMACJĘ O PODATKACH/ZUS.

wysyłka informacji o podatkach i zus - akcje masowe

W oknie wysyłki informacji należy wybrać: 

 • okres, za który mają zostać wysłane wyliczenia, 

 • informację, o których wyliczeniach ma zostać powiadomiony klient:

  • ZUS - czyli zobowiązanie do zapłaty wynikające z ZUS DRA,

  • PIT pracowników - czyli zaliczka PIT-4 (w przypadku firm zatrudniających pracowników),

  • PIT przedsiębiorcy - czyli zaliczka na podatek dochodowy w przypadku opodatkowania ryczałtem, podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych,

  • VAT - czyli podatek VAT wynikający z JPK_V7.

 • Forma wysyłki - mailowo do klienta lub poprzez wiadomość SMS,

 • dodatkowo istnieje możliwość automatycznego zamknięcia danego okresu księgowego dla wybranej firmy.

wysyłka informacji o podatkach i zus - wysyłka informacji

Po zaznaczeniu na liście wybranych informacji o podatkach i ZUS, zaznaczeniu wysyłki w formie e-maila i kliknięciu WYŚLIJ zostanie wysłana wiadomość do klienta na jego adres mailowy.

Aby skontrolować, które wyliczenia zostały wysłane do klienta, na panelu listy firm, w wierszu firmy danego klienta wystarczy kliknąć w ikonę kuwetki, w której znajdują się informacje o wysłanych informacjach o podatkach i ZUS.

wysyłka informacji o podatkach i zus - historia wysłanych informacji

Publikowanie wyliczeń podatkowych i ZUS

W oknie wysyłki informacji o podatkach i ZUS, opiekun lub szef biura rachunkowego ma możliwość automatycznego publikowania wyliczeń wraz z wysyłką informacji o ich wysokości do klienta. W tym celu należy zaznaczyć opcję OPUBLIKUJ KLIENTOWI.

wysyłka informacji o podatkach i zus - wysyłka informacji

Dzięki temu, klient po zalogowaniu do systemu będzie widział sporządzone wyliczenia, a tym samym będzie mógł skorzystać z funkcji szybkich płatności za podatki i ZUS dokonując zapłaty zobowiązań bezpośrednio z systemu.

Informacja o zerowych podatkach i ZUS

Jeżeli w wybranym okresie klient nie ma do zapłaty zobowiązania podatkowego lub ZUS, po wysyłce informacji z systemu klient zostanie o tym fakcie również poinformowany. Wysłana wiadomość z systemu będzie zawierać poniższą treść:

wysyłka informacji o podatkach i zus - zerowe podatki

 

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka