0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysyłka informacji o podatkach i ZUS w biurze rachunkowym

Wielkość tekstu:

W celu usprawnienia pracy w biurze rachunkowym opiekun firmy lub szef biura może wysłać bezpośrednio z systemu informację mailową do klienta dotyczącą wysokości podatków i ZUS.

Zbiorcza wysyłka informacji o podatkach i ZUS

Po zalogowaniu do systemu, użytkownik przenoszony jest automatycznie na listę firm do zakładki FIRMY, lub do zakładki którą wybrał jako ulubioną za pomocą akcji PRZYPNIJ. Z poziomu zakładki PODATKI możliwe jest pojedyncze lub zbiorcze wysyłanie informacji o wysokości podatków i ZUS do klientów biura. W tym celu należy zaznaczyć na liście klientów, do których ma zostać wysłana informacja o podatkach i ZUS, a następnie z górnego menu wybrać opcję AKCJE MASOWE » WYŚLIJ INFORMACJĘ O PODATKACH/ZUS.

wysyłka informacji o podatkach i zus - akcje masowe

W oknie wysyłki informacji należy wybrać: 

 • okres, za który mają zostać wysłane wyliczenia;
 • informację, o których wyliczeniach ma zostać powiadomiony klient:
  • ZUS - czyli zobowiązanie do zapłaty wynikające z ZUS DRA,
  • PIT pracowników - czyli zaliczka PIT-4 (w przypadku firm zatrudniających pracowników),
  • PIT przedsiębiorcy - czyli zaliczka na podatek dochodowy w przypadku opodatkowania ryczałtem, podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych,
  • VAT - czyli podatek VAT wynikający z JPK_V7;
 • forma wysyłki - mailowo do klienta lub poprzez wiadomość SMS,
 • dodatkowo istnieje możliwość automatycznego zamknięcia danego okresu księgowego dla wybranej firmy.

wysyłka informacji o podatkach i zus - wysyłka informacji

Po zaznaczeniu na liście wybranych informacji o podatkach i ZUS, zaznaczeniu wysyłki w formie e-maila i kliknięciu WYŚLIJ zostanie wysłana wiadomość do klienta na jego adres mailowy.

Dodatkowo po zaznaczeniu formy wysyłki E-MAIL istnieje możliwość wpisania dodatkowej własnej treści wiadomości, która zostanie wysłana wraz z wyliczeniami.

Wysyłka wiadomości e-mail dostępna jest dla biur rachunkowych które:

wysyłka informacji o podatkach i zus

Po kliknięciu opcji DODAJ ZAŁĄCZNIK istnieje możliwość dołączenia wybranych wydruków do wysyłanej wiadomości wraz z wyliczeniami.

Załączniki, które można dołączyć do wybranych wydruków:

1. KPiR:

 • Rejestry VAT
 • Księga Przychodów i Rozchodów
 • Bilans firmy 
 • Deklaracje 
 • UPO
 • Druczki przelewu 

2. Księgi rachunkowe: 

 • Księga handlowa
 • Deklaracje i e-sprawozdania
 • UPO
 • Druczki przelewu 

3. Ryczałt:

 • Rejestry VAT sprzedaży i zakupów
 • Ewidencja przychodów
 • Deklaracje
 • UPO
 • Druczki przelewu

Aby skontrolować, które wyliczenia zostały wysłane do klienta, na panelu listy firm, w wierszu firmy danego klienta wystarczy kliknąć w ikonę kuwetki, w której znajdują się informacje o wysłanych informacjach o podatkach i ZUS.

wysyłka informacji o podatkach i zus

wysyłka informacji o podatkach i zus

Publikowanie wyliczeń podatkowych i ZUS

W oknie wysyłki informacji o podatkach i ZUS, opiekun lub szef biura rachunkowego ma możliwość automatycznego publikowania wyliczeń wraz z wysyłką informacji o ich wysokości do klienta. W tym celu należy zaznaczyć opcję OPUBLIKUJ KLIENTOWI.

wysyłka informacji o podatkach i zus - wysyłka informacji

Dzięki temu, klient po zalogowaniu do systemu będzie widział sporządzone wyliczenia, a tym samym będzie mógł skorzystać z funkcji szybkich płatności za podatki i ZUS dokonując zapłaty zobowiązań bezpośrednio z systemu.

Informacja o zerowych podatkach i ZUS

Jeżeli w wybranym okresie klient nie ma do zapłaty zobowiązania podatkowego lub ZUS, po wysyłce informacji z systemu klient zostanie o tym fakcie również poinformowany. Wysłana wiadomość z systemu będzie zawierać poniższą treść:

wysyłka informacji o podatkach i zus - zerowe podatki

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów