Wysyłka informacji o podatkach i ZUS w biurze rachunkowym

W celu usprawnienia pracy w biurze rachunkowym opiekun firmy lub szef biura może wysłać bezpośrednio z systemu informację mailową do klienta dotyczącą wysokości podatków i ZUS.

Zbiorcza wysyłka informacji o podatkach i ZUS

Po zalogowaniu do systemu, użytkownik przenoszony jest automatycznie na główny panel listy firm do zakładki FIRMY. Z tego poziomu możliwe jest pojedyncze lub zbiorcze wysyłanie informacji o wysokości podatków i ZUS do klientów biura. W tym celu należy zaznaczyć klientów na liście do których ma zostać wysłana informacja o podatkach i ZUS a następnie z górnego menu wybrać opcję AKCJE MASOWE » WYŚLIJ INFORMACJĘ O PODATKACH/ZUS.

W oknie wysyłki informacji należy wybrać: 

 • okres za który mają zostać wysłane wyliczenia, 

 • informację o których wyliczeniach ma zostać powiadomiony klient:

  • ZUS - czyli zobowiązanie do zapłaty wynikające z ZUS DRA,

  • PIT pracowników - czyli zaliczka PIT-4 (w przypadku firm zatrudniających pracowników),

  • PIT przedsiębiorcy - czyli zaliczka na podatek dochodowy w przypadku opodatkowania ryczałtem, podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych,

  • VAT - czyli podatek VAT wynikający z JPK_V7.

 • Forma wysyłki - mailowo do klienta lub poprzez wiadomość SMS.

Po zaznaczeniu na liście wybranych informacji o podatkach i ZUS, zaznaczeniu wysyłki w formie e-maila i kliknięciu WYŚLIJ zostanie wysłana wiadomość do klienta na adres mailowy klienta.

Aby skontrolować które wyliczenia zostały wysłane do klienta, na panelu listy firm, w wierszu firmy danego klienta wystarczy kliknąć w ikonę kuwetki w której znajdują się informacje o wysłanych informacjach o podatkach i ZUS.

Publikowanie wyliczeń podatkowych i ZUS

W oknie wysyłki informacji o podatkach i ZUS, opiekun lub szef biura rachunkowego ma możliwość automatycznego publikowania wyliczeń wraz z wysyłką informacji o ich wysokości do klienta. W tym celu należy zaznaczyć opcję OPUBLIKUJ KLIENTOWI.

Dzięki temu, klient po zalogowaniu do systemu będzie widział sporządzone wyliczenia a tym samym będzie mógł skorzystać z funkcji szybkich płatności za podatki i ZUS dokonując zapłaty zobowiązań bezpośrednio z systemu.

Informacja o zerowych podatkach i ZUS

Jeżeli w wybranym okresie klient nie ma do zapłaty zobowiązania podatkowego lub ZUS, po wysyłce informacji z systemu klient zostanie o tym fakcie również poinformowany. Wysłana wiadomość z systemu będzie zawierać poniższą treść:

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn