Dodatki w systemie wfirma.pl - jak je uruchomić?

W ramach pakietu Księgowości online lub Księgowość online + rozbudowany magazyn użytkownik systemu ma możliwość wykupu dodatków. Obecnie w ramach zakupu dodatków można zakupić usługę autoryzacji wysyłki JPK_VAT.

Dodatkowej usługi nie mogą wykupić przedsiębiorcy będący podatnikami zwolnionymi z VAT, gdyż nie są zobowiązani do sporządzania i wysyłki pliku JPK_VAT, o czym więcej w artykule: JPK_VAT a zwolnienie z VAT.

Jak kupić dodatki w systemie wfirma.pl?

Aby wykupić dodatek “Usługa autoryzacji wysyłki JPK” w pierwszej kolejności należy:

  • zweryfikować dane firmy poprzez wykonanie jednorazowego przelewu z firmowego konta bankowego na dane wFirma.pl. Instrukcje, jak zweryfikować firmę znajdują się w artykule: Weryfikacja firmy.
  • złożyć w urzędzie skarbowym 3 egzemplarze UPL-1, które należy przygotować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w artykule: E-deklaracje (punkt: Upoważnienie UPL-1).

Wykup dodatku wraz z zakupem nowego pakietu

Aby wykupić dodatek przy przedłużaniu pakietu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ LUB ZMIEŃ PAKIET gdzie należy wybrać opcję PRZEDŁUŻ PAKIET. Dodatek należy dołączyć poprzez zaznaczenie checkboxa w sekcji dodatku Usługa autoryzacji wysyłki JPK. Z funkcji będzie można korzystać przez cały okres ważności pakietu.

Dodatki w systemie wfirma - zaznaczenie funkcji

Instrukcję przedłużania pakietu szczegółowo wyjaśnia artykuł: Przedłużenie pakietu.

Osobny wykup dodatku w trakcie obowiązywania pakietu

W przypadku chęci wykupu dodatku w trakcie obowiązywania pakietu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ LUB ZMIEŃ PAKIET. Następnie przechodzimy do sekcji TWOJE DODATKI, gdzie w polu Usługa autoryzacji wysyłki JPK należy wybrać opcję WYKUP.

Dodatki w systemie wfirma - wykup dodatku

W oknie wykupu dodatku należy zaznaczyć checkbox z daną funkcją. Po prawej stronie okna widnieje podsumowanie ceny i okresu działania dodatkowej usługi. Dodatek wykupuje się zawsze za okres, do którego ważny jest obecny pakiet.

Dodatki w systemie wfirma - podsumowanie

Po kliknięciu na przycisk DALEJ należy wybrać formę płatności.

Dodatki w systemie wfirma - dodawanie płatności

Po zaksięgowaniu wpłaty funkcje w ramach dodatku zostaną uruchomione na koncie użytkownika.

Jak zaksięgować zakup dodatków w kosztach?

Wydatek za zakup dodatku stanowi koszt uzyskania przychodu. W ciągu kliku dni od zaksięgowania wpłaty na koncie użytkownika pojawi się faktura za jego zakup, w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ LUB ZMIEŃ PAKIET, w sekcji FAKTURY ZA POPRZEDNIE ZAKUPY PAKIETU I INNE USŁUGI WFIRMA.PL. Zostanie ona również wysłana na adres e-mail.

Fakturę za zakup dodatków księguje się przez zakładkę WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT jako rodzaj wydatku: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Szczegóły księgowania faktury otrzymanej od wFirma.pl zostały opisane szerzej w artykule: Jak zaksięgować fakturę od wFirma.pl?