Dodatki w systemie wfirma.pl - jak je uruchomić?

W ramach pakietu Księgowości online lub Księgowość online + Rozbudowany magazyn użytkownik systemu ma możliwość wykupu dodatków usługi autoryzacji wysyłki JPK oraz OCR odczytywanie faktur.

Jak kupić dodatki w systemie wfirma.pl?

Aby wykupić dodatek “Usługa autoryzacji wysyłki JPK” w pierwszej kolejności należy:

  • zweryfikować dane firmy poprzez wykonanie jednorazowego przelewu z firmowego konta bankowego na dane wFirma.pl. Instrukcje, jak zweryfikować firmę znajdują się w artykule: Weryfikacja firmy.
  • złożyć w urzędzie skarbowym 3 egzemplarze UPL-1, które należy przygotować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w artykule: E-deklaracje (punkt: Upoważnienie UPL-1).

Natomiast aby wykupić dodatek OCR odczytywanie faktur nie ma potrzeby spełnienia dodatkowych warunków.Użytkownik oznaczony jako podatnik zwolniony z VAT również będzie miał możliwości skorzystania z usługi autoryzacji JPK. Bowiem obowiązek wysyłki struktur JPK na żądanie obejmuje zarówno czynnych podatników VAT jak również zwolnionych.

Wykup usługi autoryzacji JPK wraz z zakupem nowego pakietu

Aby po raz pierwszy wykupić wydatek należy w zakładce USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » AKTYWNE DODATKI wybrać opcję ZOBACZ DODATKI. Następnie w oknie wykupu dodatku należy zaznaczyć checkbox, który dotyczy danego dodatku - Usługa autoryzacji wysyłki JPK. W oknie po prawej stronie pojawi się podsumowanie ceny.

Dodatki w systemie wfirma - pierwszy wykup dodatku

Następnie należy wybrać opcję DALEJ i dokończyć przeprowadzenie płatności.

Aby wykupić dodatek za kolejny okres, przy przedłużaniu pakietu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ PAKIET lub MÓJ PAKIET » PRZEDŁUŻ. Dodatek należy dołączyć poprzez zaznaczenie checkboxa w sekcji dodatku Usługa autoryzacji wysyłki JPK. Z funkcji będzie można korzystać przez cały okres ważności pakietu.

Dodatki w systemie wfirma - zaznaczenie funkcji

Instrukcję przedłużania pakietu szczegółowo wyjaśnia artykuł: Przedłużenie pakietu.

Osobny wykup dodatku usługi autoryzacji JPK w trakcie obowiązywania pakietu

W przypadku chęci wykupu dodatku w trakcie obowiązywania pakietu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » AKTYWNE DODATKI poprzez kliknięcie na opcję ZOBACZ DODATKI.

Dodatki w systemie wfirma -zobacz dodatki

W oknie wykupu dodatku należy zaznaczyć checkbox z daną funkcją - Usługa autoryzacji wysyłki JPK. Po prawej stronie okna widnieje podsumowanie ceny i okresu działania dodatkowej usługi. Dodatek wykupuje się zawsze za okres, do którego ważny jest obecny pakiet.

Dodatki w systemie wfirma - podsumowanie

W pozycji METODA PŁATNOŚCI, zostanie wskazana przez system ostatnio użyta forma płatności. W sytuacji gdy ponownie chcemy z niej skorzystać klikamy ZAPŁAĆ. Aby zmienić formę płatności na inną należy skorzystać z funkcji ZMIEŃ i wybrać metodę z listy, która się pojawi w kolejnym oknie.

Dodatki w systemie wfirma - zmień metodę płatności

Po zaksięgowaniu wpłaty funkcje w ramach dodatku zostaną uruchomione na koncie użytkownika.Za pomocą zakładki WYKUP DODATEK można również wykupić razem dodatek Usługa autoryzacji wysyłki JPK oraz OCR odczytywanie faktur.

Wykup dodatku OCR odczytywanie faktur

Dodatek - Program do odczytywania faktur uruchamia się w zakładce: USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » AKTYWNE DODATKI poprzez kliknięcie na opcję ZOBACZ DODATKI.

Dodatki w systemie wfirma -zobacz dodatki

Następnie zaznaczamy okienko przy dodatku OCR odczytywanie faktur oraz wskazujemy ilość faktur (w pakietach po 20 szt.) do odczytania. Poprzez kliknięcie na ikonę “+” możemy zwiększać pakiet o kolejne 20 szt.

Dodatki w systemie wfirma - wykup dodatku

Gdy zostaną ustalone parametry wybieramy ZAPŁAĆ.Okres ważności wykupionego pakietu OCR odczytywanie faktur to 30 dni (bez względu na wielkość pakietu).Po zakupie dodatku możemy kontrolować jego termin ważności oraz ilość faktur, która pozostała do odczytania poprzez opcję SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ.

Dodatki w systemie wfirma - sprawdź ważność

Każdy dokument (w formacie JPG, PNG lub PDF), który zostanie przesłany do rozczytania przez system pomniejszy pulę faktur dostępnych do rozczytania.

Jak zaksięgować zakup dodatków w kosztach?

Wydatek za zakup dodatku stanowi koszt uzyskania przychodu. W ciągu kliku dni od zaksięgowania wpłaty na koncie użytkownika pojawi się faktura za jego zakup, w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR. Zostanie ona również wysłana na adres e-mail.

Fakturę za zakup dodatków księguje się przez zakładkę WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT jako rodzaj wydatku: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Szczegóły księgowania faktury otrzymanej od wFirma.pl zostały opisane szerzej w artykule: Jak zaksięgować fakturę od wFirma.pl?