Dodatki w systemie wfirma.pl - jak je uruchomić?

W ramach dostępnych pakietów użytkownik systemu ma możliwość wykupu następujących dodatków: 

  • Usługa autoryzacji wysyłki JPK,
  • Integrator e-commerce,
  • Magazyn,
  • Kadry, płace i ubezpieczenia.

Istnieje możliwość weryfikacji aktualnie wykupionych dodatków w zakładce Ustawienia » Mój pakiet » Aktywne dodatki » Zobacz dodatki.

Jakie są wymagania, aby kupić dodatki w systemie wfirma.pl? 

Aby wykupić dodatek Usługa autoryzacji wysyłki JPK w pierwszej kolejności należy: 

  • zweryfikować dane firmy poprzez wykonanie jednorazowego przelewu z konta bankowego na dane wFirma.pl. Instrukcja, jak zweryfikować firmę znajdują się w artykule: Weryfikacja firmy

  • złożyć w urzędzie skarbowym 3 egzemplarze UPL-1, które należy przygotować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w artykule: E-deklaracje (punkt: Upoważnienie UPL-1). 

Aby wykupić dodatek Integrator e-commerce niezbędne jest posiadanie pakietu “Księgowość online + magazyn” lub “Menedżer sprzedaży + magazyn”. 

Natomiast aby wykupić dodatek Kadry, płace i ubezpieczenia nie ma potrzeby spełnienia dodatkowych warunków. 

Użytkownik oznaczony jako podatnik zwolniony z VAT ma również możliwości skorzystania z usługi autoryzacji JPK bowiem obowiązek wysyłki struktur JPK na żądanie obejmuje zarówno czynnych podatników VAT, jak również zwolnionych.

Dodatki są automatycznie dopasowywane do czasu trwania aktualnego pakietu. Jeśli okres ważności aktualnego pakietu jest mniejszy niż 30 dni to razem z dodatkiem do koszyka zakupów dołączany jest aktualnie posiadany pakiet na okres dodatkowych 30 dni (Księgowość online lub Menedżer sprzedaży).

Wykup dodatku Integrator e-commerce

Dodatek Integrator e-commerce wymaga dodatku Magazyn. W momencie wybrania dodatku Integrator e-commerce bez posiadanego dodatku Magazyn, system automatycznie dołączy brakujący dodatek do koszyka. 

Dodatek Integrator e-commerce można zakupić w zakładce START » MARKETPLACE » DODATKI poprzez najechanie kursorem na pole Integrator e-commerce. Następnie należy wybrać ilości aukcji i transakcji oraz nacisnąć przycisk DODAJ DO KOSZYKA.

Dodatki - E-commerce w koszyku

Po dodaniu dodatku do koszyka należy kliknąć na ikonę koszyka w prawym górnym rogu, po czym w przycisk PODSUMOWANIE → w celu przeniesienia do podsumowania koszyka. 

Dodatki - E-commerce w koszyku 

W sekcji METODA PŁATNOŚCI należy wybrać preferowaną formę płatności. Można ją dowolnie zmienić przy użyciu opcji ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI. Po jej wybraniu należy wybrać przycisk PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI w sekcji PODSUMOWANIE i sfinalizować płatność. 

Dodatki - płatność

Wykup usługi autoryzacji wysyłki JPK 

Usługę autoryzacji wysyłki JPK można kupić w zakładce START » MARKETPLACE » DODATKI poprzez najechanie kursorem na pole Usługa autoryzacji wysyłki JPK oraz po naciśnięciu przycisku DODAJ DO KOSZYKA

Dodatki - usługa autoryzacji wysyłki JPK 

Następnie należy kliknąć na ikonę koszyka w prawym górnym rogu oraz w przycisk PODSUMOWANIE → w celu przeniesienia do podsumowania koszyka. 

Dodatki - Podsumowanie 

W sekcji METODA PŁATNOŚCI, zostanie wskazana przez system ostatnio użyta forma płatności. W sytuacji gdy użytkownik ponownie chce z niej skorzystać należy kliknąć PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI. Aby zmienić formę płatności na inną należy skorzystać z funkcji ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI i wybrać metodę z listy, która się pojawi. 

Wykup dodatku Kadry, płace i ubezpieczenia

Dodatek Kadry, płace i ubezpieczenia kupuje się w zakładce START » MARKETPLACE » MODUŁY poprzez kliknięcie przycisku DODAJ DO KOSZYKA.

Dodatki - Kadry w koszyku 

Następnie należy kliknąć na ikonę koszyka w prawym górnym rogu oraz w przycisk PODSUMOWANIE → w celu przeniesienia do podsumowania koszyka. 

Dodatki - Kadry w koszyku

W sekcji METODA PŁATNOŚCI, zostanie wskazana przez system ostatnio użyta forma płatności. W sytuacji gdy użytkownik ponownie chce z niej skorzystać należy kliknąć PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI. Aby zmienić formę płatności na inną należy skorzystać z funkcji ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI i wybrać metodę z listy, która się pojawi. 

Wykup dodatku Magazyn 

Dodatek Magazyn kupuje się w zakładce START » MARKETPLACE » DODATKI poprzez najechanie kursorem na grafikę dodatku Magazyn oraz po naciśnięciu przycisku DODAJ DO KOSZYKA

Dodatki - Magazyn w koszyku 

Następnie należy kliknąć na ikonę koszyka w prawym górnym rogu oraz w przycisk PODSUMOWANIE → w celu przeniesienia do podsumowania koszyka. 

Dodatki - Magazyn w podsumowaniu

W sekcji METODA PŁATNOŚCI, zostanie wskazana przez system ostatnio użyta forma płatności. W sytuacji, gdy użytkownik ponownie chce z niej skorzystać należy kliknąć PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI. Aby zmienić formę płatności na inną należy skorzystać z funkcji ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI i wybrać metodę z listy, która się pojawi. 

Jak zaksięgować zakup dodatków w kosztach?

Wydatek za zakup dodatku stanowi koszt uzyskania przychodu. W ciągu kliku dni od zaksięgowania wpłaty na koncie użytkownika pojawi się faktura za jego zakup, w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR. Zostanie ona również wysłana na adres e-mail. 

Fakturę za zakup dodatków księguje się przez zakładkę WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT jako rodzaj wydatku INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. 

Szczegóły księgowania faktury otrzymanej od wFirma.pl zostały opisane szerzej w artykule: Jak zaksięgować fakturę od wFirma.pl?