Dodatki w systemie wfirma.pl - jak je uruchomić?

Dodatki w systemie wfirma.pl - jak je uruchomić?

W ramach dostępnych pakietów użytkownik systemu ma możliwość wykupu dodatków usługi autoryzacji wysyłki JPK, Allegro+, OCR odczytywanie faktur oraz Kadry, płace i ubezpieczenia

Jak kupić dodatki w systemie wfirma.pl?

Aby wykupić dodatek “Usługa autoryzacji wysyłki JPK” w pierwszej kolejności należy:

  • zweryfikować dane firmy poprzez wykonanie jednorazowego przelewu z firmowego konta bankowego na dane wFirma.pl. Instrukcje, jak zweryfikować firmę znajdują się w artykule: Weryfikacja firmy.

  • złożyć w urzędzie skarbowym 3 egzemplarze UPL-1, które należy przygotować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w artykule: E-deklaracje (punkt: Upoważnienie UPL-1).

Aby wykupić dodatek Allegro+ niezbędne jest posiadanie pakietu “Księgowość online + rozbudowany magazyn” lub “Zarządzanie sprzedażą + rozbudowany magazyn”.

Natomiast aby wykupić dodatek OCR odczytywanie faktur oraz Kadry, płace i ubezpieczenia nie ma potrzeby spełnienia dodatkowych warunków.

Użytkownik oznaczony jako podatnik zwolniony z VAT również będzie miał możliwości skorzystania z usługi autoryzacji JPK. Bowiem obowiązek wysyłki struktur JPK na żądanie obejmuje zarówno czynnych podatników VAT jak również zwolnionych.

Wykup usługi autoryzacji JPK wraz z zakupem nowego pakietu

Aby po raz pierwszy wykupić wydatek należy w zakładce USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » AKTYWNE DODATKI wybrać opcję ZOBACZ DODATKI. Następnie w oknie wykupu dodatku należy zaznaczyć checkbox, który dotyczy danego dodatku - Usługa autoryzacji wysyłki JPK. W oknie po prawej stronie pojawi się podsumowanie ceny.

Dodatki w systemie wfirma  - dodatek JPK

Następnie należy wybrać opcję DALEJ i dokończyć przeprowadzenie płatności.

Aby wykupić dodatek za kolejny okres, przy przedłużaniu pakietu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ PAKIET lub MÓJ PAKIET » PRZEDŁUŻ. Dodatek należy dołączyć poprzez zaznaczenie checkboxa w sekcji dodatku Usługa autoryzacji wysyłki JPK. Z funkcji będzie można korzystać przez cały okres ważności pakietu.

Dodatki w systemie wfirma - przedłużanie pakietu

Instrukcję przedłużania pakietu szczegółowo wyjaśnia artykuł: Przedłużenie pakietu.

Osobny wykup dodatku usługi autoryzacji JPK w trakcie obowiązywania pakietu

W przypadku chęci wykupu dodatku w trakcie obowiązywania pakietu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » AKTYWNE DODATKI poprzez kliknięcie na opcję ZOBACZ DODATKI.

W oknie wykupu dodatku należy zaznaczyć checkbox z daną funkcją - Usługa autoryzacji wysyłki JPK. Po prawej stronie okna widnieje podsumowanie ceny i okresu działania dodatkowej usługi. Dodatek wykupuje się zawsze za okres, do którego ważny jest obecny pakiet.

W pozycji METODA PŁATNOŚCI, zostanie wskazana przez system ostatnio użyta forma płatności. W sytuacji gdy ponownie chcemy z niej skorzystać klikamy ZAPŁAĆ. Aby zmienić formę płatności na inną należy skorzystać z funkcji ZMIEŃ i wybrać metodę z listy, która się pojawi w kolejnym oknie.

Dodatki w systemie wfirma - zmień metodę płatności

Po zaksięgowaniu wpłaty funkcje w ramach dodatku zostaną uruchomione na koncie użytkownika.

Za pomocą zakładki WYKUP DODATEK można również wykupić wszystkie dodatki razem.

Wykup dodatku OCR odczytywanie faktur

Dodatek - Program do odczytywania faktur uruchamia się w zakładce: USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » AKTYWNE DODATKI poprzez kliknięcie na opcję ZOBACZ DODATKI.

Dodatki w systemie wfirma - ustawienia

Następnie zaznaczamy okienko przy dodatku OCR odczytywanie faktur oraz wskazujemy ilość faktur (w pakietach po 20 szt.) do odczytania. Poprzez kliknięcie na ikonę “+” możemy zwiększać pakiet o kolejne 20 szt.

Dodatki w systemie wfirma - OCR

Gdy zostaną ustalone parametry wybieramy ZAPŁAĆ

Okres ważności wykupionego pakietu OCR odczytywanie faktur to 30 dni (bez względu na wielkość pakietu).

Po zakupie dodatku możemy kontrolować jego termin ważności oraz ilość faktur, która pozostała do odczytania poprzez opcję SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ znajdującą się w zakładce USTAWIENIA, w module MÓJ PAKIET po kliknięcie w opcję ZOBACZ DODATKI.

Dodatki w systemie wfirma - sprawdź ważność

Każdy dokument (w formacie JPG, PNG lub PDF), który zostanie przesłany do rozczytania przez system pomniejszy pulę faktur dostępnych do rozczytania.

Wykup dodatku Allegro +

Dodatek - Allegro+ uruchamia się w zakładce: USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » AKTYWNE DODATKI poprzez kliknięcie na opcję ZOBACZ DODATKI.

Dodatki w systemie wfirma - ustawienia

Następnie należy zaznaczyć okienko przy dodatku Allegro+ oraz wskazać wybrany pakiet (pakiety obejmują obsługę aukcji wystawionych z sytemu oraz pobranych transakcji). Z listą dostępnych pakietów można zapoznać się rozwijając listę znajdującą się przy sekcji dodatku Allegro+.

Dodatki w systemie wfirma - Allegro +

Dodatki w systemie wfirma - warianty Allegro +

Gdy zostaną ustalone parametry to wówczas kolejnym krokiem będzie wybranie opcji ZAPŁAĆ.

Okres ważności wykupionego pakietu Allegro+ to 30 dni (bez względu na wielkość pakietu).

Po zakupie dodatku można kontrolować jego termin ważności oraz ilość transakcji i aukcji możliwych do pobrania do obsługi poprzez opcję SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ znajdującą się w zakładce USTAWIENIA, w module MÓJ PAKIET po kliknięcie w opcję ZOBACZ DODATKI.

Dodatki w systemie wfirma - sprawdź ważność

Wykup dodatku Kadry, płace i ubezpieczenia

Dodatek - Kadry, płace i ubezpieczenia uruchamia się w zakładce: USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » AKTYWNE DODATKI poprzez kliknięcie na opcję ZOBACZ DODATKI.

Dodatki w systemie wfirma - ustawienia

Następnie należy zaznaczyć okienko przy dodatku Kadry, płace i ubezpieczenia. Dodatek jest automatycznie dostosowany do czasu trwania aktualnego pakietu.

Gdy zostaną ustalone parametry wybieramy ZAPŁAĆ

Dodatki w systemie wfirma - Kadry, płace i ubezpieczenia

Czas trwania dodatku Kadry, płace i ubezpieczenia jest zależy od czasu trwania aktualnie posiadanego pakietu. Jest on bowiem do niego dostosowany.

Przykład 1.

Jeżeli czas trwania aktualnego Pakietu wynosi 70 dni to wówczas wykup dodatku Kadry, płace i ubezpieczenia będzie możliwy tylko na 70 dni.

Dodatek Kadry, płace i ubezpieczenia można wybrać też podczas zmiany pakietu. Jeżeli konto obejmuje 30 dniowy darmowy okres próbny to wówczas poprzez zmianę pakietu można włączyć moduł Kadr bezpłatnie do końca czasu trwania okresu próbnego. 

Również w płatnym pakiecie dodatek Kadry, płace i ubezpieczenia można wybrać przez opcję zmiany pakietu.

Dodatki w systemie wfirma - wybór dodatku podczas zmiany pakietu

Jak zaksięgować zakup dodatków w kosztach?

Wydatek za zakup dodatku stanowi koszt uzyskania przychodu. W ciągu kliku dni od zaksięgowania wpłaty na koncie użytkownika pojawi się faktura za jego zakup, w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR. Zostanie ona również wysłana na adres e-mail.

Fakturę za zakup dodatków księguje się przez zakładkę WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT jako rodzaj wydatku: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Szczegóły księgowania faktury otrzymanej od wFirma.pl zostały opisane szerzej w artykule: Jak zaksięgować fakturę od wFirma.pl?