Dodatki w systemie wfirma.pl - jak je uruchomić?

Dodatki w systemie wfirma.pl - jak je uruchomić?

W ramach dostępnych pakietów użytkownik systemu ma możliwość wykupu następujących dodatków: 

  • Usługa autoryzacji wysyłki JPK,

  • OCR - odczytywanie faktur,

  • Menedżer Allegro+,

  • Magazyn,

  • Kadry, płace i ubezpieczenia.

Istnieje możliwość weryfikacji aktualnie wykupionych dodatków w zakładce Ustawienia » Mój pakiet » Aktywne dodatki » Zobacz dodatki.

Jakie są wymagania, aby kupić dodatki w systemie wfirma.pl? 

Aby wykupić dodatek Usługa autoryzacji wysyłki JPK w pierwszej kolejności należy: 

  • zweryfikować dane firmy poprzez wykonanie jednorazowego przelewu z konta bankowego na dane wFirma.pl. Instrukcja, jak zweryfikować firmę znajdują się w artykule: Weryfikacja firmy
  • złożyć w urzędzie skarbowym 3 egzemplarze UPL-1, które należy przygotować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w artykule: E-deklaracje (punkt: Upoważnienie UPL-1). 

Aby wykupić dodatek Menedżer Allegro+ niezbędne jest posiadanie pakietu “Księgowość online + magazyn” lub “Menedżer sprzedaży + magazyn”. 

Natomiast aby wykupić dodatek OCR odczytywanie faktur oraz Kadry, płace i ubezpieczenia nie ma potrzeby spełnienia dodatkowych warunków. 

Użytkownik oznaczony jako podatnik zwolniony z VAT ma również możliwości skorzystania z usługi autoryzacji JPK bowiem obowiązek wysyłki struktur JPK na żądanie obejmuje zarówno czynnych podatników VAT, jak również zwolnionych. 

Dodatki są automatycznie dopasowywane do czasu trwania aktualnego pakietu. Jeśli okres ważności aktualnego pakietu jest mniejszy niż 30 dni to razem z dodatkiem do koszyka zakupów dołączany jest aktualnie posiadany pakiet na okres dodatkowych 30 dni (Księgowość online lub Menedżer sprzedaży).

Wykup dodatku Menedżer Allegro+ 

Dodatek Menedżer Allegro+ wymaga dodatku Magazyn. W momencie wybrania dodatku Menedżer Allegro+ bez posiadanego dodatku Magazyn, system automatycznie dołączy brakujący dodatek do koszyka. 

Dodatek Menedżer Allegro+ można zakupić w zakładce START » MARKETPLACE » DODATKI poprzez najechanie kursorem na pole Menedżer Allegro+. Następnie należy wybrać ilości aukcji i transakcji oraz nacisnąć przycisk DODAJ DO KOSZYKA.

Dodatki - Allegro+

Po dodaniu dodatku do koszyka należy kliknąć na ikonę koszyka w prawym górnym rogu, po czym w przycisk PODSUMOWANIE → w celu przeniesienia do podsumowania koszyka. 

Dodatki - Allegro+

W sekcji METODA PŁATNOŚCI należy wybrać preferowaną formę płatności. Można ją dowolnie zmienić przy użyciu opcji ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI. Po jej wybraniu należy wybrać przycisk PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI w sekcji PODSUMOWANIE i sfinalizować płatność. 

Dodatki - płatność

Wykup dodatku OCR - odczytywanie faktur 

Dodatek OCR - odczytywanie faktur kupuje się w zakładce START » MARKETPLACE » DODATKI poprzez najechanie kursorem na pole dodatku OCR odczytywanie faktur oraz po naciśnięciu przycisku DODAJ DO KOSZYKA

Dodatki - OCR

Następnie należy kliknąć na ikonę koszyka w prawym górnym rogu oraz w przycisk PODSUMOWANIE → w celu przeniesienia do podsumowania koszyka. 

Dodatki - płatność

W koszyku pojawi się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupionych faktur do odczytania - zmiany można dokonać poprzez wybór “+” i “-“. Domyślnie do koszyka przypisane jest 20 sztuk. 

W sekcji METODA PŁATNOŚCI, zostanie wskazana przez system ostatnio użyta forma płatności. W sytuacji, gdy użytkownik ponownie chce z niej skorzystać należy kliknąć PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI. Aby zmienić formę płatności na inną należy skorzystać z funkcji ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI i wybrać metodę z listy, która się pojawi. 

Okres ważności, jak i pozostałą ilość skanów można zweryfikować w zakładce USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » AKTYWNE DODATKI » ZOBACZ DODATKI po naciśnięciu przycisku Sprawdź ważność znajdującego się obok dodatku OCR odczytywanie faktur.

Wykup usługi autoryzacji wysyłki JPK 

Usługę autoryzacji wysyłki JPK można kupić w zakładce START » MARKETPLACE » DODATKI poprzez najechanie kursorem na pole Usługa autoryzacji wysyłki JPK oraz po naciśnięciu przycisku DODAJ DO KOSZYKA

Dodatki - usługa autoryzacji wysyłki JPK

Następnie należy kliknąć na ikonę koszyka w prawym górnym rogu oraz w przycisk PODSUMOWANIE → w celu przeniesienia do podsumowania koszyka. 

Dodatki - Podsumowanie

W sekcji METODA PŁATNOŚCI, zostanie wskazana przez system ostatnio użyta forma płatności. W sytuacji gdy użytkownik ponownie chce z niej skorzystać należy kliknąć PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI. Aby zmienić formę płatności na inną należy skorzystać z funkcji ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI i wybrać metodę z listy, która się pojawi. 

Wykup dodatku Kadry, płace i ubezpieczenia

Dodatek Kadry, płace i ubezpieczenia kupuje się w zakładce START » MARKETPLACE » MODUŁY poprzez kliknięcie przycisku DODAJ DO KOSZYKA.

Dodatki - Kadry w koszyku

Następnie należy kliknąć na ikonę koszyka w prawym górnym rogu oraz w przycisk PODSUMOWANIE → w celu przeniesienia do podsumowania koszyka. 

Dodatki - Podsumowanie Kadr

W sekcji METODA PŁATNOŚCI, zostanie wskazana przez system ostatnio użyta forma płatności. W sytuacji gdy użytkownik ponownie chce z niej skorzystać należy kliknąć PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI. Aby zmienić formę płatności na inną należy skorzystać z funkcji ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI i wybrać metodę z listy, która się pojawi. 

Wykup dodatku Magazyn 

Dodatek Magazyn kupuje się w zakładce START » MARKETPLACE » DODATKI poprzez najechanie kursorem na grafikę dodatku Magazyn oraz po naciśnięciu przycisku DODAJ DO KOSZYKA

Dodatki - Magazyn w koszyku

Następnie należy kliknąć na ikonę koszyka w prawym górnym rogu oraz w przycisk PODSUMOWANIE → w celu przeniesienia do podsumowania koszyka. 

Dodatki - Magazyn w podsumowaniu

W sekcji METODA PŁATNOŚCI, zostanie wskazana przez system ostatnio użyta forma płatności. W sytuacji, gdy użytkownik ponownie chce z niej skorzystać należy kliknąć PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI. Aby zmienić formę płatności na inną należy skorzystać z funkcji ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI i wybrać metodę z listy, która się pojawi. 

Jak zaksięgować zakup dodatków w kosztach?

Wydatek za zakup dodatku stanowi koszt uzyskania przychodu. W ciągu kliku dni od zaksięgowania wpłaty na koncie użytkownika pojawi się faktura za jego zakup, w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR. Zostanie ona również wysłana na adres e-mail. 

Fakturę za zakup dodatków księguje się przez zakładkę WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT jako rodzaj wydatku INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Szczegóły księgowania faktury otrzymanej od wFirma.pl zostały opisane szerzej w artykule: Jak zaksięgować fakturę od wFirma.pl?