Weryfikacja firmy

Do czego służy weryfikacja firmy?

Weryfikacja firmy wymagana jest:

  • w usłudze wysyłki e-deklaracji przy wykorzystaniu podpisów pracowników wfirmy
  • przy korzystaniu z platformy Pasejo
  • w przypadku chęci tworzenia własnych szablonów dokumentów (faktury, dokumenty magazynowe)
  • w przypadku korzystania z własnych szablonów wydruków.

W tym celu należy dokonać jednorazowej bezzwrotnej opłaty w wysokości 10 zł brutto na dane podane w zakładce USTAWIENIA w sekcji DANE PODSTAWOWE » WERYFIKACJA FIRMY.

Weryfikacja firmy

Aby firma została poprawnie zweryfikowana dane konta, z którego dokonywany jest przelew (Nazwa firmy, Imię, Nazwisko, adres) muszą się zgadzać z danymi podanymi po stronie wFirmy w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE.

Po poprawnie przeprowadzonej weryfikacji firmy (odnotowaniu płatności po stronie wFirmy) widoczny będzie komunikat “Firma została już zweryfikowana”.

Weryfikacja firmy

Faktura za usługę weryfikacji

Co ważne na dokonaną kwotę zapłaty użytkownik systemu otrzyma fakturę. Faktura dostępna będzie w zakładce USTAWIENIA w sekcji DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR. Dokument zostanie dodatkowo wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji.

weryfikacja firmy

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn