Weryfikacja firmy

Do czego służy weryfikacja firmy ?

Weryfikacja firmy wymagana jest:

  • w usłudze wysyłki e-deklaracji przy wykorzystaniu podpisów pracowników wfirmy
  • przy korzystaniu z platformy Pasejo
  • w przypadku chęci tworzenia własnych szablonów dokumentów (faktury, dokumenty magazynowe)
  • w przypadku korzystania z własnych szablonów wydruków.

W tym celu należy dokonać jednorazowej bezzwrotnej opłaty w wysokości 10 zł brutto na dane podane w zakładce USTAWIENIA w sekcji DANE PODSTAWOWE » WERYFIKACJA FIRMY.

Weryfikacja firmy w ustawieniach systemu

Aby firma została poprawnie zweryfikowana dane konta z którego dokonywany jest przelew (Nazwa firmy, Imię, Nazwisko, adres) musi się zgadzać z danymi podanymi po stronie wfirmy w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE

Po poprawnie przeprowadzonej weryfikacji firmy (odnotowaniu płatności po stronie wfirmy) widoczny będzie komunikat “Firma została już zweryfikowana”.

Weryfikacja firmy - komunikat w ustawieniach

Faktura za usługę weryfikacji

Co ważne na dokonaną kwotę zapłaty użytkownik systemu otrzyma fakturę. Faktura dostępna będzie w zakładce USTAWIENIA w sekcji DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR. Dokument zostanie dodatkowo wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji.

Weryfikacja firmy - faktura za usługę weryfikacji