Weryfikacja firmy

Do czego służy weryfikacja firmy ?

Weryfikacja firmy wymagana jest w usłudze wysyłki e-deklaracji przy wykorzystaniu podpisów pracowników wFirmy oraz przy korzystaniu z platformy Pasejo. W tym celu należy dokonać jednorazowej bezzwrotnej opłaty w wysokości 10 zł brutto na dane podane w zakładce USTAWIENIA w sekcji DANE PODSTAWOWE » WERYFIKACJA FIRMY.

weryfikacja firmy

Aby wFirma została poprawnie zweryfikowana dane konta z którego dokonywany jest przelew (Nazwa firmy, Imię, Nazwisko, adres) musi się zgadzać z danymi podanymi po stronie wFirmy w zakładce USTAWIENIA w sekcji DANE PODSTAWOWE

Po poprawnie przeprowadzonej weryfikacji firmy (odnotowaniu płatności po stronie wFirmy) widoczny będzie komunikat “Firma została już zweryfikowana”.

 weryfikacja firmy

Faktura za usługę weryfikacji

Co ważne na dokonaną kwotę zapłaty użytkownik systemu otrzyma fakturę. Faktura dostępna będzie w zakładkach:

  • USTAWIENIA w sekcji DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ LUB ZMIEŃ PAKIET w części “Faktury za poprzednie zakupy pakietu i inne usługi wFirma.pl”,

  • BIURO » WIADOMOŚCI » WIADOMOŚCI SYSTEMOWE,

  • dokument zostanie dodatkowo wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji.

weryfikacja firmy