Weryfikacja firmy

Do czego służy weryfikacja firmy ?

Weryfikacja firmy wymagana jest:

  • w usłudze wysyłki e-deklaracji przy wykorzystaniu podpisów pracowników wFirmy
  • przy korzystaniu z platformy Pasejo
  • w przypadku chęci tworzenia własnych szablonów dokumentów (faktury, dokumenty magazynowe)
  • w przypadku korzystania z własnych szablonów wydruków.

W tym celu należy dokonać jednorazowej bezzwrotnej opłaty w wysokości 10 zł brutto na dane podane w zakładce USTAWIENIA w sekcji DANE PODSTAWOWE » WERYFIKACJA FIRMY.

Pomoc wfirma Weryfikacja firmy. Faktury

Aby firma została poprawnie zweryfikowana dane konta z którego dokonywany jest przelew (Nazwa firmy, Imię, Nazwisko, adres) musi się zgadzać z danymi podanymi po stronie wFirmy w zakładce USTAWIENIA w sekcji DANE PODSTAWOWE

Po poprawnie przeprowadzonej weryfikacji firmy (odnotowaniu płatności po stronie wFirmy) widoczny będzie komunikat “Firma została już zweryfikowana”.

Pomoc wfirma Weryfikacja firmy. Zweryfikowana

Faktura za usługę weryfikacji

Co ważne na dokonaną kwotę zapłaty użytkownik systemu otrzyma fakturę. Faktura dostępna będzie w zakładce USTAWIENIA w sekcji DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR. Dokument zostanie dodatkowo wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji.

Pomoc wfirma Weryfikacja firmy. Faktury