Interaktywny kwestionariusz osobowy

Zatrudnienie pracownika wiąże się dla pracodawcy z kilkoma obowiązkami. Aby je wykonać powinien uzyskać od pracownika dane osobowe, dlatego pracownicy wypełniają kwestionariusz osobowy. System wFima.pl umożliwia łatwe i sprawne pozyskanie danych od pracownika dzięki funkcji interaktywnego kwestionariusza. 

Dodawanie pracownika - kwestionariusz osobowy

Dodawanie nowego pracownika do systemu wFirma.pl odbywa się w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA. Przedsiębiorca ma do wyboru wprowadzić dane pracownika ręcznie lub też możliwe jest wysłanie kwestionariusza osobowego do pracownika. 

 Kwestionariusz osobowy - dodawanie pracownika

Po wybraniu opcji UDOSTĘPNIJ KWESTIONARIUSZ ONLINEpojawia się okno dialogowe, gdzie należy wprowadzić imię i nazwisko pracownika oraz adres e-mail. Po uzupełnieniu tych danych wystarczy wiadomość do pracownika. 

Wpisanie adresu e-mail spowoduje automatyczne utworzenie panelu pracownika. Panel pracownika to platforma, która pozwala na udostępnianie dokumentów, deklaracji grafiku, czy wypłat pracownika

Nie ma możliwości wysyłki kwestionariusza osobowego na adres e-mail, który został już podany w bazie.

Więcej na temat panelu ePracownik w artykule pomocy: Panel ePracownik - udostępnianie oraz uprawnienia

Kwestionariusz osobowy - wysyłka

Ikony powiadamiające o statusie danych

Po wysłaniu kwestionariusza osobowego przy pracowniku pojawia się niebieska ikonka, która informuje, że pracownik otrzymał ten dokument do uzupełnienia. 

 Kwestionariusz osobowy - niebieska ikonka

Jeśli pracownik odeśle kwestionariusz osobowy ale nie uzupełnił wszystkich danych wówczas ikona przy pracowniku będzie miała kolor żółty.

Kwestionariusz osobowy - żółta ikonka

W sytuacji kiedy pracownik poprawnie uzupełni wszystkie dane w kwestionariuszu przy danych pracownika pojawi się zielona ikona, oznacza ona, że pracownik wypełnił kwestionariusz osobowy i dane do sporządzenia umowy są kompletne. 

Kwestionariusz osobowy - zielona ikonka

Jeśli przedsiębiorca chce poprawić/ zmodyfikować dane, które zostały wprowadzone do kwestionariusza pracownika, wystarczy, że przejdzie do zakładki: KADRY » PRACOWNICY zaznaczyć danego pracownika » MODYFIKUJPo wprowadzeniu  poprawnie wszystkich danych ikona przy pracowniku zniknie. Jeśli przedsiębiorca nie uzupełni wszystkich danych potrzebnych w dalszym procesie zatrudnienia pojawi się czerwona ikonka przy pracowniku, która będzie informować, że dane pracownika są niepełne.  

Kwestionariusz osobowy - czerwona ikonka

Dopiero ponowna modyfikacja i uzupełnienie niezbędnych danych powoduje, że ikona zniknie.

Filtry w zakładce PRACOWNICY

W systemie w zakładce KADRY» PRACOWNICY zostały wprowadzone statusy mające na celu łatwiejszą prezentację danych dotyczących zatrudnienia:

  1. Status do zatrudnienia - tutaj widnieją pracownicy, którzy nie mają aktywnej umowy o pracę. 
  2. Status aktualne -  wszyscy pracownicy, którzy posiadają aktywną umowę 
  3. Status archiwalne - pracownicy, którzy nie mają aktywnych umów- zostali zwolnieni.

Gdy ustawione jest puste pole, wówczas widnieją wszystkie osoby wprowadzone do systemu (ustawiony jest domyślnie).

Kwestionariusz osobowy - Filtrowanie pracowników za pomocą filtra "Rodzaj"

Odrzucenie lub poprawa danych w kwestionariuszu 

W przypadku kiedy pracownik odeśle kwestionariusz osobowy, a  przy jego danych pojawi się ikona żółta (która informuje, że dane są niepełne), to przedsiębiorca może poprawić dane ręcznie lub też odrzucić wypełniony kwestionariusz.

Kwestionariusz osobowy - odrzucenie, poprawa lub akceptacja danych

Aby odesłać lub poprawić kwestionariusz należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY kliknąć na żółtą ikonę kwestionariusza, wówczas otworzy się okno dialogowe. Na dole okna są do wyboru są dwie akcje ODRZUĆ oraz ZAAKCEPTUJ z listą rozwijaną i wyborem kolejnych akcji. Po wyborze opcji ODRZUĆ, kwestionariusz zostanie ponownie wysłany do pracownika. Po wykonaniu tego działania  przy pracowniku pojawi się niebieska ikona i komunikat, że wysłano ponowny mail do pracownika i przedsiębiorca oczekuje na poprawę kwestionariusza. 

Kwestionariusz zapisany w dokumentach pracownika

Po zaakceptowaniu kwestionariusza osobowego dane zostają automatycznie wprowadzone do systemu zaś sam kwestionariusz zapisuje się w dokumentach pracownika. 

Kwestionariusz osobowy

W dokumentach zawsze tworzą się dwa kwestionariusze: dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie oraz kwestionariusz pracownika. Z tego poziomu są one możliwe do wydrukowania aby następnie móc umieścić je w aktach osobowych. 

 

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka