0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wybór serii numeracji dokumentów

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl użytkownik ma możliwość ustawienia własnej serii numeracji faktur sprzedażowych oraz innych dokumentów księgowych. Podczas dodawania nowej serii numeracji można także wprowadzić logo firmy, które następnie będzie umieszczane na fakturze z danej serii. Serie numeracji można w prosty sposób edytować w zakładce USTAWIENIA.

Jak wybrać serie numeracji?

W zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » SERIE NUMERACJI dostępny jest wybór serii numeracji dokumentów: faktur sprzedażowych i innych dokumentów, przy uwzględnieniu dostępnych znaczników.

 1. Przykładowe wzorce:

 • [numer]/[rok]
 • FS [numer]/[miesiąc]/[rok]
 • [numer] - [miesiąc] - [rok] JK
 1. Dostępne znaczniki:

 • [numer] - generowany podczas wystawiania faktury (znacznik obowiązkowy)
 • [dzień] - dzień z daty wystawienia
 • [dzień_roku] - dzień roku z daty wystawienia
 • [miesiąc] - miesiąc z daty wystawienia. Dla wzorca [numer]/[miesiąc]/[rok] generowane będą faktury 1/1/2020, 2/1/2020, 3/1/2020 ... 1/2/2020, 2/2/2020 itd.
 • [kwartał] - kwartał z daty wystawienia. Zapisywany w postaci liczbowej. Na przykład drugi kwartał ma oznaczenie 2.
 • [rok] - rok z daty wystawienia (czterocyfrowy) np. 2020
 • [rok:format_dwucyfrowy] - rok z daty wystawienia (dwucyfrowy) np. 20
 1. Istnieje możliwość zastosowania zer poprzedzających w znacznikach. Przykładowe znaczniki:

 • [numer:zera_wiodące=3] - 003
 • [miesiąc:zera_wiodące=2] - 02

Jak dodać nową serię numeracji?

Aby zdefiniować swój unikalny wzorzec numeracji dokumentów, należy dodać nową serię.

Wybierając opcję Dodaj serię, należy określić jej nazwę oraz typ dokumentu, dla którego tworzony jest wzór dokumentu.

Serie numeracji dokumentów - jak dodać nową serię?

Następny krok to wybór odpowiedniego Wzorca, tak, by program automatycznie definiował poprawny numer dokumentu. Po wprowadzeniu tych danych należy wskazać Numer początkowy serii (ważne szczególnie w przypadku rozpoczęcia korzystania z wfirma.pl w trakcie roku) oraz okres Resetowania numeru (co roku, co miesiąc, codziennie, nigdy).

Podczas dodawania nowej serii numeracji można opcjonalnie wprowadzić logo, które będzie umieszczane na fakturze z danej serii (przydatne przy kilku typach działalności w ramach jednej firmy). W przypadku nieoddania logo w tym miejscu, zastosowane zostanie logo globalne z zakładki USTAWIENIA » FAKTURY »LOGO FIRMY.

Funkcja sprawdzania poprawności numeracji faktur i blokada modyfikacji numeru

W zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » SERIE NUMERACJI znajduje się również opcja Sprawdzanie poprawności numeracji faktur i blokada modyfikacji numeru. Po wyłączeniu jej zaznaczenia będzie możliwe edytowanie numerów faktur, które są automatycznie nadawane przez system. Edytowanie numeru możliwe jest dopiero podczas modyfikacji wcześniej wystawionego dokumentu.

Serie numeracji dokumentów - sprawdzanie poprawności numeracji faktur

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów