Katalog dłużników i wierzytelności

Możliwość monitorowania dłużników oraz wierzytelności dostępna jest dzięki zakładce:

 • PRZYCHODY »  WINDYKACJA » DŁUŻNICY zestawienie wg kontrahentów, lub

Katalog dłużników i wierzytelności - dłużnicy

 • PRZYCHODY »  WINDYKACJA » WSZYSTKIE WIERZYTELNOŚCI zestawienie wg dokumentów sprzedaży.

Katalog dłużników i wierzytelności - wszystkie wierzytelności

Dla zwiększenia efektywności przekazywanych informacji zaleca się korzystanie z filtrów, dostępnych w prawym dolnym rogu tabel, pozwalających na szybkie sortowanie danych wg określonych kryteriów:

 • przeterminowanie:

  • przeterminowane do 3 mcy (duża szansa na odzyskanie długu)

  • przeterminowane do 2 lat

  • przterminowane powyżej 2 lat

 • status:

  • ulga na złe długi (od terminu płatności minęło więcej niż 150 dni)

 • wezwanie:

  • wystawiono wezwanie

  • nie wystawiono wezwania

 • płatność:

  • nierozliczona

  • rozliczona.

Przypomnienie o niezapłaconej fakturze

Z poziomu Katalogu dłużników lub wierzytelności możliwa jest wysyłka przypomnień o zapłacie do kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć dłużnika lub fakturę, następnie z menu wybrać WYŚLIJ POWIADOMIENIE.

Katalog dłużników i wierzytelności - przypomnienie

Przypomnienie może być wysłane za pomocą dwóch metod:

 • wiadomości e-mail;

 • SMS.

Jeżeli w ciągu 150 dni od terminu płatności określonego na fakturze nie otrzymałeś zapłaty, po spełnieniu podstawowych warunków możesz skorzystać z ulgi na złe długi i odzyskać należny podatek VAT.

Aby sprawdzić, które z wierzytelności spełniają pierwszy z warunków, w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA »  WIERZYTELNOŚCI należy ustawić filtr status na ULGA NA ZŁE DŁUGI.

Katalog dłużników i wierzytelności - filtry