0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Katalog dłużników i wierzytelności

Wielkość tekstu:

Możliwość monitorowania dłużników oraz wierzytelności dostępna jest dzięki zakładce:

 • PRZYCHODY »  WINDYKACJA » DŁUŻNICY zestawienie wg kontrahentów, lub

Katalog dłużników i wierzytelności

 • PRZYCHODY »  WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI zestawienie wg dokumentów sprzedaży.

Katalog dłużników i wierzytelności

Dla zwiększenia efektywności przekazywanych informacji zaleca się korzystanie z filtrów, dostępnych w prawym dolnym rogu tabel, pozwalających na szybkie sortowanie danych wg określonych kryteriów:

 • przeterminowanie:

  • przeterminowane do 3 miesięcy (duża szansa na odzyskanie długu)

  • przeterminowane do 2 lat

  • przeterminowane powyżej 2 lat

 • status:

  • ulga na złe długi (od terminu płatności minęło więcej niż 90 dni)

 • wezwanie:

  • wystawiono wezwanie

  • nie wystawiono wezwania

 • płatność:

  • nierozliczona

  • rozliczona.

Przypomnienie o niezapłaconej fakturze

Z poziomu zakładki PRZYCHODY » DŁUŻNICY lub PRZYCHODY » WIERZYTELNOŚCI możliwa jest wysyłka przypomnień o zapłacie do kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć dłużnika lub fakturę (w zależności od zakładki), następnie z menu wybrać WYŚLIJ PRZYPOMNIENIE.

Katalog dłużników i wierzytelności

Przypomnienie może być wysłane za pomocą dwóch metod:

 • wiadomości e-mail;

 • SMS.

Jeżeli w ciągu 90 dni od terminu płatności określonego na fakturze nie otrzymałeś zapłaty, po spełnieniu podstawowych warunków możesz skorzystać z ulgi na złe długi i odzyskać należny podatek VAT.

Aby sprawdzić, które z wierzytelności spełniają pierwszy z warunków, w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI należy ustawić filtr status na ULGA NA ZŁE DŁUGI.

Katalog dłużników i wierzytelności

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów