0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodawanie pojazdu do systemu

Wielkość tekstu:

Sposób wprowadzenia pojazdu do systemu wfirma.pl jest uzależniony w dużej mierze od sposobu jego wykorzystywania, formy własności oraz rodzaju samego pojazdu. Z uwagi na te elementy pojazd wykorzystywany w działalności można wprowadzić do systemu na 4 różne sposoby.

Sposób wykorzystania pojazdu w firmie

Dodając pojazd do systemu należy przede wszystkim określić w jaki sposób samochód będzie wykorzystany w działalności gospodarczej, gdyż od tego zależy w jaki sposób będą dokonywane odliczenia od wydatków związanych z danym pojazdem. Po zastosowaniu odpowiedniego schematu dodawania samochodu, system poprosi użytkownika o uzupełnienie definicji pojazdu. Do wyboru są dwie opcje:

  • PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI - w przypadku samochodów osobowych oraz ciężarowych zdefiniowanych jako pojazdy poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2, oznacza 50% odliczenia podatku VAT oraz 75% odliczenia kosztów eksploatacji,

  • TYLKO W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 100% odliczenia podatku VAT oraz 100% ujmowanych kosztów przy wydatkach związanych z użytkowaniem pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 w urzędzie oraz prowadzenia szczegółowej kilometrówki VAT.

Dodawanie pojazdu - definicja

Więcej informacji na temat aktualnych zasad rozliczania pojazdów w firmie w artykułach:
- Zmiany w rozliczeniach samochodów osobowych
- Zasady rozliczania samochodów

Pojazd stanowiący środek trwały

W przypadku zakupu samochodu i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych księgowania należy dokonać w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) wybierając jako schemat: Zakup samochodu osobowego lub Zakup samochodu ciężarowego.

Dodawanie pojazdu - zakup samochodu

Następnie należy uzupełnić dane dotyczące pojazdu oraz wybrać właściwą metodę i stawkę amortyzacji.

Dodawanie pojazdu - dane pojazdu

Szczegółowy opis możliwych do zastosowania metod amortyzacji znajduj się w artykule: Metody amortyzacji środków trwałych - warto wiedzieć!

Po zapisaniu pojazd zostanie dodany do ewidencji środków trwałych, a system rozpocznie automatyczne dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z wybraną metodą amortyzacji w kolumnie 13 KPIR. W przypadku, gdy zakup został dokonany na podstawie faktury VAT, podatek naliczony zostanie ujęty w rejestrze VAT zakupów.

Pojazd prywatny użytkowany w firmie

W przypadku prywatnego samochodu, używanego w firmie należy dokonać wpisu w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. W oknie, które się pojawi należy uzupełnić odpowiednie pola. Następnie w polu FORMA WŁASNOŚCI należy wybrać PRYWATNY.

Dodawanie pojazdu do systemu - wprowadzanie pojazdu poprzez zakładkę wydatki

W tym przypadku podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia 20% poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu oraz wydatkami na składki ubezpieczeniowe. Natomiast podatek VAT będzie rozliczany w oparciu o wybrany sposób użytkowania pojazdu w firmie.

Więcej szczegółów w artykule: Dodanie samochodu prywatnego do systemu

Pojazd użytkowany na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub użyczenia

W przypadku samochodu używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu bądź dzierżawy oraz samochodu używanego na podstawie umowy użyczenia należy dokonać wpisu w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY klikając na DODAJ POJAZD i uzupełniając odpowiednie pola w oknie, które się pojawi. Następnie w polu FORMA WŁASNOŚCI należy wybrać:

  • LEASING OPERACYJNY I NAJEM - w przypadku leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy
  • INNY - w przypadku umowy użyczenia

Dodawanie pojazdu - środek trwały

Gdy wartość pojazdu osobowego lub ciężarowego poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2, używanego w leasingu operacyjnym lub najmie przekracza limit 150 tys. zł należy dodatkowo pozostawić pustą opcję WARTOŚĆ PONIŻEJ 150 TYS. ZŁ a następnie uzupełnić pole DATA UMOWY rozumianą jako data zawarcia lub zmiany umowy. Następnie jeżeli data umowy wskazuje na okres po 31 grudnia 2018 r. należy wpisać WARTOŚĆ POJAZDU (czyli kwotę netto wartości samochodu wynikającej z umowy jeżeli odliczenie 100% VAT lub wartość netto + 50% VAT jeżeli dla samochodu zadeklarowano 50% odliczenia VAT).

Dodawanie pojazdu - określenie daty umowy

Pojazd prywatny przekazany na cele firmy

W przypadku wprowadzenia prywatnego samochodu do ewidencji środków trwałych firmy należy dokonać bezpośredniego wpisu do ewidencji środków trwałych w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. Następnie należy uzupełnić dane dotyczące pojazdu oraz wybranej metody amortyzacji. 

Przekazując prywatny pojazd na cele firmowe podatnik zobowiązany jest do sporządzenia oświadczenia o przekazaniu majątku prywatnego na cele firmowe. Darmowy wzór można znaleźć w artykule: Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności - wzór z omówieniem

Dodawanie pojazdu - środek trwały

Po zapisaniu system rozpocznie automatyczne dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z wybraną metodą amortyzacji w kolumnie 13 KPIR.

Więcej szczegółów w artykule: Jak wprowadzić prywatny samochód do środków trwałych firmy?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów