Dodawanie pojazdu do systemu

W systemie wfirma.pl można dodać pojazd (firmowy bądź niefirmowy) na 4 sposoby:

1. W przypadku zakupu samochodu i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych - zapis w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE poprzez schematy Zakup samochodu osobowego lub Zakup samochodu ciężarowego;

Dodawanie pojazdu do systemu - wprowadzenie pojazdu do systemu

2. W przypadku prywatnego samochodu, używanego w firmie lub w umowie najmu/dzierżawy (innej niż leasing) - zapis w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » POJAZDY i następnie funkcję DODAJ POJAZD (okienko pojazd firmowy należy pozostawić niezaznaczone). W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić odpowiednie pola;

Dodawanie pojazdu do systemu -  wprowadzanie pojazdu poprzez zakładkę wydatki
3. W przypadku samochodu w leasingu operacyjnym - zapis w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY klikając na DODAJ POJAZD i uzupełniając odpowiednie pola w oknie, które się pojawi (należy zaznaczyć okienko pojazd firmowy);

Dodawanie pojazdu do systemu -  wprowadzanie pojazdu poprzez zakładkę wydatki
Więcej informacji odnośnie punktu 2 i 3 znajduje się w artykule Dodawanie samochodu prywatnego - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki4. W przypadku wprowadzenia prywatnego samochodu do ewidencji środków trwałych - bezpośrednio do Środków trwałych przechodząc do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. Więcej szczegółów na ten temat w punkcie: Wniesienie prywatnego samochodu do firmy

Dodawanie pojazdu do systemu - wprowadzenie pojazdu bezpośrednio do ewidencji