Dodawanie pojazdu do systemu

Sposób wprowadzenia pojazdu do systemu wfirma.pl jest uzależniony w dużej mierze od sposobu jego wykorzystywania, formy własności oraz rodzaju samego pojazdu. Z uwagi na te elementy pojazd wykorzystywany w działalności można wprowadzić do systemu na 4 różne sposoby.

Wprowadzenie pojazdu do systemu

1. W przypadku zakupu samochodu i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych - zapis w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE poprzez schematy Zakup samochodu osobowego lub Zakup samochodu ciężarowego.

Dodawanie pojazdu do systemu - wprowadzenie pojazdu do systemu

2. W przypadku prywatnego samochodu, używanego w firmie - zapis w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY i następnie funkcję DODAJ POJAZD. W oknie, które się pojawi należy uzupełnić odpowiednie pola. Dodatkowo w polu FORMA WŁASNOŚCI należy wybrać PRYWATNY.

Dodawanie pojazdu do systemu -  wprowadzanie pojazdu poprzez zakładkę wydatki

3. W przypadku samochodu używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu bądź dzierżawy oraz samochodu używanego na podstawie umowy użyczenia - zapis w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY klikając na DODAJ POJAZD i uzupełniając odpowiednie pola w oknie, które się pojawi. Dla leasingu operacyjnego oraz najmu lub dzierżawy w polu FORMA WŁASNOŚCI należy wybrać LEASING OPERACYJNY I NAJEM, natomiast w przypadku umowy użyczenia należy wybrać INNY.

Dodawanie pojazdu w umowie leasingu

Gdy wartość pojazdu osobowego lub ciężarowego poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2, używanego w leasingu operacyjnym lub najmie przekracza limit 150 tys. zł należy dodatkowo odznaczyć opcję WARTOŚĆ PONIŻEJ 150 TYS. ZŁ a następnie uzupełnić pole DATA UMOWY rozumiane jako data zawarcia lub zmiany umowy. Następnie jeżeli data umowy wskazuje na okres po 31 grudnia 2018 r. należy wpisać WARTOŚĆ POJAZDU (rozumianą jako kwota netto wartości samochodu wynikającej z umowy jeżeli odliczenie 100% VAT lub wartość netto + 50% VAT jeżeli dla samochodu zadeklarowano 50% odliczenia VAT).

Dodawanie pojazdu - określenie daty umowy

W pozycji SPOSÓB UŻYWANIA, należy wybrać:

  • PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI - w przypadku samochodów osobowych oraz ciężarowych zdefiniowanych jako pojazdy poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2, oznacza 50% odliczenia podatku VAT oraz 75% odliczenia kosztów eksploatacji,
  • TYLKO W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 100% odliczenia podatku VAT oraz 100% ujmowanych kosztów przy wydatkach związanych z użytkowaniem pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 w urzędzie oraz prowadzenia szczegółowej kilometrówki VAT.

4. W przypadku wprowadzenia prywatnego samochodu do ewidencji środków trwałych firmy - zapis bezpośrednio do środków trwałych przechodząc do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy skorzystać z opcji DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. Więcej szczegółów na ten temat w punkcie: Wniesienie prywatnego samochodu do firmy

Dodawanie pojazdu - do ewidencji

W systemie wfirma.pl w związku ze zmianami w rozliczeniach samochodu od 2019 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące rozliczania pojazdów, o czym więcej w artykule: Zmiany w rozliczeniach samochodów od 2019 roku.