Dodawanie pojazdu do systemu

W systemie wfirma.pl można dodać pojazd (firmowy bądź niefirmowy) na 4 sposoby:

1. W przypadku zakupu samochodu i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych - zapis w zakładce WYDATKI poprzez schematy Zakup samochodu osobowego oraz Zakup samochodu ciężarowego;

zakup samochodu

2. W przypadku prywatnego samochodu, używanego w firmie lub w umowie najmu/dzierżawy (innej niż leasing) - zapis w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » Pojazdy i następnie funkcję Dodaj pojazd (okienko “pojazd firmowy” należy pozostawić niezaznaczone). W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić odpowiednie pola;

dodawanie pojazdu3. W przypadku samochodu w leasingu operacyjnym - zapis w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » POJAZDY klikając na Dodaj pojazd i uzupełniając odpowiednie pola w oknie, które się pojawi (należy zaznaczyć okienko “pojazd firmowy”);

dodawanie pojazduWięcej informacji odnośnie punktu 2 i 3 znajduje się w artykule Dodawanie samochodu prywatnego - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki4. W przypadku wprowadzenia prywatnego samochodu do ewidencji środków trwałych - bezpośrednio do Kartoteki środków trwałych przechodząc do zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. Więcej szczegółów na ten temat w punkcie: Wniesienie prywatnego samochodu do firmy

dodawanie pojazdu