0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Komunikacja klient - biuro - klient

Wielkość tekstu:

Serwis wFirma dla biur rachunkowych ułatwia komunikację z klientami biura poprzez możliwość wykorzystania szybkich i łatwych w obsłudze wiadomości systemowych.

Aby możliwe było korespondowanie z klientem przez system wFirma dla biur rachunkowych niezbędne jest nadanie mu dostępu do konta.

Komunikacja

Biuro - Klient

Opiekun lub Szef biura mają możliwość komunikowania się z klientem biura lub dodanymi jego pracownikami bezpośrednio w systemie. W celu rozpoczęcia konwersacji z klientem należy przejść do jego firmy, a następnie:

  • kliknąć w ikonę użytkownika i wybrać opcję PYTANIA KLIENTÓW (w przypadku szefa biura rachunkowego) / WIADOMOŚCI (w przypadku opiekuna),

 Komunikacja z klientem - Wiadomości

  • lub przejść do zakładki START » PYTANIA KLIENTÓW (opcja dostępna tylko dla szefa biura oraz opiekuna klienta),

Komunikacja z klientem - szef biura

gdzie należy kliknąć w opcję ROZPOCZNIJ NOWĄ KONWERSACJĘ. Po tym pojawi się okno, w którym należy wybrać przedsiębiorcę lub pracownika poprzez najechanie na niego kursorem i kliknięcie opcji WYBIERZ lub w adres e-mail klienta.

Komunikacja z klientem - Moje pytania

W oknie jakie się pojawi należy podać treść wiadomości oraz ewentualnie dołączyć załącznik poprzez kliknięcie w opcję WYBIERZ. W celu wysłania gotowej treści do klienta należy wybrać opcję WYŚLIJ.

komunikacja z klientem

Późniejsze wiadomości będą kontynuowane w danej konwersacji z klientem.

W celach bezpieczeństwa nie jest możliwe usuwania historii wiadomości prowadzonych z klientami. Wiadomości są automatycznie zapisywane i archiwizowane w systemie.

Komunikacja z klientem poprzez wysyłkę zbiorczych powiadomień

System umożliwia także wysyłanie powiadomień do wszystkich klientów jednocześnie bezpośrednio z panelu głównego dostępnego po zalogowaniu poprzez zaznaczenie firm klientów i skorzystanie z funkcji POWIADOMIENIE.

Komunikacja z klientem - Powiadomienie

Następnie w oknie, które się pojawi należy wpisać treść wiadomości oraz ewentualnie załączyć plik.

komunikacja z klientem

Tak wysłana wiadomość pojawi się na każdym z zaznaczonych uprzednio kont klientów. Funkcję tę można stosować w przypadku zbiorczego powiadomienia o zmianie godzin otwarcia biura rachunkowego, zmianach prawnych itp.

Klient - Biuro

W celu rozpoczęcia konwersacji lub napisania wiadomości do biura rachunkowego przedsiębiorca powinien kliknąć ikonę użytkownika, a następnie wybrać opcję WIADOMOŚCI, dzięki temu otworzy się okno, w którym będzie mógł prowadzić konwersację.

Odbiór wiadomości

Wysłana przez biuro czy klienta wiadomość pojawi się na koncie odbiorcy, o czym zostanie on poinformowany:

  • na liście firm przy nazwie firmy,

Komunikacja z klientem - Odbiór wiadomości

  • po wejściu do firmy, gdzie przy ikonie użytkownika oraz przy opcji WIADOMOŚCI (w przypadku przedsiębiorcy) lub PYTANIA KLIENTÓW (w przypadku biura rachunkowego) pojawi się na czerwono informacja o liczbie nieprzeczytanych wiadomościach,

komunikacja z klientem

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów