Automatyczna aktualizacja ceny zakupu

Automatyczna aktualizacja ceny zakupu - na czym polega?

W pakietach z magazynem tj.  Księgowość online + magazyn oraz Zarządzanie sprzedażą + magazyn system wFirma pozwala na automatyczną aktualizację ceny zakupu produktów dzięki funkcji "Automatyczna aktualizacja ceny zakupu".

Funkcja ta pozwala na zautomatyzowanie procesu zmiany ceny zakupu w przypadku zakupu droższego lub tańszego produktu od kontrahenta.

Jak włączyć automatyczną aktualizację cen zakupu?

Funkcję tą można uruchomić w zakładce USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » OGÓLNE poprzez zaznaczenie WŁĄCZ AUTOMATYCZNĄ AKTUALIZACJĘ CENY ZAKUPU

Automatyczna aktualizacja ceny zakupu - włączenie funkcji

Po zaznaczeniu funkcji wystawiając dokument PZ lub dodając Wydatek z ceną niższą lub wyższą niż cena kartotekowa produktu, system automatycznie zmieni cenę zakupu zapisaną w kartotece na cenę z ostatniej przyjętej partii produktów.

Z ceny zakupu wyliczane są grupy cenowe produktów, na podstawie których następuje sprzedaż produktów.