Automatyczna aktualizacja ceny zakupu

W pakietach z magazynem tj.  Księgowość online + magazyn oraz Menedżer Sprzedaży system wfirma.pl pozwala na automatyczną aktualizację ceny zakupu produktów dzięki funkcji "Automatyczna aktualizacja ceny zakupu".

Funkcja ta pozwala na zautomatyzowanie procesu zmiany ceny zakupu w przypadku zakupu droższego lub tańszego produktu od kontrahenta.

Automatyczna aktualizacja ceny zakupu - jak włączyć?

Funkcję tą można uruchomić w zakładce USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » OGÓLNE poprzez zaznaczenie WŁĄCZ AUTOMATYCZNĄ AKTUALIZACJĘ CENY ZAKUPU.

Automatyczna aktualizacja ceny zakupu - jak włączyć?

Po zaznaczeniu funkcji wystawiając dokument PZ lub dodając wydatek z ceną niższą lub wyższą niż cena kartotekowa produktu, system automatycznie zmieni cenę zakupu zapisaną w kartotece na cenę z ostatniej przyjętej partii produktów.

Z ceny zakupu wyliczane są grupy cenowe produktów, na podstawie których następuje sprzedaż produktów.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz