Zakup samochodu ciężarowego

Zakup samochodu ciężarowego do systemu można wprowadzić na dwa sposoby, w zależności od rodzaju dokumentu zakupu:

  1. Faktura VAT: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 

  2. Umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT marża, faktura bez VAT, rachunek: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO.

Zakup samochodu ciężarowego - wprowadzenie do systemu

Na tym etapie system wymusi uzupełnienie danych dotyczących samego pojazdu.

Zakup samochodu ciężarowego - wybór rodzaju wydatku

Kategoria (KŚT), metoda oraz stawka amortyzacji zostaną automatycznie uzupełnione. Również data wprowadzenia podpowiadana jest automatycznie, należy ją zmodyfikować jeżeli jest inna niż bieżąca.Po uzupełnieniu danych na fakturze i wybraniu opcji Zapisz należy odpowiednio zdefiniować pojazd. Wybór odpowiednich parametrów będzie miał wpływ na odliczenie podatku VAT.

Zakup samochodu ciężarowego- definicja pojazdu w systemie wfirma.pl

Gdy pojazd spełnia wymogi określone w drugiej części tabeli - Pojazdy uznawane za ciężarowe - przysługuje mu prawo do 100% odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu, jak również wydatków związanych z jego użytkowaniem (w tym zakup paliwa).

W przypadku wyboru pierwszej opcji -  Pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony - użytkownik będzie musiał dodatkowo wskazać, w jakim wymiarze przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia pojazdu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją (50% lub 100%).

Zakup samochodu ciężarowego - określenie przeznaczenia pojazdu ciężarowego

W przypadku wyboru 100% odliczenia podatku VAT wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika oraz datę pomiaru:

Zakup samochodu ciężarowego- dodawanie stanu licznika w systemie

Po zapisaniu samochód zostanie ujęty nie tylko w ewidencji środków trwałych, ale również w ewidencji pojazdów, która znajduje się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY.

System automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE poprzez kliknięcie na dany środek trwały i przejście do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. W zakładce tej znajduje się wygenerowany automatycznie dokument OT, który należy zaznaczyć i wybrać z górnego menu DRUKUJ. Pod wydruk trzeba podpiąć kopię dokumentu dokumentującej zakup samochodu oraz kopię dowodu rejestracyjnego.

W Rejestrze VAT zakupu zostanie ujęta wartość odliczonego podatku. Ponadto do deklaracji VAT za ten okres należy podpiąć kopię faktury zakupu. Do Księgi Przychodów i Rozchodów będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE.