Zakup samochodu ciężarowego

Zakup samochodu ciężarowego do systemu można wprowadzić na dwa sposoby, w zależności od rodzaju dokumentu zakupu:

  1. faktura VAT: WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

  2. umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT marża, faktura bez VAT, rachunek: WYDATKI » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO.

Na tym etapie system wymusi uzupełnienie danych dotyczących samego pojazdu.

Zakup samochodu ciężarowego - wFirma.pl

Kategoria (KŚT), metoda oraz stawka amortyzacji zostaną automatycznie uzupełnione. Również data wprowadzenia podpowiadana jest automatycznie, należy ją zmodyfikować jeżeli jest inna niż bieżąca.Po uzupełnieniu danych na fakturze i wybraniu opcji Zapisz należy odpowiednio zdefiniować pojazd. Wybór odpowiednich parametrów będzie miał wpływ na odliczenie podatku VAT.

Zakup samochodu ciężarowego - wfirma

Gdy pojazd spełnia wymogi określone w drugiej części tabeli - Pozostałe samochody uznawane za ciężarowe - przysługuje mu prawo do 100% odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu, jak również wydatków związanych z jego użytkowaniem (w tym zakup paliwa).

W przypadku wyboru pierwszej opcji - Pojazd samochodowy do 3,5 tony z homologacją - użytkownik będzie musiał dodatkowo wskazać, w jakim wymiarze przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia pojazdu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją (50% lub 100%).

Zakup samochodu ciężarowego - wFirma

W przypadku wyboru 100% odliczenia podatku VAT wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika oraz datę pomiaru:

Zakup samochodu ciężarowego - stan licznika

Po zapisaniu samochód zostanie ujęty nie tylko w ewidencji środków trwałych, ale również w ewidencji pojazdów, która znajduje się w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » POJAZDY.

System automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » DOKUMENTY. Pod wydruk trzeba podpiąć kopię dokumentu dokumentującej zakup samochodu oraz kopię dowodu rejestracyjnego.

W Rejestrze zakupu VAT zostanie ujęta wartość odliczonego podatku. Ponadto do deklaracji VAT za ten okres należy podpiąć kopię faktury zakupu. Do Księgi Przychodów i Rozchodów będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH.