0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup samochodu ciężarowego

Wielkość tekstu:

Zakup samochodu ciężarowego stanowiącego majątek firmy należy właściwie zaksięgować w systemie, a pojazd wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Sposób jego księgowania w systemie uzależniony jest od otrzymanego dokumentu zakupu oraz sposobu użytkowania pojazdu w działalności.

Jak zaksięgować zakup samochodu ciężarowego?

Zakup samochodu ciężarowego do systemu można wprowadzić na dwa sposoby, w zależności od rodzaju dokumentu zakupu:

  1. Faktura VAT: WYDATKI »KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - "KŚT. 742".

  2. Umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT marża, faktura bez VAT, rachunek: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - "KŚT. 742".

Zakup samochodu ciężarowego - wprowadzenie do systemu

W oknie dodawania wydatku należy uzupełnić podstawowe dane z dokumentu zakupu. Po wyborze rodzaju wydatku ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - "KŚT. 742" system wymusi uzupełnienie danych dotyczących samego pojazdu.

Zakup samochodu ciężarowego - wybór rodzaju wydatku

Metoda oraz stawka amortyzacji zostaną automatycznie uzupełnione. Data wprowadzenia powinna być faktyczną datą w jakiej pojazd został przekazany do działalności. Po uzupełnieniu danych na fakturze i wybraniu opcji ZAPISZ należy odpowiednio zdefiniować pojazd. Wybór odpowiednich parametrów będzie miał wpływ na odliczenie podatku VAT oraz rozliczenie kosztów związanych z samochodem w KPiR.

Definiowanie pojazdu ciężarowego

W przypadku pojazdów ciężarowych dla celów podatkowych należy zdefiniować czy pojazd jest o masie całkowitej:

  • powyżej 3,5 t i poniżej z VAT-1/VAT-2 - oznacza pojazd spełniający warunki uznania go za pojazd ciężarowy, czyli powyżej 3,5t lub poniżej 3,5t konstrukcyjnie przeznaczony do działalności (posiadający jeden rząd siedzeń i aktualne VAT-1 lub VAT-2 jako dodatkowe badanie techniczne potwierdzone zaświadczeniem z OSKP). Dla tego pojazdu nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki i przysługuje odliczenie VAT 100% i 100% kosztów eksploatacyjnych bez obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów VAT,
  • poniżej 3,5 tony bez VAT-1/VAT-2 - oznacza pojazd niespełniający warunków uznania go za pojazd ciężarowy, czyli poniżej 3,5 tony masy całkowitej pojazdu, brak aktualnego VAT-1 lub VAT-2, czyli brak zaświadczenia z OSKP. Dla pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z tym pojazdem pojawia się obowiązek prowadzenia kilometrówki.

Zakup samochodu ciężarowego - definicja pojazdu

Dla samochodów o macie całkowitej poniżej 3,5t bez bez VAT-1/VAT-2 dodatkowo należy określić SPOSÓB UŻYWANIA go w działalności:

  • prywatnie i w działalności - odliczenie 50% VAT oraz 75% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych,
  • tylko w działalności - odliczenie 100% VAT oraz 100% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych (wymaga prowadzenia kilometrówki, zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 oraz stworzenia regulaminu pojazdu).

Zakup samochodu ciężarowego - sposób użytkowania pojazdu

W przypadku użytkowania pojazdu TYLKO W DZIAŁALNOŚCI wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika oraz datę pomiaru:

Zakup samochodu ciężarowego - stan licznika

Zakup samochodu ciężarowego - rozliczenie w ewidencjach

Po zapisaniu samochód zostanie ujęty nie tylko w ewidencji środków trwałych, ale również w ewidencji pojazdów, która znajduje się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY.

W rejestrze VAT zakupu zostanie ujęta wartość odliczonego podatku. Do Księgi Przychodów i Rozchodów będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE.

Pojazdy samochodowe przyjęte do działalności od 2019 roku, które wagą nie przekraczają 3,5 tony obowiązuje nowy limit amortyzacji w proporcji do 150 tys. zł. W związku z czym dla samochodów o wartości początkowej powyżej wskazanego limitu system automatycznie będzie ujmował odpisy amortyzacyjne w proporcji do wskazanego limitu. Limit ten nie obowiązuje dla pojazdów wprowadzonych do użytkowania przed 2019 r.

Przyjęcie samochodu ciężarowego - OT

System automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE poprzez kliknięcie w nazwę danego środka trwałego i wybranie opcji DRUKUJ » DRUKUJ OT

Zakup samochodu ciężarowego - jak wydrukować dokument OT

lub przejście do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. W zakładce tej znajduje się wygenerowany automatycznie dokument OT, który należy zaznaczyć i wybrać z górnego menu DRUKUJ » DRUKUJ OT. Pod wydruk trzeba podpiąć kopię dokumentu dokumentującej zakup samochodu oraz kopię dowodu rejestracyjnego.

Zakup samochodu ciężarowego - dokument OT

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów