Ukrywanie produktów w magazynie wFirma.pl

W systemie istnieje możliwość ukrycia produktu, który np. został wycofany ze sprzedaży, ale istnieje konieczność utrzymania go w systemie ze względu na powiązane z nim dokumenty sprzedażowe i magazynowe. Zobacz jak wykonać ukrywanie produktów.

Ukrywanie produktów

Aby ukryć produkt wystarczy skorzystać z opcji UKRYJ PRODUKTY. W tym celu należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY, wybrać produkt, a następnie wybrać akcję MODYFIKUJ (w pakietach z włączonym rozbudowanym magazynem)

 Ukrywanie produktów - Ukryj produkty

lub w pakietach bez magazynu do zakładki PRZYCHODY » PRODUKTY.

 Ukrywanie produktów - Ukryj produkty w zakładce Przychody

Po zaznaczeniu produktu (można przeprowadzić również akcję masową) należy wybrać opcję UKRYJ. Produkty znikną z listy a ich podgląd będzie możliwy po wybraniu w filtrze “stan” wariantu “niewidoczne”

 Ukrywanie produktów - Stan niewidoczny

W celu przywrócenia produktu na listę widocznych, należy zaznaczyć produkt/y i wybrać opcję POKAŻ PRODUKTY.

W pakiecie z rozbudowanym magazynem (Księgowość online + magazyn, Zarządzanie sprzedażą + magazyn):

 Ukrywanie produktów - Pokazywanie produktów w zakładce Magazyn

W pakiecie bez rozbudowanego magazynu (Księgowość online, Zarządzanie sprzedażą):

 Ukrywanie produktów - Pokazywanie produktów w zakładce Przychody