0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód ciężarowy w firmie - dodawanie pojazdu w systemie wFirma

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma.pl można wprowadzić wykorzystywany samochód ciężarowy w firmie w zależności od tego, czy stanowi on środek trwały, wykorzystywany jest w ramach leasingu operacyjnego, umowy użyczenia czy jest to pojazd prywatny wykorzystywany w celach służbowych. Dzięki temu, księgując wydatki związane z użytkowaniem pojazdu system automatycznie ujmie wydatki w odpowiedniej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiany w rozliczaniu pojazdów w firmie zostały opisane w artykule: 5 najważniejszych zmian – jak rozliczyć samochód w firmie?

Samochód ciężarowy w firmie jako środek trwały

Zakup samochodu ciężarowego, który jest środkiem trwałym firmy można wprowadzić na dwa sposoby, w zależności od rodzaju dokumentu zakupu:

 • faktura VAT: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO,

 • umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT marża, faktura bez VAT, rachunek: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Samochód ciężarowy w firmie - dodawanie

Po wyborze rodzaju wydatku: ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO kategoria (KŚT), metoda oraz stawka amortyzacji zostaną uzupełnione automatycznie.

W kolejnym oknie należy uzupełnić definicję pojazdu. Po wybraniu opcji Powyżej 3,5t i poniżej z VAT-1/VAT-2 od wydatków związanych z samochodem będzie ujmowane 100% VAT bez konieczności prowadzenia kilometrówki dla celów VAT.

Wybierając jako DEFINICJĘ opcję Poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2 pojawi się dodatkowe pole wyboru SPOSÓB UŻYTKOWANIA. W przypadku wyboru opcji Prywatnie i w działalności do rejestru zakupów VAT będzie ujmowane wyłącznie 50% VAT z faktury dotyczącej wydatku związanego z pojazdem. Po wybraniu opcji Tylko w działalności, system będzie ujmował 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu pod warunkiem prowadzenia kilometrówki VAT.

Samochód ciężarowy w firmie - sposób użytkowania

 

Po uzupełnieniu niezbędnych danych środek trwały automatycznie zostanie wpisany do Ewidencji Środków Trwałych. Więcej na ten temat w artykule: Ewidencja Środków Trwałych i WNiP

Samochód można również dodać bezpośrednio do Ewidencji Środków Trwałych, przechodząc do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Samochód w leasingu operacyjnym oraz umowa najmu lub dzierżawy zawarta po 2019 roku

Samochód ciężarowy w leasingu operacyjnym należy dodać do systemu w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD.

Samochód ciężarowy powyżej 3,5t lub poniżej z VAT-1/VAT-2

Dodając samochód ciężarowy powyżej 3,5t lub poniżej z zaświadczeniem VAT-1 lub VAT-2, od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu system automatycznie ujmuje 100% VAT w rejestrze zakupów VAT.

W oknie dodawania nowego pojazdu należy zdefiniować TYP pojazdu jako Samochód ciężarowy. W polu DEFINICJA należy wybrać opcję Powyżej 3,5t lub poniżej z VAT-1/VAT-2 i jako FORMA WŁASNOŚCI wybrać opcję Leasing operacyjny lub najem.

Samochód ciężarowy w firmie a leasing operacyjny

Samochód ciężarowy poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2

Samochód ciężarowy poniżej 3,5t który nie posiada zaświadczenia VAT-1 lub VAT-2 od 1 stycznia 2019 roku rozliczany jest na zasadach właściwych dla samochodu osobowego. Więcej informacji związanych ze zmianami rozliczania samochodu w firmie w artykule: Leasing samochodów osobowych - zmiany od 1 stycznia 2019 roku!

W oknie dodawania nowego pojazdu należy zdefiniować TYP pojazdu jako Samochód ciężarowy. W polu DEFINICJA należy wybrać opcję Poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2 oraz zdefiniować SPOSÓB UŻYTKOWANIA jako:

 • Prywatnie i w działalności - prawo do odliczenia 50% VAT

 • Tylko w działalności - prawo do odliczenia 100% VAT

Samochód ciężarowy w firmie a wartość

Następnie jako FORMA WŁASNOŚCI należy wybrać opcję Leasing operacyjny i najem. Dzięki temu pojawi się dodatkowa opcja checkboxu WARTOŚĆ PONIŻEJ 150 TYS. ZŁ:

 • Zaznaczona opcja oznacza, że wartość pojazdu nie przekroczyła 150 tys. zł i tym samym rata leasingu zostanie ujęta w kosztach w pełnej wysokości,

Samochód ciężarowy w firmie - ustawienia

 • Odznaczona opcja oznacza, że wartość pojazdu przekracza 150 tys. zł w związku z czym pojawi się dodatkowe okno DATA UMOWY.

  • Jeśli zawarcie umowy leasingu operacyjnego miało miejsce przed 01.01.2019 rokiem to wartość rat leasingowych zostanie ujęta w kosztach w pełnej wartości,

  • Jeśli zawarcie umowy leasingu operacyjnego miało miejsce po 01.01.2019 roku to pojawi się trzecia pozycja WARTOŚĆ POJAZDU, gdzie należy podać wartość pojazdu z umowy. Wówczas wartość ujmowanych w kosztach rat leasingowych będzie ograniczona limitem.

Samochód ciężarowy w firmie powyżej 150 tys.

W polu WARTOŚĆ POJAZDU należy podać:
- w przypadku leasingu operacyjnego czynnego podatnika VAT należy wprowadzić wartość netto lub wartość netto plus nieodliczoną wartość podatku VAT, jeżeli samochód używany jest prywatnie i w działalności,
- w przypadku leasingu operacyjnego podatnika zwolnionego z VAT należy wprowadzić wartość brutto wynikającą z umowy,
- w przypadku umów najmu krótkoterminowego (poniżej 6 m-cy) - wartość przyjętą do celów ubezpieczenia.

Pojazd wykorzystywany na podstawie umowy użyczenia

W przypadku, gdy przedsiębiorca użytkuje pojazd na podstawie umowy użyczenia to należy go wprowadzić przez zakładkę EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. Jako TYP należy wybrać opcję Samochód ciężarowy. Dzięki temu pojawi się dodatkowe pole DEFINICJA gdzie do wyboru są dwie opcje:

 • Powyżej 3,5t i poniżej z VAT-1/VAT-2 w związku z czym od wydatków związanych z pojazdem będzie odliczane 100% VAT bez konieczności prowadzenia kilometrówki VAT. Następnie należy jako FORMA WŁASNOŚCI wybrać opcję Inny.

Samochód ciężarowy w firmie - jak dodać w systemie mojebiuro24.pl

 • Poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2. Po wybraniu tej opcji pojawi się dodatkowe pole wyboru czyli SPOSÓB UŻYTKOWANIA gdzie należy zdefiniować czy pojazd będzie wykorzystywany Prywatnie i w działalności (odliczenie 50% VAT) czy Tylko w działalności (odliczenie 100% VAT). Następnie należy jako FORMA WŁASNOŚCI wybrać opcję Inny.

Samochód ciężarowy w firmie powyżej 3,5 tony

W przypadku wyboru sposobu użytkowania TYLKO W DZIAŁALNOŚCI użytkownik musi uzupełnić stan licznika. Jeśli stan licznika nie zostanie dodany to nie będzie możliwości dodania wydatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów