Ewidencja pojazdów

Zestawienie pojazdów

Zestawienie wszystkich wprowadzonych do systemu pojazdów znajduje się w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » POJAZDY. W zakładce tej można je modyfikować bądź usuwać (zaznaczając dany pojazd na liście i wybierając właściwą opcję z podzakładki MODYFIKUJ).

Ewidencja pojazdów w systemie

Zakup pojazdów wprowadza się w zakładce WYDATKI. Więcej na ten temat w punktach Zakup samochodu osobowego oraz Zakup samochodu ciężarowego.

W zakładce POJAZDY znajdują się  również samochody prywatne przedsiębiorcy, wprowadzone na stan środków trwałych. Więcej na ten temat w artykule: Wniesienie prywatnego samochodu do firmy.

Bezpośrednio do zakładki POJAZDY można wprowadzać pojazdy nie będące środkami trwałymi firmy, rozliczane na podstawie kilometrówki (dla celów podatku dochodowego). Taki wpis nie trafi do Rejestru zakupu VAT czy też do Księgi Przychodów i Rozchodów. Więcej na ten temat w punkcie: Dodanie samochodu prywatnego do systemu - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki.

Ukryj pojazd

W przypadku, gdy przedsiębiorca przestaje korzystać z danego samochodu, ma możliwość jego ukrycia, by nie pojawiał się na liście dostępnych pojazdów. W tym celu w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » POJAZDY należy zaznaczyć daną pozycję oraz w górnym menu wybrać opcję UKRYJ.

Ewidencja pojazdów w systemie - ukryj

W każdej chwili można wyświetlić wszystkie ukryte wcześniej pojazdy. Wystarczy z filtru pod tabelą WIDOCZNOŚĆ, znajdującym się w prawym dolnym rogu wybrać opcję UKRYJ.

Ewidencja pojazdów - ukryte pojazdy