Ewidencja pojazdów

Zestawienie pojazdów

Ewidencja pojazdów wprowadzonych do systemu, znajduje się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY. W zakładce tej można je modyfikować bądź usuwać (zaznaczając dany pojazd na liście i wybierając właściwą opcję z podzakładki MODYFIKUJ), a także dodawać dokumenty bezpośrednio przypisane do pojazdu.

Ewidencja pojazdów - pojazdy

Zakup pojazdów wprowadza się w zakładce WYDATKI, o czym szczegółowo w artykułach: Zakup samochodu osobowego oraz Zakup samochodu ciężarowego.

W zakładce POJAZDY znajdują się również samochody prywatne przedsiębiorcy, wprowadzone na stan środków trwałych, o czym więcej w artykule: Jak wprowadzić prywatny samochód do środków trwałych firmy?

Bezpośrednio do zakładki POJAZDY można wprowadzać pojazdy nie będące środkami trwałymi firmy, rozliczane na podstawie kilometrówki (dla celów podatku dochodowego).Wpis takiego pojazdu nie trafi do Rejestru zakupu VAT czy też do Księgi Przychodów i Rozchodów. Więcej na ten temat w punkcie: Dodanie samochodu prywatnego do systemu - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki.

Ukryj pojazd

W przypadku, gdy przedsiębiorca przestaje korzystać z danego samochodu w firmie ma możliwość jego ukrycia, by nie pojawiał się na liście dostępnych pojazdów oraz nie podpowiadał się podczas wprowadzania wydatków związanych z pojazdami. W tym celu w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY należy zaznaczyć dany pojazd oraz w górnym menu wybrać opcję MODYFIKUJ » UKRYJ.

Ewidencja pojazdów - ukrywanie pojazdów

W każdej chwili można wyświetlić wszystkie ukryte wcześniej pojazdy. Wystarczy z filtru pod tabelą WIDOCZNOŚĆ, znajdującym się w prawym dolnym rogu wybrać opcję UKRYTE.

Ewidencja pojazdów - odszukanie ukrytego pojazdu

Dodawanie dokumentów do pojazdu

System pozwala na dodawanie dokumentów (np. skany polis) bezpośrednio do pojazdów wprowadzonych w systemie. W celu wprowadzenia dokumentu do pojazdu, należy kliknąć na nazwę pojazdu w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY i w wyświetlonym oknie przejść do zakładki DOKUMENTY, a następnie wybrać opcję DODAJ DOKUMENT. Dokumenty można dodawać na podstawie:

  • szablonu,
  • pliku (np. PDF, JPG),
  • adresu URL.

Ewidencja pojazdów - dodawanie dokumentów