Ewidencja pojazdów

Zestawienie pojazdów

Ewidencja pojazdów wprowadzonych do systemu, znajduje się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY. W zakładce tej można je modyfikować bądź usuwać (zaznaczając dany pojazd na liście i wybierając właściwą opcję z podzakładki MODYFIKUJ), a także dodawać dokumenty bezpośrednio przypisane do pojazdu.

Ewidencja pojazdów - pojazdy

W zakładce POJAZDY znajdują się wszystkie pojazdy dodane do systemu. Dodawanie pojazdów przez zakładkę EWIDENCJE » POJAZDY prawidłowe jest jedynie w niektórych przypadkach m.in. pojazdów:  prywatnych przedsiębiorcy użytkowanych jedynie w działalności, wypożyczonych, czy użytkowanych w formie leasingu operacyjnego. Więcej na ten temat w punkcie: Dodanie samochodu prywatnego do systemu - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki oraz Dodawanie pojazdu do systemu.

Natomiast w pozostałych przypadkach dodawanie pojazdu odbywa się w konkretnej zakładce. W celu dodania:

Ukryj pojazd

W przypadku gdy przedsiębiorca przestaje korzystać z danego samochodu w firmie ma on możliwość jego ukrycia, by nie pojawiał się na liście dostępnych pojazdów oraz nie podpowiadał się podczas wprowadzania wydatków związanych z pojazdami. W tym celu w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY należy zaznaczyć dany pojazd oraz w górnym menu wybrać opcję MODYFIKUJ » UKRYJ.

Ewidencja pojazdów - ukrywanie pojazdów

W każdej chwili można wyświetlić wszystkie ukryte wcześniej pojazdy. Wystarczy ze znajdującego się pod tabelą filtru WIDOCZNOŚĆ, wybrać opcję UKRYTE.

Ewidencja pojazdów - odszukanie ukrytego pojazdu

Dodawanie dokumentów do pojazdu

System pozwala też na dodawanie dokumentów (np. skany polis) bezpośrednio do pojazdów wprowadzonych w systemie. W celu wprowadzenia dokumentu do pojazdu, należy kliknąć na nazwę pojazdu w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY i w wyświetlonym oknie przejść do zakładki DOKUMENTY, a następnie wybrać opcję DODAJ DOKUMENT. Dokumenty można dodawać na podstawie:

  • szablonu,
  • pliku (np. PDF, JPG),
  • adresu URL.

Ewidencja pojazdów - dodawanie dokumentów