0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować fakturę VAT marża?

Wielkość tekstu:

Kupiłem samochód osobowy na firmę na fakturę VAT marża. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jak zaksięgować fakturę VAT marża w systemie wfirma.pl?

 

Od 2019 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające zmiany w zakresie rozliczania kosztów związanych z pojazdami używanymi na potrzeby prowadzonej działalności m. in. wprowadzenie limitu amortyzacji samochodów osobowych do wysokości 150 tys. zł. Więcej informacji w artykule: Zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych w firmie od 2019 roku.

W przypadku zakupu pojazdów używanych często wystawiana jest faktura VAT-marża, która charakteryzuje się brakiem wykazanego podatku VAT. Stąd też nie przysługuje żadne odliczenie VAT z tytułu zakupu. Wartość z faktury stanowi zatem wartość początkową środka trwałego, który będzie podlegał amortyzacji.

Księgowanie faktury VAT marża za zakup samochodu

Fakturę VAT-marża należy zaksięgować za pomocą zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO - KŚT 741.

Jak zaksięgować fakturę vat marża - wydatki

W oknie dodawania wydatku należy wprowadzić dane dotyczące samochodu. Kategoria (KŚT), metoda oraz stawka amortyzacji zostaną automatycznie uzupełnione. Dodatkowo należy wskazać datę prowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych w polu DATA WPROWADZENIA.

Jak zaksięgować fakturę vat marża - wybór KŚT

Po zapisaniu pojawi się kolejne okno z wyborem odpowiedniego odliczenia VAT od przyszłych wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem.

Jak zaksięgować fakturę vat marża - przeznaczenie pojazdu

Wysokość odliczenia kosztów oraz podatku VAT uzależnione są od SPOSOBU UŻYWANIA pojazdu osobowego w działalności, gdzie:

  • prywatnie i w działalności - oznacza 50% odliczenia podatku VAT przy jednoczesnym uwzględnieniu 75% odliczenia kosztów uzyskania przychodów,
  • tylko w działalności - oznacza 100% odliczenia podatku VAT przy jednoczesnym uwzględnieniu 100% odliczenia kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że pojazd został zgłoszony na druku VAT-26 w urzędzie, prowadzona jest kilometrówka VAT oraz wprowadzono regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

Po zapisaniu pojazd zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych, ale również w ewidencji pojazdów. Do Księgi Przychodów i Rozchodów w kol. 13 - Pozostałe wydatki będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE.

W przypadku, gdy wartość samochodu osobowego będzie wyższa niż 150 tys. zł, system automatycznie będzie ujmował odpisy amortyzacyjne w proporcji do wysokości obowiązującego limitu. Nadwyżka nie stanowi bowiem kosztu uzyskania przychodów.

Faktury sprzedaży objęte procedurą marży należy wykazywać w JPK V7 wraz z konkretnym wydatkiem powiązanym z daną sprzedażą. W tym celu w momencie wystawiania faktury należy zaznaczyć okienko POWIĄŻ WYDATEK i zdefiniować wcześniej dodaną fakturę kosztową. Szczegóły w artykule: Faktura VAT marża - jak należy ją wystawić?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów