Jak zaksięgować fakturę VAT marża?

Kupiłem samochód osobowy na firmę na fakturę VAT marża. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jak zaksięgować fakturę VAT marża w systemie wfirma.pl?

 

W przypadku zakupu pojazdów używanych często wystawiana jest faktura VAT-marża, która charakteryzuje się brakiem wykazanego podatku VAT. Stąd też nie przysługuje żadne odliczenie VAT z tytułu zakupu. Cała wartość faktury stanowi zatem wartość początkową środka trwałego, który będzie podlegał amortyzacji.

W związku z tym fakturę VAT-marża należy zaksięgować za pomocą zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO.

Jak zaksięgować fakturę vat marża - wydatki

Kategoria (KŚT), metoda oraz stawka amortyzacji zostaną automatycznie uzupełnione. Również data wprowadzenia podpowiadana jest automatycznie, należy ją zmodyfikować, jeżeli jest inna niż bieżąca.

Jak zaksięgować fakturę vat marża - wybór KŚT

Po zapisaniu pojawi się koleje okno z wyborem odpowiedniego odliczenia VAT od przyszłych wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem.

Jak zaksięgować fakturę vat marża - przeznaczenie pojazdu