Stały tekst na fakturze wystawianej w systemie wFirma.pl

W zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » DODATKOWY TEKST, istnieje możliwość zdefiniowania stałych tekstów, które można umieścić w jednej z 3 pozycji, które będą widoczne na fakturach sprzedażowych.

Stały tekst na fakturze - ustawienia

Stały tekst na fakturze - dodawanie

Stały tekst na fakturze - gdzie go można umieścić?

Tekst można zdefiniować w stopce, nagłówku faktury oraz dodać stałą, dodatkową informację. W tych miejscach istnieje ograniczenie, co do ilości tekstu, dlatego przed rozpoczęciem wystawienia faktur dla kontrahentów należy sprawdzić czy wszystkie pożądane informacje są widoczne. W każdym z tych miejsc można umieścić informacje o numerze konta, formie dostawy towaru czy też odsetkach ustawowych.

Program przewiduje możliwość zdefiniowania kilku różnych szablonów tekstu stałego. Aby wprowadzić tekst w stopce lub nagłówku wystarczy wpisać go w puste pola i zatwierdzić. Aby dodać stałą, dodatkową informację na fakturze (ograniczenie do 512 znaków), należy wybrać DODAJ i wprowadzić własny tekst.

Stały tekst na fakturze - stała informacja

Później można go modyfikować lub usunąć jeśli okaże się, że dany szablon wymaga modyfikacji lub jest już nieaktualny.

Jeśli użytkownik dodał tylko jeden tekst stały, w oknie wystawiania faktury sprzedaży w zakładce OPIS system automatycznie pobierze tekst, który został wprowadzony w zakładce USTAWIENIA.