Stały tekst na fakturze wystawianej w systemie wFirma.pl

Jak dodać stały tekst na fakturze?

W systemie wfirma.pl w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » DODATKOWY TEKST, istnieje możliwość zdefiniowania stałych tekstów, które można umieścić w jednej z 3 pozycji, które będą widoczne na fakturach sprzedażowych.

Stały tekst na fakturze

Stały tekst na fakturze - gdzie go można umieścić?

Tekst można zdefiniować w stopce, nagłówku faktury oraz dodać stałą, dodatkową informację. W tych miejscach istnieje ograniczenie, co do ilości tekstu, dlatego przed rozpoczęciem wystawienia faktur dla kontrahentów należy sprawdzić czy wszystkie pożądane informacje są widoczne. W każdym z tych miejsc można umieścić informacje o numerze konta, formie dostawy towaru czy też odsetkach ustawowych.

Program przewiduje możliwość zdefiniowania kilku różnych szablonów tekstu stałego. Aby wprowadzić tekst w stopce lub nagłówku wystarczy wpisać go w puste pola i zatwierdzić. Aby dodać stałą, dodatkową informację na fakturze (ograniczenie do 512 znaków), należy wybrać DODAJ i wprowadzić własny tekst.

Stały tekst na fakturze

Później można go modyfikować lub usunąć jeśli okaże się, że dany szablon wymaga modyfikacji lub jest już nieaktualny.

Jeśli użytkownik dodał tylko jeden tekst stały, w oknie wystawiania faktury sprzedaży polu OPIS system automatycznie pobierze tekst, który został wprowadzony w zakładce USTAWIENIA.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn