Dodatkowy stały tekst na fakturze

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » FAKTURY » DODATKOWY STAŁY TEKST, istnieje możliwość umieszczenia stałego tekstu (w trzech miejscach), który będzie widoczny na fakturach sprzedażowych.

Tekst można zdefiniować w stopce, nagłówku faktury oraz dodać stałą, dodatkową informację. W tych miejscach istnieje ograniczenie, co do ilości tekstu, dlatego przed rozpoczęciem wystawienia faktur dla kontrahentów należy sprawdzić czy wszystkie pożądane informacje są widoczne. W każdym z tych miejsc można umieścić informacje o numerze konta, formie dostawy towaru czy też odsetkach ustawowych.

Program przewiduje możliwość zdefiniowania kilku różnych szablonów tekstu stałego. Aby wprowadzić tekst w stopce lub nagłówku wystarczy wpisać go w puste pola i zatwierdzić. Aby dodać stałą, dodatkową informację na fakturze (ograniczenie do 512 znaków), należy wybrać Dodaj i wprowadzić własny tekst.

Później można go modyfikować lub usunąć jeśli okaże się, że dany szablon wymaga modyfikacji lub jest już nieaktualny.

Podczas wystawiania faktury sprzedaży w oknie Dodatkowe informacje widoczne na fakturze wyświetli się tekst stały, który został wprowadzony w zakładce USTAWIENIA.