0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stały tekst na fakturze wystawianej w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Jak dodać stały tekst na fakturze?

W systemie wfirma.pl w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » DODATKOWY TEKST, istnieje możliwość zdefiniowania stałych tekstów, które można umieścić w jednej z 3 pozycji, które będą widoczne na fakturach sprzedażowych.

Stały tekst na fakturze

Stały tekst na fakturze - gdzie go można umieścić?

Tekst można zdefiniować w stopce, nagłówku faktury oraz dodać stałą, dodatkową informację. W tych miejscach istnieje ograniczenie, co do ilości tekstu, dlatego przed rozpoczęciem wystawienia faktur dla kontrahentów należy sprawdzić czy wszystkie pożądane informacje są widoczne. W każdym z tych miejsc można umieścić informacje o numerze konta, formie dostawy towaru czy też odsetkach ustawowych.

Program przewiduje możliwość zdefiniowania kilku różnych szablonów tekstu stałego. Aby wprowadzić tekst w stopce lub nagłówku wystarczy wpisać go w puste pola i zatwierdzić. Aby dodać stałą, dodatkową informację na fakturze (ograniczenie do 512 znaków), należy wybrać DODAJ i wprowadzić własny tekst.

Stały tekst na fakturze

Później można go modyfikować lub usunąć jeśli okaże się, że dany szablon wymaga modyfikacji lub jest już nieaktualny.

Jeśli użytkownik dodał tylko jeden tekst stały, w oknie wystawiania faktury sprzedaży polu OPIS system automatycznie pobierze tekst, który został wprowadzony w zakładce USTAWIENIA.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów