0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import pracowników - jak wykonać w systemie?

Wielkość tekstu:

W przypadku, gdy użytkownik prowadzi bazę pracowników poza systemem wFirma może ją w łatwy sposób zaimportować do systemu. Import pracowników możliwy jest w pakiecie Kadry, płace i ubezpieczenia (również w pakietach Księgowość online + Kadry, płace i ubezpieczenia oraz Fakturowanie + Kadry, płace i ubezpieczenia) oraz pod warunkiem, że plik importu jest z rozszerzeniem CSV.

Jak wykonać import pracowników?

Aby wykonać import pracowników, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY i z górnego paska menu wybrać opcję IMPORTUJ Z PLIKU.

Plik importu może zawierać następujące dane pracownika:

 • imię (kolumna obowiązkowa),
 • nazwisko (kolumna obowiązkowa),
 • drugie imię,
 • PESEL,
 • NIP,
 • nazwisko rodowe,
 • imię matki / ojca,
 • obywatelstwo,
 • data urodzenia,
 • numer dowodu,
 • numer paszportu,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego.

Import pracowników - Importuj z pliku

Aby ułatwić przygotowanie pliku importu pracowników można skorzystać z przykładowego pliku, który dostępny jest do pobrania w otwartym oknie importu, za pomocą akcji POBIERZ PRZYKŁADOWY PLIK IMPORTU.

Import pracowników - Pobierz przykładowy plik

Dodatkowo należy pamiętać o wybraniu właściwego dla generowanego pliku kodowania znaków oraz separatora, aby program mógł prawidłowo odczytać dane (przykładowy plik posiada kodowanie "UTF-8" oraz separator ";"). Kolejność kolumn może być dowolna - ważne, aby nazwy (nagłówki) kolumn były prawidłowo nazwane.

Kodowanie pliku, jak i separator można w łatwy sposób sprawdzić otwierając plik importu w formacie CSV przy użyciu ogólnodostępnego tekstowego narzędzia systemowego, np. NOTATNIK (kliknięcie Prawym Przyciskiem Myszy na plik importu w formacie CSV » Otwórz za pomocą » Notatnik). Po otwarciu pliku w notatniki poszczególne dane rozdzielone będą jakimś znakiem, np. średnikiem - oznacza to, że separatorem pola jest właśnie średnik (";"). Aby sprawdzić kodowanie wystarczy w notatniku wybrać akcję Plik » Zapisz jako, gdzie w polu KODOWANIE widoczne będzie kodowanie pliku.

 Import pracowników - Kodowanie

Import pracowników pozwala również zdefiniować, jaka etykieta ma być przypisana importowanym pracownikom. Można je zdefiniować w polu Etykiety.

Import pracowników - Etykiety

Dodatkowo, po najechaniu kursorem myszy na niektóre kolumny importu podpowiadane będą wartości, które w danej kolumnie mogą się znaleźć.

Jak poprawić dane w pliku zaczytywanym do wFirma?

Po załączeniu pliku, który został błędnie sformatowany przez użytkownika pojawi się okno, w którym wyświetlone zostaną wiersze z nieprawidłowymi wartościami - z tego też poziomu możliwe będzie ich poprawienie i zapisanie.

Po wprowadzeniu prawidłowo sformatowanego pliku lub po naniesieniu poprawek do błędnego pliku i kliknięciu przycisku ZAPISZ pracownicy zostaną dodani i będą widoczni z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY.

Import pracowników - Zaimportowani pracownicy

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów